Actueel

23/04/2015

Het Federaal Migratiecentrum roept België en de andere EU-lidstaten op om hun prioriteiten inzake migratie te verleggen. Het doet dat als actief lid van het Europees Netwerk van Nationale Mensenrechteninstellingen (ENNHRI) in de vorm van een gemeenschappelijk standpunt. De bescherming van mensen moet voorrang krijgen op de bescherming van de Europese buitengrenzen. Daarvoor is een Europese strategie niet genoeg. Het is ook tijd dat we álle beschikbare middelen daarvoor durven inzetten.

09/04/2015

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum informeert u dat het bestek van de Diversiteitsbarometer Onderwijs net is gepubliceerd op de website e-Notifications. Het betreft het uitvoeren van een aantal onderzoeken waarin wordt ingezoomd op het onderwijs, respectievelijk in de Vlaamse Gemeenschap en in de Franse Gemeenschap.

02/04/2015

Het Centrum nodigt de vertegenwoordigers van de Roma-gemeenschap en journalisten uit om samen te komen 

Gisteren vond in Gent een eerste rondetafelgesprek tussen journalisten en vertegenwoordigers uit de Roma-gemeenschap plaats. Verschillende organisaties op het terrein en het Interfederaal Gelijkekansencentrum zien in de pers regelmatig stereotypes over Roma verschijnen. Die stereotypes hebben een negatieve invloed op het imago van deze gemeenschap en versterken vormen van discriminatie tegenover de leden ervan. Door journalisten en de Roma-gemeenschap met elkaar in dialoog te laten treden, wil het Centrum dit probleem aanpakken. Het rondetafelgesprek, dat plaatsvond aan de vooravond van de Internationale Roma-Dag op 8 april, zal worden gevolgd door andere ontmoetingen en initiatieven.

01/04/2015


dswOp zaterdag 28 maart verscheen een interview met Jozef De Witte in dS Weekblad. U kan het hier integraal lezen. 

Het regent getuigenissen over racisme, seksisme, homofobie. Slaapt Jozef De Witte nog wel goed? Als directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum is hij toch zo'n beetje de poortwachter van de diverse samenleving. 'Ik juich de confrontatie toe, echt waar.'

Interview: Filip Rogiers. Foto: Frederik Buyckx