Actueel

03/09/2015

logo MyriaHet Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijk openbare instelling met drie wettelijke opdrachten: de overheden informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen, de grondrechten van vreemdelingen beschermen en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren. Het is ook de onafhankelijke component van het mechanisme van Nationaal Rapporteur mensenhandel.

01/09/2015

brochureVandaag begint niet alleen het nieuwe schooljaar, het is ook de eerste dag waarop het M-decreet in werking treedt. Kinderen met een handicap hebben recht op inclusief onderwijs en het M-decreet geeft hen meer dan voorheen rechtszekerheid wanneer ze voor inclusief onderwijs kiezen. Het M-decreet maakt duidelijk dat ze zich in een gewone school kunnen inschrijven en  redelijke aanpassingen mogen verwachten die hun deelname aan het gewone onderwijs mogelijk maken.

28/08/2015

Graag nodigen wij u uit op een studiedag over de evaluatie van de federale antidiscriminatie-wetgeving. Die zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2015 in het auditorium Lippens van de Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel.

28/08/2015

eyesDe voorbije dagen ontstond verontwaardiging over een geval van discriminatie in de Antwerpse club La Gare 27. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had hierover gisteren een constructief gesprek met de uitbaters van de club. Daaruit bleek dat de uitbaters niet de bedoeling hadden om te discrimineren, maar dat ze handelden met het oog op de sfeer en veiligheid binnen hun club. Het Centrum maakte duidelijk dat het, ook zonder de intentie om te discrimineren, wel degelijk om een onwettige, discriminerende maatregel ging. De uitbaters erkenden dit.