Kettingmails

Al enkele jaren besteedt het Centrum bijzondere aandacht aan het verspreiden van haatboodschappen via het internet en tracht aangepaste antwoorden te vinden voor degelijke communicatiemiddelen (zie ook: ons 'Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2008').

Meldingen die betrekking hebben op hate speech op het internet vereisen onze prioritaire aandacht, naast meldingen die betrekking hebben op discriminatie in de arbeidssfeer. Dit toont de omvang van deze problematiek aan en de uitdaging om hiertegen een aangepaste methodologie te ontwikkelen.

Om de strijd tegen kettingmails, met haatdragende boodschappen, aan te gaan, heeft het Centrum een strategie ontwikkeld, die erop gericht is de boodschap te ontrafelen teneinde aan te tonen dat deze valselijk of gemanipuleerde informatie bevat.

Het Centrum raadt de ontvangers van haatdragende boodschappen aan om deze inhoudelijke analyse aan de afzender terug te sturen ten einde een snelle verspreiding te verzekeren.

De onderstaande analyses moet vanuit deze invalshoek gelezen worden. Zij staan niet los van deze context en kaderen in het onderdeel op de website van het Centrum waar het gepubliceerd werd. Het gaat dus om een specifiek antwoord op een welbepaalde vraag.

Wilt u een kettingmail melden, gebruik dan ons meldingsformulier

Opmerking: op deze pagina staan enkel kettingmails die in het Nederlands worden verspreid (of naar het Nederlands vertaald zijn) voor Franstalige kettingmails kunt u hier terecht.

Wanneer u wilt reageren op een kettingmail waarvan nog geen analyse beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van ons standaardantwoord.

Nep-baby in kinderstoeltje + eieren op de voorruit

Inhoud kettingmail

nep-baby in kinderstoeltje + eieren op de voorruit

goed lezen en onthouden

AANDACHTIG LEZEN........moet je echt doen !!!!!!------------------------------------------

Terwijl ik reed op een landweg op een avond om naar huis te gaan, zag ik een kind in een autostoeltje, langs de weg, bedekt met een deken. Ik kan niet uitleggen waarom en om welke reden dan ook, maar ik heb besloten om niet te stoppen, zelfs als toen alle soorten van schuldig verzuim door mijn hoofd gierden.

Toen ik aankwam op mijn bestemming, belde ik de politie die me vertelde dat ze zouden gaan kijken. Maar hier is waarvan ze mij op de hoogte stelden voordat ze ter plaatse gingen om te controleren .... "Er zijn verschillende dingen die je zou moeten weten deze dagen ... Gangs, Roma en dieven aarzelen nu niet om diverse strategieën toe te passen, zodat een automobilist (vooral vrouwen) hun voertuig stoppen en te gaan kijken naar een, in open terrein, "achtergelaten baby".

De methode die wordt gebruikt door sommige bendes is, volgens de lokale politie, inderdaad het plaatsen van een autostoel langs de weg ... waarin een nep-kind zit. Merk op dat de autostoel meestal geplaatst wordt in de buurt van een bos of in de buurt van een veld waar het gras hoog is en de persoon - een vrouw meestal - als ze de pech heeft om te stoppen, wordt meegesleept in het bos, geslagen en verkracht en voor dood achtergelaten wordt, waarna ook de auto wordt gestolen. Is het een man, wordt deze meestal heftig geslagen, beroofd en misschien voor dood achtergelaten, waarna eveneens zijn voertuig wordt gestolen. Stop niet, IN GEEN ENKEL GEVAL! Bel 112 en meldt dit zo snel mogelijk. Vertel wat je zag en waar, maar stop in geen enkel geval en vervolg uw weg.

Een ander veel voorkomend scenario: "Als je 's nachts rijdt en je krijgt een ei op je voorruit, STOP DE AUTO VOORAL NIET OM TE CHECKEN OF JE AUTO BESCHADIGD IS, gebruik de RUITENWISSERS NIET en vooral de ruitensproeiers niet of ook geen gewoon water, want door de mengeling van ei met vloeistof wordt het ei kleverig en bedekt je voorruit voor 90 %. Probeer het maar eens als je thuis bent. Wordt u gedwongen langs de weg te stoppen kan u het slachtoffer worden van deze potentiële criminelen.

Dit zijn een aantal nieuwe technieken gebruikt door de maffia. AUB stuur dit door naar al je vrienden en laat hen attent zijn.

 

Analyse van de kettingmail

Inhoud van de kettingmail

De kettingmail “goed lezen en onthouden” is eigenlijk een samenraapsel van twee kettingmails die oorspronkelijk apart van elkaar werden verspreid. Het eerste verhaal gaat over een achtergelaten kind in een kinderstoeltje aan de zijkant van een (verlaten) weg. Het zou een nieuwe strategie zijn van maffiose bendes om behulpzame burgers te doen stoppen, te overvallen en te beroven. Alhoewel er in de email geen (plaats)namen worden vermeld, wordt er toch de indruk gewekt dat dit verhaal afkomstig is uit politionele bronnen. Dit wordt aangevuld met een tweede verhaal, waarbij men stelt dat bendes eieren op de voorruiten van de auto’s gooien met de bedoeling om het zicht van de chauffeurs te belemmeren, hen tot stoppen te dwingen, te overvallen en te beroven.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Deze kettingmail doet in Vlaanderen reeds enige tijd de ronde en wordt o.a. verspreid via facebook en diverse fora. Enig opzoekingswerk wees uit dat het gaat om een internationaal verspreide kettingmail die reeds werd geanalyseerd én weerlegd door verschillende organisaties (zoals bv. het Britse Crime Stoppers) en eveneens door politiediensten uit verschillende landen (bv. the Sussex Police, politiediensten van Oklahoma, Virginia, Nieuw Zeeland,…). Meer uitleg (in het Engels) over het traject dat deze kettingmail aflegde over de verschillende landsgrenzen heen, vindt u op http://www.hoax-slayer.com/infant-car-seat-gang-warning.shtml.

Buiten de Verenigde Staten, Canada, New-Zeeland en Engeland, doet deze kettingmail ook in Nederland de ronde. Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in Nederland onderzocht de zaak en berichtte hierover het volgende: “Het bericht is een kettingbrief die al vele jaren, ongeveer vanaf 2009, in vele vormen over het internet zwerft. De originele tekst was opgesteld in het Engels en is voor het eerst verschenen in de VS en Canada. Daarna is de brief overgewaaid naar Engeland en kent nu dus ook sinds een tijdje een Nederlandse variant. De inhoud van de brief berust niet op waarheid.”

Wat is de onderliggende boodschap van de kettingmail?

De verschillende analyses vanuit de verschillende landen, bevestigen allen hetzelfde, nl. dat er geen enkel element is dat erop wijst dat de twee verhalen die in de kettingmail worden beschreven zich baseren op waargebeurde feiten, laat staan op feiten die zich in België zouden hebben voorgedaan. De kans is dus groot dat de kettingmail werd opgesteld met de bedoeling om angst op te wekken onder de bevolking en om het wantrouwen en het onveiligheidsgevoel te vergroten.

Het Centrum vindt het zorgwekkend dat er in deze kettingmail verwezen wordt naar ‘gangsters, roma en dieven’. Mensen van roma-afkomst worden hier gelijkgesteld aan gangsters en dieven. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar. De kans bestaat dat de angst die het verhaal opwekt, zich vertaalt in haatgevoelens en wantrouwen tegenover leden van de roma-bevolking. We raden de ontvangers daarom aan om deze kettingmail niet verder te verspreiden, maar om de afzender(s) ervan te informeren dat het hier gaat om valselijke berichtgeving. Indien gewenst, kunt u uw antwoord staven met bovenstaande analyse.

