Actueel

08/10/2015

'Praktijktesten halen verdoken vormen van discriminatie naar boven'

Meer efficiënte controles door de overheid zijn nodig om arbeidsdiscriminatie in de kiem te smoren. Zo luidt de reactie van het Gelijkekansencentrum op het jongste onderzoek van Federgon. Daaruit blijkt dat maar liefst één of vijf uitzendkantoren ingaan op een discriminerende vraag. ‘Nauwgezette controles maken een structureel probleem zichtbaar.’

06/10/2015

(c) France DuboisDe asielcrisis gaat gepaard met uitlatingen in de media, en in het bijzonder op de sociale media, die een racistische ondertoon hebben. De voorbije weken heeft het Centrum een aanzienlijk aantal meldingen over zulke uitlatingen ontvangen. We kunnen ze daardoor niet allemaal persoonlijk beantwoorden. Maar we zijn dankbaar voor elke melding, en onderzoeken elke melding grondig.

01/10/2015

(c) Alex SkimTer gelegenheid van de Internationale Ouderendag van vandaag wil de stad Leuven samen met Mobiel 21 vzw, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en enkele Leuvense organisaties  een aantal mogelijke actiepunten die gelinkt zijn aan de thematiek van een goed toegankelijk openbaar domein voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen.

01/10/2015

VN/NUHet VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap geeft de Europese Unie een eerste rapport

Dringende maatregelen nemen om de negatieve impact van de besparingsmaatregelen op de levensstandaard van personen met een handicap te voorkomen, de Europese regelgeving aanpassen, het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap actief promoten … Het VN-Comité dringt erop aan dat Europa daar snel werk van maakt.