U bent hier

Internet

Internet is vandaag niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Overal ter wereld en op eender welk moment van de dag vinden gebruikers de weg naar het internet om massaal informatie uit te wisselen en ideeën te verzamelen. Jammer genoeg worden er op internet ook leugens verspreid en komen gebruikers steeds vaker in contact met racistische en discriminerende uitlatingen en beledigingen.

1/ WAT IS CYBERHATE?

Het begrip ‘CYBERHATE’ verwijst naar uitingen van haat (discriminerende uitlatingen, pesterijen, beledigingen) op internet tegen personen op basis van hun huidskleur, zogenaamd ‘ras ‘, afkomst, seksuele geaardheid, handicap, ziekte, geloof, …. Het kan ook gaan om antisemitische of negationistische uitspraken.

2/ WAT ZEGT DE WET?

Sommige mensen kunnen gechoqueerd zijn of zich beledigd voelen door bepaalde haatboodschappen op internet. Toch worden enkel woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van één van de beschermde criteria, beschouwd als inbreuken die tot vervolging kunnen leiden. Ook negationistische uitlatingen zijn strafbaar bij wet.

3/ WAT KAN IK DOEN?

  • Als je geconfronteerd wordt met cyberhate op een website, dan kan je contact opnemen met de eigenaar van de website via de contactpagina.
  • Als je geconfronteerd wordt met haatboodschappen op een blog of forum, dan kan je dat melden aan de moderator.
  • Als je een mail ontvangt in je mailbox, ga dan eerst na of het geen Hoax is (www.hoaxbuster.com en www.hoaxkiller.com) of een racistische kettingmail (www.cyberhate.be).
  • Elk geval van cyberhate kan je melden aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale politie (www.ecops.be).
  • Je kan je ook altijd wenden tot het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (www.diversiteit.be).

campagne logoNews:

Neem zeker ook een kijkje naar de nieuwe sensibiliseringscampagne van de politie.