 

islamitische begraafplaatsen op het kerkhof in Jette

Inhoud van de kettingmail

NIET TE GELOVEN ! ! ! De gemeente Jette gaat op het gemeentelijk kerkhof, naast de ... bestaande urnenmuur, twee percelen (percelen AS en AT) exclusief inrichten als islamitische percelen. Van aan de Laarbeeklaan zal zuivere grond worden aangevoerd, die gekeurd werd door een imam. Nieuwe grond dus, want de islamitische doden in Jette mogen blijkbaar niet begraven worden in dezelfde grond als diegene waar “ongelovigen” hebben in gelegen, zodat de percelen eerst tot maar liefst drie meter diep dienen afgegraven te worden.

Daarenboven zullen de percelen van de rest van het kerkhof worden afgescheiden door hagen. Vanuit de gemeente wordt steeds de nadruk gelegd op integratie. Door te voorzien in aparte percelen, duidelijk afgeschermd van de percelen van de “ongelovigen” drijft men in tegendeel de segregatie ten top.

Begraafplaatsen waren tot in de 19e eeuw een louter katholieke zaak en niet-katholieken kwamen in het‘verdoemhoekje’ van het kerkhof terecht. Onder druk van de vrijzinnigen werden begraafplaatsen geseculariseerd en hield de apartheid in de dood op te bestaan.

Jette heeft geen ‘multilevensbeschouwelijke’ begraafplaats nodig want al onze begraafplaatsen zijn dat. Dat staat zo in de wet. Het begrip ‘multilevensbeschouwelijk’ wordt misbruikt om precies het tegenovergestelde in te voeren en om de seculiere maatschappij en de scheiding tussen godsdienst en staat weer een stukje verder uit te hollen.

De islam eist altijd meer en meer toegevingen op basisprincipes. Gisteren aparte zwemlessen voor mannen en vrouwen, enkel vrouwelijke artsen voor moslima’s, hoofddoeken in de ambtenarij en de scholen. Vandaag een aparte begraafplaats en apart onderwijs, en wat zal het morgen zijn ???

Ben ik nu racist of enkel bezorgd over de evolutie van de islam ? ... Nochtans is hier MIJN geboorteland ! ! ! Ik maak mij vooral zorgen voor mijn kinderen en kleinkinderen! Jij niet ?

DOORSTUREN AUB

Analyse van de kettingmail

(i.s.m. Orbit vzw)

OORSPRONG

Waarschijnlijk baseert de kettingmail zich op de publicatie “Islamisering stopt niet bij de dood” van Dominiek Lootens (lid van het Vlaams Belang) gepubliceerd in het VB-magazine “Brussels nieuws”(30/03/2012). Dominiek Lootens is sinds 1991 lid van het Vlaams Blok-Vlaams Belang en ook Brussels parlementslid. Hij was in het verleden o.m. gemeenteraadslid in Jette.

KERNBOODSCHAP

“Moslims integreren zich niet en vragen steeds verdergaande aanpassingen”

ANALYSE

Aanleiding voor het ontstaan van deze kettingmail was de beslissing van de gemeenteraad van Jette om een perceel van de gemeentelijke begraafplaats vrij te maken voor moslims en joden.

Zin of onzin van aparte begraafplaatsen?

De auteur interpreteert het debat omtrent de begraafplaatsen als een gebrek aan integratie en als segregatie vanwege moslims. Hij vergeet daarbij te vermelden dat het in het voorstel van de gemeente Jette, eveneens ging om een apart gedeelte voor joodse begraafplaatsen.

Of het al dan niet een goed idee is om per religieuze overtuiging aparte begraafplaatsen te voorzien, mag zeker deel uitmaken van het maatschappelijk debat. Het moet echter gaan om een open debat, waarbij alle betrokken partijen de kans krijgen om hun standpunt naar voren te brengen zonder te verglijden in een stigmatiserend en generaliserend discours. DE moslimgemeenschap bestaat bijvoorbeeld niet. Net als elke andere religie is het een zeer diverse gemeenschap waarbij er onderlinge verschillen bestaan in de manier waarop er aan het geloof wordt vorm gegeven.

De onderliggende boodschap kan anderen aanzetten tot haat

Het Centrum constateert dat er steeds meer kettingmails opduiken die de ontvangers proberen te waarschuwen voor de ‘overrompeling van België’ door moslimgelovigen en voor het verdwijnen van de eigen, Vlaamse en/of Belgische identiteit. Vaak wordt er in deze kettingmails beweerd dat moslims zich niet wensen aan te passen aan onze normen en dat ze alles krijgen wat ze willen. Een herhaaldelijke confrontatie met een dergelijk discours, voedt de (misschien onbewuste) angst van de ontvangers om de eigen identiteit te verliezen. Dit kan resulteren in een vijandigheid tegenover moslimgelovigen.

Breder dan het debat over aparte begraafplaatsen lijkt deze kettingmail dus vooral te willen inspelen op de angstgevoelens van de burger. Het wakkert de vrees aan van niet-moslimgelovigen ten opzichte van de moslimgemeenschap. Een vrees die zich baseert op een zeer eenzijdige en niet realistische ‘wij-zij’-voorstelling van de realiteit.

Door de polariserende ondertoon draagt deze kettingmail allerminst bij tot een sereen debat over de uitdagingen die de huidige interculturele samenleving met zich mee brengt. Het Centrum raadt haar melders daarom aan om de kettingmail niet door te sturen. Indien gewenst kunnen zij de afzender(s) ervan laten weten dat ze in de toekomst een dergelijk haatdiscours niet meer wensen te ontvangen en hen desgewenst deze analyse overmaken.

"Dit is ieders morele plicht" - Nieuwe integratiebeleid Holland

Inhoud kettingmail

DOORSTUREN !!!! DIT IS IEDERS MORELE PLICHT ! ALS WE ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN WILLEN GARANDEREN DAT ZE NOG IN EEN BESCHAAFDE WERELD KUNNEN LEVEN, STUUR DIT DAN ZOVEEL MOGELIJK DOOR! HET IS ONZE MORELE PLICHT TEGENOVER ONS NAGESLACHT!!! DOE HET!!!!!!

Holland, waar 6% van de bevolking moslim is, verwerpt nu multiculturalisme: De Nederlandse overheid is het beu te worden vertrapt door moslims en ziet af van haar jarenlange model van multiculturalisme, dat alleen de islamitische immigranten heeft aangemoedigd een parallelle en voor het land schadelijke samenleving te creëren.

Een nieuw wetsvoorstel van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner aan het parlement op 16 juni luidt als volgt: De regering deelt het ongenoegen van het Nederlandse volk tegen het "model van een multiculturele samenleving in Nederland“ en geeft uiting aan haar voornemen om vanaf heden terug zijn prioriteiten te richten op de fundamentele waarden van het Nederlandse volk.

In het nieuwe integratie-systeem gaan de ‘Hollandse’ waarden terug een centrale rol spelen en daarom houdt de regering zich niet meer aan het model van een “multiculturele samenleving." De brief vervolgt: "Een strengere integratie is volkomen gerechtvaardigd, omdat het dat is wat de regering vraagt aan de bevolking. Deze nieuwe oriëntatie is absoluut noodzakelijk omdat de Nederlandse samenleving aan het afbrokkelen is in termen van identiteit en niemand voelt zich nog thuis in Nederland.

Het nieuwe integratiebeleid zal veel meer eisen van de kant van de immigranten. Bijvoorbeeld zullen immigranten noodzakelijkerwijs het Nederlands moeten leren en de Nederlandse overheid zal dwangmaatregelen nemen tegen immigranten die de waarden van het land negeren en het Nederlands recht ongehoorzaam zijn ..

De Nederlandse overheid zal ook stoppen met het geven van speciale subsidies voor moslims om zich te integreren, (omdat ze het toch niet doen ) want volgens Donner behoort het niet toe aan de regering om immigranten te integreren aan de hand van publieke middelen.

Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een wetgeving betreffende het verbod op gedwongen huwelijken en het opleggen van strenge maatregelen voor deze islamitische immigranten, die vrijwillig hun kansen op de arbeidsmarkt verminderen door simpelweg de manier waarop ze zich kleden. Meer specifiek zal de overheid een verbod invoeren op het dragen van gezicht bedekkende kleding zoals de boerka, en dat met ingang van augustus 2014.

