Actueel

23/03/2015

rechtspraak

Vandaag heeft de correctionele rechtbank van Brussel Mr. S. veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur en een boete van 1.800 euro. Hij kreeg die straf omdat hij in november 2011 heeft deelgenomen aan een aanval met homofoob motief in een homobar in Brussel. Zijn handlanger, Mr. B., werd enkel veroordeeld voor slagen en verwondingen en kreeg een lichtere straf opgelegd. De barman, die Mr. S. die avond verschillende messteken heeft toegediend, werd vrijgesproken wegens wettige verdediging.

21/03/2015

JDW PC21 maart, Internationale dag tegen racisme

In 1965, nu 50 jaar terug, sloten de Verenigde Naties een eerste internationaal mensenrechtenverdrag om de algemene principes uit de Universele verklaring van de Rechten van de Mens te concretiseren. De Staten hebben er zich toen toe verplicht om onverwijld en met alle middelen rassendiscriminatie te voorkomen en uit te bannen. Twintig jaar na het einde van WOII met zijn Holocaust en toen zowel de dekolonisatie als de apartheid nog volop aan de gang waren, vormde dit verdrag een sterke belofte van de internationale gemeenschap. Maar 50 jaar later blijkt dit verdrag nog niet verouderd.
20/03/2015

21 maart – Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum trekt de straat op. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie voeren de Meldpunten Discriminatie van het Centrum deze week actie in de dertien Vlaamse Centrumsteden. In verschillende Waalse steden neemt het Centrum deel aan debatten en acties. Het is duidelijk: in het hele land komen mensen samen om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie.

18/03/2015

In 2014 heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum 260 nieuwe dossiers geopend over discriminatie en haat tegenover moslims. Voorop staan de haatboodschappen op het internet en in de media (44%). Daarna komen de gevallen van discriminatie op de arbeidsmarkt (23%) en in het onderwijs (11%). We stellen ook een stijging vast van het aantal dossiers in het openbare leven: dit getuigt van een verglijden van woorden naar daden – ook van agressie - die gepleegd worden in de openbare ruimte (1 dossier op 10, tegen 1 op 20 in 2013).