Actueel

24/07/2014

RechtspraakDe correctionele rechtbank van Brussel neemt het verwerpelijk motief in aanmerking

De correctionele rechtbank van Brussel heeft het zogenoemde verwerpelijk motief weerhouden in een zaak rond antisemitische pesterijen. Bij haatmisdrijven of misdrijven die ingegeven zijn door haat, minachting of vijandigheid tegenover een minderheid of een bijzondere groep kan de rechter een zwaardere straf uitspreken.

23/07/2014

LogoOp vrijdag 18 juli zijn twee Koninklijke Besluiten over het Federaal Migratiecentrum verschenen in het Belgisch Staatsblad: één over het organiek statuut van het Centrum, één over  de benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden van zijn raad van bestuur.

16/07/2014

WoonwagensDe burgemeester van Landen wil woonwagenbewoners wegjagen: het Centrum reageert

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum veroordeelt het plan van de burgemeester van Landen om een groep van woonwagenbewoners uit zijn stad te verjagen met luide muziek. ‘Het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners in een gemeente brengt veel vragen met zich mee’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘Maar het antwoord van de burgemeester van Landen op die vragen schiet schromelijk tekort. Muziek dient om mensen te verwelkomen, niet om ze te verjagen. Die praktijk is vernederend en zelfs gewelddadig. Ze helpt ons geen stap vooruit.'

10/07/2014

Migration marocaine

50 jaar na de aankomst van de eerste Marokkaanse werknemers in België publiceert het Federaal Migratiecentrum 'België - Marokko: 50 jaar migratie', een demografische studie over de populatie van Marokkaanse herkomst in België.