Actueel

02/02/2016

(c) Alex SkimNaast de audiodescriptie voor blinden en slechtzienden, komt er ook verplichte ondertiteling voor alle gesubsidieerde films van eigen bodem. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is tevreden met die beslissing van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Zo kunnen ook personen met een visuele of auditieve beperking de films volgen. ‘Alvast één stap in de goede richting, maar er moeten er meerdere volgen’, zegt Els Keytsman, directeur van het Centrum.

28/01/2016

politieDe agent die racistische uitlatingen plaatste op Facebook werd vandaag vrijgesproken door de rechtbank van Gent. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. ‘Toch wijst de rechtbank de agent op de voorbeeldfunctie die hij heeft, een belangrijk element in de argumentatie van het Centrum. Ook wij hameren erop dat politie een ijkpunt is voor burgers,’ zegt Patrick Charlier, directeur van het Centrum.

20/01/2016

VNVandaag stelt ons land een rapport voor aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties waarin het de eigen naleving van de mensenrechten beoordeelt. De presentatie van die zogenaamde UPR (Universal Periodical Review) grijpt het Interfederaal Gelijkekansencentrum aan om te pleiten voor de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut.

12/01/2016

Bestemmeling: Comité van de Verenigde Naties voor de Rechten van Personen met een Handicap

Tijdens zijn 14e zitting heeft het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap een ontwerp uitgewerkt van General Comment nr. 4 over het recht op inclusief onderwijs, artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).