Actueel

30/07/2014

33 jaar AntiracismewetBij de verjaardag van de Antiracismewet

Op de verjaardag van de Antiracismewet – ofwel: de wet van 30 juli 1981 – herinnert het Interfederaal Gelijkekansencentrum de nieuwe gewest- en gemeenschapsregeringen en de onderhandelaars voor de federale regering eraan dat enerzijds de toegang tot en de gelijkwaardige participatie van iedereen aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, de huisvestingsmarkt ... en anderzijds de strijd tegen de racisme en elke vorm van intolerantie belangrijke uitdagingen blijven. Uitdagingen die in het hart liggen van de bevoegdheden op elk niveau.

29/07/2014

RechtspraakEen evenementenorganisator en zijn persattaché worden veroordeeld voor directe discriminatie

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft een persattaché veroordeeld voor de directe discriminatie van een RTBF-journalist die zich verplaatst met een rolstoel. Ook de evenementenorganisator waarvoor de persattaché werkte is veroordeeld.

24/07/2014

RechtspraakDe correctionele rechtbank van Brussel neemt het verwerpelijk motief in aanmerking

De correctionele rechtbank van Brussel heeft het zogenoemde verwerpelijk motief in aanmerking genomen in een zaak rond antisemitische pesterijen. Bij haatmisdrijven of misdrijven die ingegeven zijn door haat, minachting of vijandigheid tegenover een minderheid of een bijzondere groep kan de rechter een zwaardere straf uitspreken.

23/07/2014

LogoOp vrijdag 18 juli zijn twee Koninklijke Besluiten over het Federaal Migratiecentrum verschenen in het Belgisch Staatsblad: één over het organiek statuut van het Centrum, één over  de benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden van zijn raad van bestuur.