Holland realiseert zich, misschien te laat, dat zijn multicultureel liberalisme de ‘Nederlandse origine’ alsmede de ‘Nederlandse identiteit.’ aan het versmoren is. Deze tekst spreekt boekdelen wat betreft de toekomst van de situatie in België, Frankrijk en andere Europese landen!

86% VAN INTERNET ZAL DEZE TEKST RONDSTUREN. DAT MOET 100% ZIJN...! DOET U HET OOK....?

 

Analyse kettingmail

OORSPRONG

De kettingmail “Dit is ieders morele plicht” haalt zijn mosterd voor een groot deel uit de integratienota van de Nederlandse minister Piet Hein Dönner zoals deze werd gepubliceerd op 16 juni 2011.

KERNBOODSCHAP

De moslimgemeenschap vormt een bedreiging voor de Europese samenleving. Binnen onze samenleving is er bijgevolg geen plaats voor moslims. Daarom dat de overheid streng tegen hen moet optreden.

Een zogenaamde legitimiteit

In de kettingmail wordt de boodschap uit de bovenvermelde integratienota niet alleen eenzijdig geïnterpreteerd, maar eveneens op incorrecte wijze geciteerd. In haar nota neemt het kabinet bijvoorbeeld afstand van het “relativisme” dat volgens hen “besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving”, maar viseert het hierbij niet exclusief de moslimgelovigen zoals dit wel gebeurt in de kettingmail. Dat de auteur van de kettingmail deze boodschap op een zeer eenzijdige manier veralgemeent naar de afwijzing van de aanwezigheid van een moslimgemeenschap in Nederland, doet vermoeden dat de kettingmail werd opgesteld met de bedoeling om haat te verspreiden ten aanzien van moslims.

De onderliggende boodschap kan anderen aanzetten tot haat, discriminatie of geweld

De kettingmail maakt gebruik van een aantal technieken, kenmerkend voor een (racistisch) haatdiscours.

Om te beginnen gebruikt men klassieke vooroordelen en stereotypen. Het gaat om vooroordelen die geen objectieve weergave vormen van de complexe werkelijkheid, maar die wel bij de lezers angst voor en haat tegen personen met een andere geloofsovertuiging en/of afstamming kunnen teweeg brengen. Zo wordt bv. de indruk gewekt dat alle moslims hetzelfde zijn, dezelfde waarden nastreven en op dezelfde manier hun geloof belijden. De diversiteit binnen de Islam wordt hierbij volledig genegeerd. Daarenboven valt het polariserende wij-zij-denken op. Men probeert via een aantal stereotype voorbeelden te benadrukken dat moslims ‘helemaal anders zijn dan ‘wij’’. Door te focussen op onderlinge verschillen in plaats van op de vele gemeenschappelijkheden die personen uit verschillende culturen met elkaar verbinden, wil men aan te tonen dat moslimgelovigen niet thuishoren in ‘onze’ samenleving. Tot slot wordt ook nog gretig gebruik gemaakt van een andere techniek, nl. de verschuiving van een schuldvraag. Zo zouden moslimgelovigen ‘vrijwillig hun kansen op de arbeidsmarkt verminderen, simpelweg door de manier waarop ze zich kleden’. Een poging om hen in onze samenleving op te nemen is voorbaat uitgesloten aangezien ‘ze zich toch niet (zullen) integreren’,….

Niet alleen de inhoud, maar ook het woordgebruik in de kettingmail boezemt angst in bij de lezers. Zo benadrukt men dat de samenleving door de invloed van de aanwezige moslimgelovigen ‘afbrokkelt’, ‘niemand er zich nog thuis voelt’, ‘onze identiteit ‘versmoort’ wordt en onze overheid ‘vertrapt’,… De lezer krijgt zo de indruk dat moslims een bedreiging vormen voor de samenleving en voor ‘onze’ identiteit. Samenwerken en/of samenleven lijkt onmogelijk.

Wat kunt u doen?

Door haar valselijk aangemeten ‘legitimiteit’ en het onderliggende haatdiscours, is de kans reëel dat deze kettingmail bij haar lezers een verontwaardiging en angst opwekt die kan leiden tot haat, discriminatie of eventueel geweld ten aanzien van (leden van) de moslimbevolking. Dit is erg zorgwekkend. We raden onze melders daarom aan om deze kettingmail niet zomaar door te sturen. Indien gewenst kunnen zij de afzender(s) laten weten dat ze dergelijke haatmails niet meer wensen te ontvangen en/of hen van een genuanceerd antwoord voorzien (daarbij eventueel gebruik makend van bovenstaande analyse).

FW: awel santé, OCMW

De kettingmail

Dag allemaal, Ik ben zaakvoeder van een dienstencheques bedrijf en stel momenteel al 16 mensen tewerk. De helft ervan zijn allochtonen. Ze komen uit verschillende landen, zoals Turkije, Bulgarije, Joegoslavië, enz. Onze allochtone mensen kennen Nederlands, althans genoeg om zich verstaanbaar te maken....

Gisteren komt een Belgische vrouw met een koppel uit Joegoslavië binnen. Ze stellen zich voor en vragen of ik geen werk heb voor de Joegoslavische vrouw. Natuurlijk, in onze sector zijn er te kort, dus we beginnen een sollicitatiegesprek. Blijkt dat het koppel al 10 jaar in België woont en leeft van het OCMW. Onlangs heeft de Belgische staat een verblijfsvergunning uitgereikt voor 5 jaar, met dien verstande dat ze beiden een vaste job moeten zoeken en zich volledig moeten aanpassen, dus ook Nederlands leren.

Wanneer ik persoonlijke vragen willen stellen aan de vrouw is het de man die antwoordt en mij duidelijk maakt dat zijn vrouw geen Nederlands kent. Ik zeg: geen probleem als ze hier wil werken, maar vanaf september laat ze zich inschrijven bij het Lichtpunt (school voor allochtonen die Nederlands willen leren => afdeling VDAB in de Kongostraat gent). Dat blijkt een zwaar punt voor hem. Zijn vrouw is al 43 jaar en nu nog naar school om Nederlands te leren ?...Neen, dat kan ze niet aan, want als ze te veel leest en zich te veel concentreert krijgt ze hoofdpijn.

Oei, wat nu? Dus zeg ik dat het jammer is, maar dat dit de voorwaarden zijn om hier werken. Wanneer ik hem vraag wat ze beiden in die 10 jaar hebben gedaan, zegt hij fier: “Werken in zwart meneer, veel beter en geen belasting betalen.” “O ja? En wat deden jullie zoal in het zwart?” “Klusjes en in de bouw. Ik ben plakker van binnenmuren.” “En mevrouw?” “Kuisen bij 4 madammekes, telkens 4 uren aan 9 € per uur, ik werk aan 12 € per uur. Geen werk voor mij in zwart?” (Mevrouw ontvangt als loon: 16u x 9 € = 144 € x 4 weken = 576 € per maand BOVENOP HAAR OCMW STEUN !) Ik zeg: “Wij werken hier officieel en betalen belastingen zoals iedereen.” “OK” zegt de man. “U hebben dus geen werk voor mijn vrouw?” “Ik heb wel werk voor haar, maar dan moet ze wel Nederlands leren.” “Neen, dan mijn vrouw verder werken in zwart bij die 4 madammekes.”

Wanneer ze vertrekken ben ik toch nieuwsgierig met welke auto zij zich verplaatsen... Dom toch van mij !... Jullie mogen één keer raden. Jawel, een Mercedes 220 CDI !!! Zijn wij nu werkelijk zo dom of wat is dat hier?

* Dat mensen nog 9 € in het zwart betalen met alle risico’s er bovenop ? (Met een dienstencheque van 7,50 € en 2,25 € belasting heb je netto 5,25 € per uur.)

* Geeft het OCMW zomaar steun, 10 jaar lang, zonder enige controle?

* Worden de verblijfsvergunningen zomaar afgegeven aan buitenlanders die geen woord Nederlands kennen?

