Actueel

23/02/2015

DienstenchequeUit onderzoek van het Minderhedenforum is vandaag gebleken dat twee op de drie dienstenchequebedrijven discrimineren op vraag van hun klanten, die alleen ‘niet-allochtone poetsvrouwen’ willen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum vraagt onze regionale overheden, die vanaf 1 april 2015 bevoegd zijn voor de dienstencheques, om erop toe te zien dat die onwettigheid door henzelf wordt opgespoord en gesanctioneerd.

22/02/2015

(c) France Dubois

In 2014 heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum 130 meldingen geregistreerd van antisemitisme of negationisme. Dat op een totaal van 4.627 meldingen. In 2013 waren er 85 meldingen van antisemitisme, wat betekent dat het aantal meldingen sterk gestegen is ten opzichte van vorig jaar. De Israëlische militaire operatie ‘Protective Edge’ in de Gazastrook in juli en augustus 2014 heeft de stijging van het aantal incidenten ongetwijfeld beïnvloed. De incidenten hadden in 2014 ook vaker een gewelddadig karakter, zowel verbaal als fysiek.

18/02/2015

(c) France DuboisHet Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is op zoek naar een juridische medewerk(st)er.

09/02/2015

Tot vorige week moest een treinreiziger 3 euro extra betalen als hij op de trein zelf een ticket kocht en de treinbegeleider vooraf verwittigd had. Zo niet, dan betaalde hij een supplement van 12,50 euro. Personen met een erkende handicap moesten geen enkel supplement betalen. Op 1 februari heeft de NMBS een vast supplement van 7 euro ingevoerd voor alle reizigers. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft, net als de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, ernstige bedenkingen bij die maatregel. ‘Ja, aan iemand zonder fysieke, sensorische of verstandelijke beperking kan je vragen om een ticket te kopen via het internet of aan een betaalautomaat in het station. Maar voor een aantal personen met een handicap is dat gewoonweg uitgesloten’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘En dat terwijl het openbaar vervoer voor personen met een handicap vaak de enige manier is om zich te verplaatsen – voor hun werk, hun studie enzovoort.’