Actueel

01/10/2015

(c) Alex SkimTer gelegenheid van de Internationale Ouderendag van vandaag wil de stad Leuven samen met Mobiel 21 vzw, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en enkele Leuvense organisaties  een aantal mogelijke actiepunten die gelinkt zijn aan de thematiek van een goed toegankelijk openbaar domein voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen.

01/10/2015

VN/NUHet VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap geeft de Europese Unie een eerste rapport

Dringende maatregelen nemen om de negatieve impact van de besparingsmaatregelen op de levensstandaard van personen met een handicap te voorkomen, de Europese regelgeving aanpassen, het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap actief promoten … Het VN-Comité dringt erop aan dat Europa daar snel werk van maakt.

29/09/2015

(c) France Dubois

In het debat over het boerkiniverbod in diverse zwembaden is de voorbije dagen in diverse media herhaald dat volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum ‘vrijheid van godsdienst belangrijker is dan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen’. Dat heeft het Centrum op geen enkel moment beweerd; het is ten onrechte afgeleid uit een artikel waarin het Centrum op het boerkiniverbod reageerde.

23/09/2015

Affiche discriminatie in de horeca GentDe Stad Gent en het Interfederaal Gelijkekansencentrum blazen het sms-nummer 8989 nieuw leven in

In veel grote steden is het al jaren een hardnekkig probleem: cafés, discotheken en restaurants die bezoekers de toegang weigeren vanwege hun afkomst, hun seksuele geaardheid, hun handicap enzovoort. Maar die discriminatie wordt amper gemeld bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum in Brussel en bij zijn Meldpunten Discriminatie in dertien Vlaamse steden. ‘Daar willen we verandering in brengen’, zegt Sofie D’Hulster van het Meldpunt Discriminatie van Gent. ‘Vanaf vandaag blazen we samen met de Stad Gent het sms-nummer 8989 nieuw leven in. Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie in de horeca, dan kan je dat heel eenvoudig: stuur een gratis sms met het woord ‘Melding’ naar 8989.’