* Wat na die 5 jaar, als het koppel nog geen echt werk heeft en mevrouw nog geen Nederlands kent?

* Ik ken een allochtone vrouw die hier al meer dan 5 jaar woont met haar 3 kinderen, perfect Nederlands spreekt en schrijft, maar nog geen werkkaart kan bemachtigen. Die vrouw wil officieel werken en krijgt niks, ook geen OCMW steun. Ik heb de papieren op mijn bureau liggen. Ze werkt 40 uren aan 8 € per uur in het zwart. Haar maandelijks inkomen => 1280 €). MOET ER NOG ZAND ZIJN ?! Hoog tijd om toch eens een deftig woordje te praten met OCMW’s en ministeries !... Of ze iets gaan doen aan zulke praktijken?... Of betalen we allemaal verder braaf onze belastingen zonder iets te ondernemen?

Ik denk niet dat dit de enige gevallen zijn. Zo zijn er in België zeker nog veel meer. Ga nu vlug verder werken. Misschien komt er straks nog een asielzoeker om steun. We moeten die man en zijn gezin toch een boterham met beleg, een huisje, zakgeld en een Mercedes Terrell geven zeker... Wie weet kan hij morgen al ergens in het zwart gaan werken, als het hem past natuurlijk !?... Ze mogen niet op straat leven. Dat zou nu pas jammer zijn terwijl wij aan het zweten zijn. Zwetende groeten en dank aan alle OCMW’s en instanties voor hun steun aan deze mensen.

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Consciencestraat 15 B - 9820 Merelbeke Telefoon: +32 475 360 365 Fax: +32 9 330 03 76 E-Mail: mailto:

Zoveel mogelijk doorsturen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Analyse van het Centrum

OORSPRONG

De kettingmail “awel santé, Ocmw” kent een zeer populistisch discours. Het brengt een stigmatiserend en eenzijdig verhaal, dat in concreto moeilijk op waarheid te controleren valt. De kettingmail probeert aan legitimiteit te winnen door te starten met de mededeling “ik ben zaakvoerder van een dienstenchequesbedrijf”. Deze zogenaamd persoonlijke getuigenis, gekoppeld aan de automatische handtekening onder aan de kettingmail, vergroot het vertrouwen van de lezers met betrekking tot de geloofwaardigheid ervan. Er zijn indicaties die er op wijzen dat de heer Marc Eggermont (ex-voorzitter en lid van LDD Merelbeke) de auteur van de kettingmail zou zijn.

In de meeste versies van de kettingmail, staat zijn naam duidelijk vermeld. Het Centrum heeft de heer Eggermont in het verleden gecontacteerd en hem gewezen op zijn recht om frustraties over maatschappelijke wantoestanden en ongenoegen te uiten, maar ook op het feit dat wij de zeer populistische gevolgtrekkingen uit de feiten sterk betreuren. De betrokkene heeft nooit op onze brief gereageerd. We kunnen dus noch bevestigen, noch ontkennen dat het bewuste verhaal zich baseert op waargebeurde feiten.

INHOUDSANALYSE

Het Centrum wenst haar melders bewust te maken van de populistische ondertoon van de email en van de manier waarop het discours bijdraagt aan een (verdere) polarisering van de samenleving.

De kettingmail maakt een duidelijke opsplitsing tussen WIJ (de hardwerkende, autochtone bevolking) en ZIJ (de allochtone bevolking die profiteert en het niet zo nauw neemt met de wetgeving van het land).

Het speelt sterk in op het identiteitsgevoel van de lezers en wekt de indruk dat mensen van een andere origine, hier onmiddellijk rechten krijgen (soms meer dan de ‘autochtone’ bevolking) zonder dat ze daarvoor ook bepaalde plichten moeten naleven. De auteur stelt bv. dat ‘het ocmw zomaar steun geeft’ en de staat ‘zomaar een verblijfsvergunning af geeft’. Terwijl de ‘autochtone bevolking’ braaf blijft werken en belastingen betalen, genieten de ‘allochtonen’ dus hier van alle voordelen van onze verzorgingsstaat.

Het vereist niet veel opzoekingswerk om dit populistisch discours te doorprikken. De wetgeving omtrent leefloon en verblijfsvergunningen is immers duidelijk wat betreft de rechten én plichten van gerechtigden. Toch zal een onoplettende lezer snel verontwaardigd zijn. Verontwaardiging is een sterke emotie die kan leiden tot haat, discriminatie en potentieel zelfs tot geweld tegenover de groep die het voorwerp ervan uitmaakt.

Gebaseerd op het voorgaande, is het Centrum van mening dat deze kettingmail anderen mogelijks kan aanzetten tot haat ten opzichte van personen met een andere origine. We raden onze melders daarom aan om de kettingmail niet verder door te sturen. Indien gewenst kunnen zij de afzender(s) wel laten weten dat ze een dergelijk haatdiscours niet meer wensen te ontvangen en/of hen van een meer gefundeerde reactie te voorzien aan de hand van bovenstaande analyse.

Kettingmail ‘Boodschap van een advocaat’.

De kettingmail met de titel ‘Boodschap van een advocaat’ circuleert al jaren op het internet. In de tekst beweert een advocaat deel te hebben genomen aan een cursus over religie in een gevangenis gegeven door verschillende religieuze vertegenwoordigers. Een imam zou hierbij gepleit hebben voor het doden van niet-moslims.

Deze tekst werd eigenlijk in 2003 geschreven door Rick Mathes, directeur van een katholiek instituut dat gevangenen helpt (Mission Gate Prison Ministry in Chesterfield, Missouri) en waarvan de primaire doelstelling is om gevangenen te bekeren tot het christendom. Rick Mathes beschreef deze gebeurtenis in een nieuwsbrief waarna de tekst werd overgenomen op het internet en later aangepast en vertaald werd, onder andere naar het Frans en het Nederlands. Rick Mathes stelt dat de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden precies zoals hij had beschreven.

Later interviewde een journalist (Greg Kearney) een verantwoordelijke van de gevangenis over dit verhaal. Die verklaarde dat de persoon die was aangewezen om de islamitische religie uit te leggen geen imam was, maar een gevangene die moslim was en aan wie men gevraagd had om zijn godsdienst voor te stellen. De gevangene kreeg die vraag aangezien er geen imam op de uitnodiging van de gevangenis was ingegaan. Verder verklaarde hij dat er veel vragen werden gesteld aan de gevangene, maar geen van deze vragen waren gerelateerd aan de jihad of geweld tegen andersgelovigen. Het was de bedoeling van de cursus om het begrip en de tolerantie tussen de verschillende religies te versterken.

Er bestaan dus twee versies van de gebeurtenissen die beschreven worden in deze kettingmail, een van Rick Mathes, en een van een verantwoordelijke van de gevangenis.

De Nederlandstalige versie van deze tekst is aangepast bij het vertalen. De tekst wordt ten onrechte aan Meester Van Steenkiste toegeschreven. Eerder deed deze mail de ronde in het Frans onder de titel “Maître Collard”. Maar ook hij heeft deze tekst niet geschreven: meneer Collard publiceerde een rechtzetting op zijn website.

Het ontbreken van een verwijzing naar de oorsprong van de tekst doet daarbij ten onrechte vermoeden dat de vermeende feiten hadden kunnen plaatsvinden in België.

De auteur vertrekt van een sterk wij-zij-denken: “wij” de christenen; “zij” de moslims. De islam wordt als één monolithisch blok voorgesteld, met één enkel juist dogma. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid. Dé islam bestaat niet, er zijn vele verschillende interpretaties van de Koran en van de Hadith. Ook de notie van jihad, letterlijk een “'inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel”, wordt door moslims op vele manieren begrepen.

