Actueel

16/09/2014

Tijdens de vorige opflakkering van geweld in het Midden-Oosten in 2008-2009 steeg het aantal meldingen van antisemitisme in België sterk. Dit fenomeen lijkt zich deze zomer te herhalen.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum herinnert eraan dat haatmisdrijven de samenleving in haar kern raken. Het Centrum roept alle burgers, alle partijen en alle gezagsdragers van ons land  op om er samen over te waken dat alle leden van de religieuze en filosofische gemeenschappen in België respectvolle relaties met elkaar onderhouden.

08/09/2014

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum presenteert de documentaire ‘Reis zonder terugkeer’

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum stelt ‘Reis zonder terugkeer’ voor, een documentaire over de eerste generatie migranten in België. ‘Met ‘Reis zonder terugkeer’ herdenken we niet alleen vijftig jaar Turkse en Marokkaanse migratie’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘We willen ook meer inzicht geven in de situatie van die bijzondere groep migranten.’

01/09/2014

BS/MBVandaag treedt nieuwe wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk in voege. Dat houdt onder meer in dat slachtoffers van pesterijen op het werk op grond van één van de wettelijk beschermde discriminatiegronden voortaan ook recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding, die overeenkomt met 6 maanden brutoloon. Voor andere vormen van pesterijen komt de schadevergoeding overeen met 3 maanden brutoloon.

20/08/2014

(c) France DuboisDe school als voedingsbodem voor tolerantie, ook tegenover holebi’s

Kan je op school uit de kast komen? Naar aanleiding van de uitspraken van de directeur-generaal van het stedelijk onderwijs in Brussel is het debat over de neutraliteit van het lerarenkorps opnieuw geopend. ‘Wij pleiten vóór het contact met verschillen, vanaf jonge leeftijd. En dus ook in de klas’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.