Actueel

27/08/2015

Gezien de actualiteit, herinnert het Federaal Migratiecentrum eraan dat het vluchtelingenstatuut wordt toegekend volgens de criteria van de Conventie van Genève. Het gaat per definitie om mensen van wie België de nood aan bescherming, hulp en begeleiding heeft erkend. Die bescherming omvat dus ook de toegang tot sociale rechten, zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) zegt.

26/08/2015

Onderstaand opiniestuk van Patrick Charlier, dienstdoend directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, verscheen vandaag op de website van de krant De Morgen. 

Patrick Charlier'Geen mocro's, geen bende blacks.' Die duidelijke richtlijnen gaf Vincent Ekwunor, mede-uitbater van de Antwerpse club La Gare 27, aan zijn personeel. Richtlijnen waarmee hij ondertussen ernstig in de problemen is gekomen en waarvoor hij zich heeft verontschuldigd. De feiten zijn bekend. Na een ernstig incident besliste de club om jongemannen van Marokkaanse en Afrikaanse origine niet langer toe te laten. Zo wilde de uitbater van La Gare 27 de veiligheid van de andere feesters garanderen.

10/07/2015
iVandaag heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, een man veroordeeld voor een inbreuk op de Antiracismewet en de Negationismewet. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro, hij is voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet, en zijn computer is verbeurdverklaard. 
 
09/07/2015

Handicap NewsIn de nieuwsbrief 'Handicap News' vindt u elke vier maanden een overzicht van de activiteiten van het Centrum rond het thema handicap.