Daarnaast zaait de auteur angst door te stellen dat moslims binnen 30 à 50 jaar in de meerderheid zullen zijn. Het is niet duidelijk waar hij deze informatie gehaald heeft. Vandaag maken moslims naar schatting 6% van de Belgische bevolking uit. Wat de bevolkingsprognoses betreft, kunnen we België met Frankrijk vergelijken: in 2011 was volgens het Franse tijdschrift Le Figaro 7,5% van de Franse bevolking moslim en zouden moslims tegen 2030 nipt de kaap van de 10% van de bevolking overschrijden. Dat moslims in 2045 of 2065 in de meerderheid zullen zijn, is dus volledig uit de lucht gegrepen.

Bronnen:

http://www.breakthechain.org/exclusives/rickmathes.html
http://urbanlegends.about.com/library/bl_allah_or_jesus.htm
http://snopes.com/politics/religion/allah.asp
http://www.gilbertcollard.fr/blog-2/gilbert-collard-faux-textes-islamophobes/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141029_01348354
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/02/07/01016-20110207ARTFIG00664-la-population-musulmane-en-forte-progression.php

(met dank aan ORBIT Vzw voor de bijdrage)

'Wat klopt er niet in Vlaanderen'

 De kettingmail 

kettingmail


Uit protest, zoveel mogelijk doorsturen ! ! !

Analyse van het Centrum*

De kettingmail ‘Wat klopt er niet in Vlaanderen’ is zeker al sinds juni 2013 in omloop. De tekst werd o.a. gepubliceerd op de website van het Vlaams Belang van Schoten en op een aantal fora.

De kettingmail verspreidt de boodschap dat moslims zich niet (willen) aanpassen en dat de politie hen straffeloos laat begaan, terwijl ze wel streng optreden tegen de autochtone bevolking.

Analyse van de twee verhalen uit de kettingmail

  1) Het hellend vlak in Merksem

Het verhaal van de rolstoelgebruiker dateert van maart 2005. De gemeente dreigde een rechtszaak tegen haar aan te spannen omdat het hellend vlak de vrije doorgang hinderde. Enkele dagen nadat dat bericht in de pers verscheen, besloot de schepen voor Openbare Werken van Merksem het voetpad op die plaats te verhogen tot de woning van de betrokkene, zodat ze er toch kon blijven wonen. Dit wordt niet vermeld in de kettingmail.

Personen met een handicap kunnen aanspraak maken op redelijke aanpassingen. Het Centrum is tevreden dat de schepen in deze zaak zijn verantwoordelijkheid opnam, al is het jammer dat de situatie eerst op de spits werd gedreven.

  2) Biddende moslims op de stoep

De precieze plaats en datum van de foto zijn moeilijk te achterhalen. In de Jan Palfijnstraat bevindt zich op een ander huisnummer wel een moskee, maar de foto kan noch ter hoogte van nr. 25, noch ter hoogte van de moskee genomen zijn. De gevels van de huizen op de foto komen simpelweg niet overeen met die in de Jan Palfijnstraat. Dat kan iedereen trouwens gemakkelijk controleren via Google Streetview.

Aangezien de plaats en de datum van de foto niet bekend zijn, is het onmogelijk om er verdere uitspraken over te doen.

Wat schuilt achter de inhoud van de kettingmail?

Ogenschijnlijk lijken beide situaties op elkaar, het gaat in de twee verhalen over de versperring van een voetpad. Toch gaat het in concreto om twee situaties die zeer weinig met elkaar gemeen hebben (qua tijd, plaats, betrokkenen…). Door de twee verhalen op deze manier naast elkaar te plaatsen wordt er valselijk de indruk gewekt dat moslims privileges zouden hebben die de autochtone bevolking niet krijgt.

Wat is het standpunt van het Centrum?

De kettingmail maakt gebruik van een eenzijdige en vertekende weergave van de realiteit om een sterk polariserende boodschap te brengen. De verontwaardiging die dit verhaal potentieel opwekt bij de lezers kan leiden tot de ontwikkeling van haatgevoelens ten opzichte van (leden van) de moslimgemeenschap.

Omwille van dit risico, is het Centrum van mening dat hij maar best niet wordt doorgestuurd. Melders kunnen gebruik maken van hun eigen vrije meningsuiting en de afzenders laten weten dat ze in de toekomst dergelijke kettingmails niet meer wensen te ontvangen. Ze kunnen hierbij, indien gewenst, gebruik maken van bovenstaande analyse.* Deze analyse kwam tot stand in samenwerking met de vzw Orbit (www.orbitvzw.be).


'Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims'

De kettingmail

De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn.

Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen, waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn.

De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan.

Kritiek op moslims en islam is gevaarlijk.

Voorbeeld: Mark Elchardus, mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel. In deze studie wordt geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie.

Vigilance Musulmane deed hem onmiddellijk een proces aan de broek wegens discriminatie. Hetzelfde lot onderging de Belgische krant De Morgen, die een interview met Elchardus publiceerde.

Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.

Ook wordt er niets ondernomen tegen moslimgroeperingen die foto's verspreiden van het Belgische parlement waar de vlag van Al-Qaeda boven wappert.

Dat is klaarblijkelijk wél politiek correct bij onze zuiderburen. Ook het publiceren van interviews met moslimleiders die openlijk pleiten voor de invoering van de extreem racistische, discriminerende en antisociale islamitische Sharia wetgeving is in België geen enkel probleem.

Politiek correcte ziekte .

Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die joden lastig vallen en in elkaar slaan.

Gisteren berichtten we dat een 13 jarig meisje door vijf Marokkaanse klasgenootjes mishandeld werd, enkel omdat ze joods was. De Belgische politiek en de media - lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders - doen er echter het zwijgen toe. En wie zoals Mark Elchardus er wél over schrijft, wordt vervolgd. De islamitische jodenhaters gaan echter vrijuit.

Ook zult u in Nederland niets lezen over de gevangenisopstand die de afgelopen dagen in België plaatsvond en die door speciale eenheden moest worden neergeslagen. Waarom dit verzwegen werd? U raadt het al:

de opstand werd veroorzaakt door moslims, en dan is het klaarblijkelijk geen probleem. De moslims eisten overigens het recht om ook de vloeren buiten hun cellen als gebedsruimte te kunnen gebruiken.

Nu iedere derde inwoner van Brussel moslim is en groeperingen zoals Vigilance Musulmane er voor zorgen dat de islam geen onderwerp van kritiek meer mag zijn, kan maar één conclusie worden getrokken: het geld dat wij aan Brussel overmaken gaat naar een stad die binnenkort geregeerd zal worden door moslims, die geen enkele andere visie dan die van de islam dulden.

Europeanen beginnen zich te verzetten

Toch gloort er hoop. In heel Europa beginnen burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.

In België wil het Vlaams Belang, één van de grootste politieke partijen, niet geïntegreerde Turken en Marokkanen het land uitzetten.

Zelfs het extreem liberale  Noorwegen bereidt de terugkeer van jonge moslims naar Afghanistan voor. In Zweden, één van de meest tolerante en islamvriendelijke landen in Europa, begint de bevolking in opstand te komen nu moslimgroeperingen door de staat blijken te worden gefinancierd met de door christenen betaalde kerkbelasting. En sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.

Burgeroorlogen

Deense rechtsextremisten bereiden zich zelfs al voor op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten door jonge Denen te leren met vuurwapens om te gaan. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft.

Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

Bron : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/ssel-hauptstadt-von-eurabien.html;jsessionid=7A6AC95E85CBF3F0FB40FC5F3C08C316

Analyse van het Centrum

De kernboodschap

De kettingmail met de titel “Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims” stelt dat Brussel onder de leiding van een steeds groeiende moslimgemeenschap, een sombere toekomst tegemoet gaat. Enerzijds zou het strafbaar zijn om zich kritisch uit te laten over de islam en anderzijds zouden strafbare gedragingen door moslims niet worden bestraft omdat de samenleving er niet tegen durft op te treden.

Herkomst van de mail

De e-mail zegt haar mosterd te halen bij de studie “l’Iris et le Croissant” van Felice Dassetto, emeritus professor aan de Université catholique de Louvain (UCL). Door die verwijzing probeert men geloofwaardig over te komen.

