Actueel

20/11/2014

Handicap NewsIn de nieuwsbrief 'Handicap News' vindt u elke vier maanden een overzicht van de activiteiten van het Centrum rond het thema handicap.

19/11/2014

alle grijze cellenHoe kunnen we discriminatie van oudere werknemers voorkomen? Op vraag van Smart Media schreef Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, onderstaande tekst. 

Voor vijftigplussers is het vinden van een nieuwe job allesbehalve evident. Ze mogen dan wel veel ervaring hebben, ondernemingen vinden ze vaak te duur en minder flexibel dan hun jongere collega’s. Welke oplossingen zijn er voor de werkzoekende vijftigplusser?

18/11/2014

RechtspraakHet Centrum publiceert vandaag voor het eerst een overzicht van rechtspraak op basis van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Hoe hebben de verschillende nationale en internationale rechtbanken het Verdrag geïnterpreteerd? In welke rechtszaken heeft het echt een verschil gemaakt? De inhoud van het Verdrag wordt door de rechtspraak verduidelijkt en de diverse artikelen krijgen verder vorm.

07/11/2014

Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme9 november, Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme

Op zaterdag 24 mei 2014 eiste de schietpartij in het Joods Museum van België vier mensenlevens: voor het eerst sinds lang doodde het antisemitisme opnieuw in ons land; een gebeurtenis die tot verontwaardiging en verdriet leidde in binnen- en buitenland. De voorbije zomer, tijdens de opflakkering van geweld in het Midden-Oosten, ontving het Interfederaal Gelijkekansencentrum meldingen van discriminatie tegenover de Joodse bevolking en riep het meermaals op tot dialoog en respect.