Foutieve interpretatie van het onderzoek

De studie “l’Iris et le Croissant” focust zich op de moslimgemeenschap in Brussel. Eén van de bevindingen van professor Dassetto is het bestaan van een potentieel risico dat in Brussel de moslim- en de niet-moslimgemeenschap zich steeds verder, gescheiden van elkaar, ontwikkelen. Deze evolutie kan een aantal maatschappelijke problemen met zich meebrengen. De professor pleit daarom voor een eerlijk en oprecht debat over de islam. Een debat met wederzijds begrip om een helder en duidelijk beeld te krijgen van de islam en de islamgemeenschap. Bovendien wijst professor Dassetto erop dat de voornoemde separatistische ontwikkeling van de beide bevolkingsgroepen niet veralgemeend mag worden. Er zijn wel onderlinge contacten tussen beide gemeenschappen, maar dit maakte geen deel uit van het eerder vermelde onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek en de ideeën van de professor kunt u terugvinden in het (Franstalige) interview dat professor Dassetto gaf naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

De auteurs van de kettingmail misbruiken dit onderzoek dus om te verkondigen dat de moslims in Brussel de bevolkingsgroep is met de meeste invloed en macht en dat in Brussel moslims alles mogen en niet-moslims dit maar (moeten) laten begaan. Deze conclusies worden echter niet als dusdanig onderschreven door de onderzoeker(s). 

Vertekend beeld van de realiteit

Naast de zogenaamde ‘legitimiteit’ die de kettingmail probeert te ontlenen aan het onderzoek van professor Dassetto, doen de auteur(s) beroep op een aantal praktijkvoorbeelden om hun standpunt kracht bij te zetten.

Zo wordt er in de kettingmail vermeld dat de groep 'Vigilance Musulmane' klacht heeft ingediend tegen de socioloog Mark Elchardus die aan de Brusselse moslimjongeren een antisemitische houding toeschreef. Dit ‘voorbeeld’, probeert aan te tonen dat er in België geen kritiek mag worden gegeven op de islam. Uiteraard houdt dit geen steek. De wet is immers voor iedereen gelijk. Het is bij wet verboden om doelbewust aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld tegenover personen omwille van hun geloofsovertuiging. Een mening hebben en uiten met betrekking tot de inhoud en de modaliteiten van een bepaald geloof, valt niet onder dit verbod.

Verder wordt er in de email verteld dat moslims straffeloos een foto mogen verspreiden van het Belgisch Parlement waarboven een Al Qaeda-vlag wappert. Dit voorbeeld zou moeten bewijzen dat de gedragingen van moslims niet worden bestraft en dat onze democratische samenleving er niet op reageert en/of tegen durft op te treden. Het verhaal van de Al Qaeda-vlag berust gedeeltelijk op waargebeurde feiten. De beweging Sharia4Belgium plaatste inderdaad een getrukeerde foto van het Parlement op haar website. Dat die beweging ongestraft zijn gang kan gaan, klopt echter niet. Verschillende leden van Sharia4Belgium werden door een correctionele rechtbank veroordeeld, onder meer omwille van 'aanzetten tot haat, discriminatie en geweld'.

Het is dus onjuist om te stellen dat eender welke daad waarvan de motivatie te vinden is  in de religieuze overtuiging van de auteur in België wordt beschermd. Het verbod op geweld en het verbod op aanzetten tot discriminatie, haat en geweld vervat in de antidiscriminatiewetgeving blijven van toepassing op alle individuele personen en/of verenigingen. 

Wat is het standpunt van het Centrum?

Het Centrum raadt haar melders aan om deze kettingmail niet door te sturen aangezien het een zeer vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Het verhaal komt ook niet overeen met de conclusies en aanbevelingen van professor Felice Dassetto naar wie in de kettingmail wordt verwezen, nl. dat er nood is aan een eerlijk en oprecht debat omtrent de islam, gebaseerd op wederzijds respect en begrip.

'Sjoemelende migranten'

De kettingmail 

KM Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois over het asielbeleid
alias: ‘sjoemelende migranten’

De scherpe woorden van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois over het asielbeleid

Als de niet Belgen,de allochtonen, hun stemrecht (?) wordt ontnomen hebben de roden nog misschien 50% van hun stemmen. Hieronder wordt erg duidelijk waarom.

Het gat in de begroting zou wel eens erg eenvoudig en zeer snel gedicht kunnen worden als deze wantoestanden weggewerkt worden maar dat wil men niet omdat ze anders stemmen verliezen en die zijn belangrijk voor een aantal postjes.

Sjoemelende migranten

Ik kan enkel aan al diegenen die dit bericht  toegestuurd krijgen, vragen om dit zoveel als enigszins mogelijk is, door te sturen aan zoveel mogelijk bestemmelingen die op uw E-mail adressenlijst staan, zodat  iedereen weet hoe het er met dit schandalig misbruik en uitholling van onze Sociale Zekerheid zoal  aan toegaat, door immigranten die in vele gevallen zich niet in onze samenleving willen integreren,  maar wel op illegale wijze van alles en nog wat, willen profiteren.

'Best of'  van sjoemelende migranten.

De scherpe woorden van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois over het asielbeleid zijn allerminst losse flodders. Zijn kritiek heeft diepe wortels in de dagelijkse praktijk van de rechtbanken, die geconfronteerd worden met duizenden dossiers van verregaande fraude. En wat voor de rechter komt, is nog maar het topje van de ijsberg. Zwakke punten in de Vreemdelingenwet, het vaak ontstellende gebrek aan controle en de goedgelovigheid van sommige administraties spelen in de kaart van de sjoemelaars. Dat blijkt uit het verhaal van een rechter. Het profitariaat, een 'best of'.

José MASSCHELIN

1. Luxeleven voor vrouw van chirurg inMarokko.

Onze rechter steekt van wal met een straf verhaal waaruit blijkt dat je als immigrant niet eens in ons land hoeft te wonen om jarenlang van een mooie uitkering te genieten. Dat heeft een Belgisch-Marokkaanse vrouw uit de streek van Mechelen bewezen. "De dame beweerde dat ze een alleenstaande moeder was. Ze liet zich met haar drie kinderen inschrijven in de gemeente waar haar broer woonde. Ze woonde met haar kroost ook in het huis van haar broer. De vrouw kon een werkloosheidsuitkering én kinderbijslag bemachtigen. Haar broer genoot een fiscaal voordeel omdat hij vier personen onderdak gaf."

"De grote leugen van de moeder kwam echter uit, toen ze in 2007 werd opgeroepen om te zetelen in een kiesbureau. Ze daagde niet op en de politie maakte er een zaak van. Een agent werd op pad gestuurd om de vrouw te zoeken. Uit zijn buurtonderzoek bleek dat de moeder en de kinderen al sinds 1998 permanent in Marokko woonden. Ze was er getrouwd met een chirurg en leidde een luxueus bestaan. Ze kwam nu en dan naar ons land om het geld van haar Belgische rekening te halen. De moeder kon meer dan tien jaar lang sjoemelen. Ze werd door niemand gecontroleerd. Ze werd uiteindelijk opgepakt en veroordeeld tot 18 maanden cel."

2. Al zeer jong met pensioen.

Ook met de pensioenleeftijd wordt er regelmatig geknoeid. "Sommige migranten, die al dan niet gewerkt hebben, vragen hun pensioen aan terwijl ze nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen. Ze doen dat om rustig naar hun vaderland te kunnen terugkeren. Als de administratie van Pensioenen hun aanvraag weigert omdat ze veel te jong zijn, dan starten ze een procedure voor de arbeidsrechtbank. Als ze ook van de rechtbank ongelijk krijgen, trekken ze naar hun vaderland om een geboorteattest te halen. Ze staan hier dan een maand later terug met een attest waaruit blijkt dat ze plots vijf jaar ouder zijn. Er loopt heelwat mis met de geboorteregisters in onder meer Marokko, Algerije en Turkije. Die attesten zijn officiële documenten, maar we weten dat ze vals zijn. Als rechter kan je er niets tegen doen, want dan veroorzaak je een diplomatieke rel met die landen."

3. Ziek op einde van vakantie.

Het is voor migranten die werken ook helemaal niet moeilijk om hun betaalde vakantie met enkele weken te verlengen op kosten van de werkgever. De rechter: "De fraudeurs vertrekken op 1 juli met vakantie naar hun vaderland. Normaal is dat voor een maand. Rond 28 juli worden ze plots ernstig ziek. Ze hebben meestal last van hevige rugpijn. Die kerels stappen in hun thuisland naar een arts, die een attest aflevert waaruit blijkt dat ze op geen enkele manier vervoerd mogen worden. Niet met het vliegtuig, niet met een auto en ook niet met een schip. Begin september staan ze hier plots terug. Werkgevers die het riskeren om die mannen te ontslaan wegens onwettige afwezigheid, worden prompt voor de arbeidsrechtbank gesleurd. Je mag een arbeider/bediende immers niet ontslaan als hij ziek is..."

4. Rugkwaal voor leefloon.

Een andere 'klassieker' is de geveinsde ziekte om voor onbepaalde tijd een leefloon te krijgen. "Ik maakte het al tientallen keren mee dat asielzoekers ziek worden op de dag dat ze geregulariseerd raken. Daarvoor hebben ze meestal tot vijf jaar in het zwart gewerkt, maar dan laat hun gezondheid het afweten. De ziekten: rugpijn, depressie en posttraumatisch stress-syndroom. Dit laatste illusteren ze dan met een foto van een afgebrand huis ergens in Kosovo. De meeste attesten worden afgeleverd door een allochtone arts. Als het leefloon wordt goedgekeurd, dan gaan ze weer aan de slag in het zwart. En ze worden amper gecontroleerd."

5. Eén dag werken volstaat.

Het volstaat ook dat immigranten hier één dag gewerkt hebben om daarna van een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten. "Ze moeten enkel een attest voorleggen dat ze in het land van herkomst gewerkt hebben. Als ze daar één dag arbeid in ons land aan kunnen toevoegen, dan is hun plan gelukt. Dergelijke fraudeurs vinden vlug de weg naar nepvennootschappen die hen dergelijke attesten bezorgen, tegen betaling. Als je als rechter een onderzoek instelt naar de echtheid van die vennootschappen, zijn ze meestal al failliet. Er valt dus niets meer te controleren. De sjoemelaars profiteren met succes van de zwakke regels in het asielbeleid."

6. Ongeneeslijk ziek... in thuisland.

Nog een veelbeproefde tactiek is het 'artikel 9ter van de Vreemdelingenwet'. "Dat bepaalt dat iemand geregulariseerd kan worden als hij aan een ziekte lijdt die in zijn thuisland niet verzorgd kan worden", legt de rechter uit. "Die persoon moet een leefloon krijgen en mag niet werken. Helemaal aberrant is dat de wet zegt dat ook zijn familieleden niet mogen werken. Er bestaat een circuit van artsen die valse attesten afleveren. Er zijn er die het zo nogal bont maken. Zo kreeg een Russische vrouw, die zogezegd aan sinusitis leed, een tijdelijke regularisatie omdat ze voor 'onbepaalde tijd' niet in een vliegtuig mocht zitten, wegens drukverschillen. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een arts die het op papier zet."

7. Regularisatie omdat vader in de cel zit.

Nog veel voorkomend in het misbruik: regularisatie om humanitaire redenen. "Wist je dat een gezin geregulariseerd kan worden als de vader in de gevangenis zit?", grijnst onze rechter. "We hebben het al meegemaakt met verschillende zigeunerfamilies. Pa vliegt in de bak en de advocaat maakt van de gelegenheid gebruik om de illegale familieleden aan een leefloon te helpen. Ze willen pa immers kunnen bezoeken in de gevangenis en onze asielwet zegt dat dit een humanitaire reden is om (tijdelijk) in ons land te blijven én een uitkering te krijgen. Als vader vier jaar moet brommen, dan krijgt zijn kroost vier jaar lang steun. Handig voor illegalen die in de gevangenis zitten."

8. Schijnscheidingen.

We kenden de schijnhuwelijken al, maar 'schijnscheidingen' zijn nog veel interessanter. "Twee geregulariseerde immigranten zijn gehuwd en leven van een uitkering. De ene krijgt werklozensteun, de andere een uitkering van het ziekenfonds", geeft de rechter als voorbeeld uit zijn praktijk. "Omdat ze samenwonen, krijgt slechts één van de twee zijn uitkering als gezinshoofd. Als ze scheiden, dan kunnen ze allebei een hogere uitkering krijgen, zo leren ze van hun advocaten. Ze gaan dus uit elkaar, voor de show. Eén van hen huurt zogezegd een zolderkamertje bij een familielid, de andere blijft waar hij is. Ze laten hun scheiding ook bevestigen door een vrederechter. Een van de partners moet onderhoudsgeld betalen, maar weigert dat zogezegd. De andere stapt naar het fonds voor onbetaalde onderhoudsgelden en strijkt daar een maandelijks bedrag op. Dit soort papieren scheidingen is erg lucratief. En slechts weinigen lopen tegen de lamp."

9. ruzie in familie als het uitkomt.

Ook gezinsherenigingen kunnen zeer winstgevend zijn. "Sommige migranten die hun bejaarde ouders laten overkomen, moeten zich borg stellen en voor de zorg van hun vader/moeder opdraaien. Dit vervalt echter als de bejaarde na drie maanden geregulariseerd wordt. Van dan af komen ze plots niet meer overeen, maken de kinderen te veel lawaai en wil het oudje alleen gaan wonen. Gevolg: leefloon. In werkelijkheid wonen ze onder één dak en is het leefloon een extra inkomen... Controle? Zeer zwak."

10. Wat in Nederland niet kan, kan hier wel.

"En dan is er nog de stroom van Nederlandse migranten richting België", zucht de rechter. "Onze noorderburen zijn nu eenmaal veel strenger geworden. Marokkaans-Nederlandse meisjes die in hun vaderland met een Marokkaanse man huwen, hebben niet meer het recht om hem mee te nemen naar Nederland. Gevolg: het meisje verhuist (tijdelijk) naar België waar haar man wél welkom is in het kader van de gezinshereniging. Na een tijdje nemen ze weer de wijk naar Nederland, want de man mag er met zijn Belgische papieren verblijven..."

Rechter herkent woorden van Antwerpse procureur-generaal in de praktijk

De rechtbanken worden wel geconfronteerd met duizenden dossiers van fraude.

Analyse van het Centrum

Aanleiding voor de mail

De kettingmail 'sjoemelende migranten', ontstond in 2011 na de mercuriale van procureur-generaal Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon op het Antwerpse Arbeidshof. Een ‘mercuriale’ is een redevoering die wordt gehouden bij de opening van het gerechtelijk jaar. Vanuit hun ervaringsdomein deden Dhr. Liégeois en Van den Bon een aantal uitspraken over het migratiebeleid van destijds. Zo gaven ze kritiek op het misbruik van de sociale zekerheid en op situaties waarin het asielstatuut wordt gebruikt om recht op sociale zekerheid te verkrijgen. U kunt de tekst van deze voordracht nog steeds raadplegen.

Herkomst van het verhaal         

Het is niet helemaal duidelijk wie de auteur is van deze kettingmail. De inhoud doet vermoeden dat het zich baseert op een krantenartikel van José Masschelin, gerechtsjournalist bij Het Laatste Nieuws. Aangezien we het artikel nergens konden terug vinden, is het echter niet zeker dat het gaat om een letterlijke weergave van zijn verhaal.

Een eenzijdige, tendentieuze vertaling van de boodschap uit de mercuriale

Vanuit zijn mandaat als procureur-generaal poogt Yves Liégeois in zijn mercuriale de regering te wijzen op hiaten in de wetgeving en de problemen die hieruit voortvloeien. Als men de volledige tekst naleest, zal men echter constateren dat de kettingmail de uitspraken volledig uit zijn context haalt. Dit resulteert in een zeer tendentieuze boodschap, namelijk een eenzijdig betoog tegen de aanwezigheid van buitenlanders en asielzoekers in België. De afsluitende woorden van de advocaten-generaal werden bijvoorbeeld niet hernomen terwijl ze een veel genuanceerder beeld geven van de intentie van de spreker: “De multiculturele samenleving is een bron van rijkdom … de ware weg naar de toekomst van de mens. De ontginning van die rijkdom is een aangelegenheid waar de politiek dringend werk moet van maken aangezien het fenomeen een heel ander beleid vraagt.”

Wat schuilt achter de inhoud van de kettingmail?

De kettingmail probeert de boodschap te verspreiden dat buitenlanders en asielzoekers alleen naar België komen om (onwettig) te profiteren van ons sociaal systeem. Dit is uiteraard een zeer eenzijdig en onnauwkeurig beeld van de complexe realiteit die achter asielaanvragen en redenen voor migratie schuil gaat.

Om deze boodschap te ondersteunen, baseert de kettingmail zich op verschillende zogenaamde ‘waargebeurde verhalen’. De exacte waarheid van deze verhalen valt moeilijk te achterhalen aangezien er nergens feitelijke informatie wordt meegegeven zoals namen, data… Door aan het begin van de e-mail de indruk te wekken dat het verhaal zich baseert op uitspraken van iemand met aanzien, zoals procureur-generaal Yves Liégeois, hoopt de kettingmail aan legitimiteit te winnen.

Uiteraard zijn misbruiken van de sociale zekerheid en frauduleuze praktijken niet goed te keuren. Maar het vertekenend en sterk veralgemenend discours van de e-mail draagt op geen enkele manier bij tot een sereen en gefundeerd debat over de uitdagingen die het beleid hieromtrent met zich mee brengt.

Wat is het standpunt van het Centrum? 

Gelet op bovenstaande, raadt het Centrum haar melders aan om deze kettingmail niet verder door te sturen. Indien gewenst, kunnen zij de afzender(s) bovenstaande analyse overmaken en hen erop wijzen dat het volgens de Antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007 verboden is om informatie te verspreiden met de bedoeling om anderen aan te zetten tot haat, discriminatie en geweld tegen een persoon (of een groep personen) die wordt gekenmerkt door een bij wet beschermd criterium (zoals bv. geloofsovertuiging).

'38 euro per dag. Ocharme die asielzoekers, en ons arme mensen in België dan?'

De kettingmail

38 euro per dag!  Is dit België?
 

Maggie De Block
38 euro per dag en per asielzoeker geeft men in Bierset  (deelgemeente van Grâce-Hollogne, provincie Luik, met volledig  PS-bestuur).


Of, ... 38 euro x 30 dagen = 1140 euro per persoon, per maand!!! NETTO - en niet belastbaar-voor asielzoekers!!!

Hoeveel geven jullie, heren ministers, aan ONZE Belgen die sterven van de  koude in onze straten??

Vele van onze gepensioneerden hebben veel minder en zij hebben hun hele leven gewerkt!!

Het is echt te zot voor woorden! SCHANDALIG! en hoe lang blijven wij dit nog slikken?!!

En wij zouden moeten langer gaan werken?!!!

Hoelang blijven wij nog "ja" knikken?
 
Leve de Belgische politici!!!

Dit moet je zeker doorsturen aan je vrienden, bijzonder aan alle gepensioneerden.

Analyse

Deze kettingmail verspreidt valse informatie over de financiële steun die asielzoekers in België krijgen. Kerkwerk Multicultureel Samenleven, één van de partners van het Centrum in de strijd tegen cyberhate, liet ons weten "dat het cijfer van 38 euro per dag per asielzoeker waarschijnlijk afkomstig is van een persbericht van oktober 2010. Toen verklaarde de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Courard dat een opvangplaats voor asielzoekers 38 euro per dag kostte. Maar daarin zit ook de prijs voor de begeleiding (psychologisch en medisch) van de asielzoekers én drie maaltijden per dag. (Bron: Het Laatste Nieuws, 27 oktober 2013). De 38 euro uit de kettingmail is dus geen zakgeld dat de asielzoeker zelf in handen krijgt. De vergelijking met een gepensioneerde gaat daarom niet op."

Asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen zijn mensen die zeggen dat zij in hun land van herkomst vervolgd worden, of die uit een land komen waar een gewapend conflict aan de gang is. Hun recht op opvang ligt vast in de Belgische en Europese regelgeving.

In België bestaat er voor Belgen en bepaalde vreemdelingen ook een recht op sociale bijstand (bijvoorbeeld een leefloon) als zij dat nodig hebben om een menswaardig leven te kunnen leiden. Asielzoekers hebben uiteraard ook recht op een menswaardig leven, maar ze krijgen in principe geen financiële steun. Gedurende hun asielprocedure is hun recht op maatschappelijke dienstverlening beperkt tot materiële opvang in een opvangstructuur: bed, bad, brood. Hoewel de asielzoekers zelf geen financiële steun krijgen, kost ook de organisatie van materiële opvang geld aan de Belgische staat.

Tot slot: de problematiek van gepensioneerden die door een te laag pensioen dreigen af te glijden in de armoede verdient zonder twijfel de nodige aandacht, maar dat staat los van de uitdagingen die de asielwetgeving met zich meebrengt.

Wat is het standpunt van het Centrum?                   

Omdat de inhoud van deze kettingmail niet overeenkomt met de werkelijkheid en er een polariserende haatboodschap in verscholen zit, raadt het Centrum aan om hem niet door te sturen. Het staat u vrij om de afzender(s) laten weten dat u zulke haatboodschappen niet meer wilt ontvangen, en om dat antwoord te staven met deze analyse.

'Een brief van een Belgische moeder aan een Marokkaanse'

De kettingmail

EEN WAAR GEBEURD VERHAAL.

Geachte mevrouw,

Ik zag uw hevig protest voor de tv-camera’s tegen de overplaatsing van uw zoon van de gevangenis in Aarlen naar de gevangenis van Leuven.

Ik heb u horen klagen over de afstand die u nu scheidt van uw zoon en de moeilijkheden die u hebt met de verplaatsing om hem te gaan bezoeken.

Ik zag ook al de berichtgeving in de media door journalisten en verslaggevers over andere moeders in dezelfde situatie, zij worden verdedigd door diverse organisaties voor de verdediging van de mensen-rechten, enzovoort.

Ik ben ook een moeder en ik begrijp uw protesten en uw ontevredenheid. Ik wil me aansluiten bij uw strijd omdat, zoals u zal zien, er ook een grote afstand is die mij scheidt van mijn zoon.

Ik werk, maar verdien weinig en heb dezelfde financiële moeilijkheden om bij hem op bezoek te gaan. Met veel moeite geraak ik bij hem op zondag, want ik werk elke dag van de week, ook op zaterdag en ik heb ook nog andere familiale verplichtingen met mijn andere kinderen.

Mocht u het nog niet hebben begrepen, ik ben de moeder van de jongen die door uw zoon gruwelijk werd vermoord in het benzinestation waar hij ‘s nachts werkte om zijn studies te kunnen betalen en zijn familie te helpen.

Ik ga hem volgende zondag bezoeken. Terwijl u uw zoon in uw armen neemt en een knuffel geeft, zal ik enkele bloemen leggen op zijn bescheiden graf op het stads kerkhof.

Oh, bijna vergeten, u kan gerust zijn, de staat houdt een gedeelte van mijn schamele salaris in om de nieuwe matras voor uw zoon te betalen, omdat hij de vorige twee verbrandde in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit voor de gruwelijke moord die hij pleegde.

Tenslotte, nog steeds als een moeder, zou ik iedereen willen vragen om mijn mail te laten circuleren, hoe discreet hij ook is. We kunnen misschien iets bijdragen om de omkering van menselijke waarden te stoppen.

Mensenrechten zouden enkel mogen gelden voor rechtschapen mensen!!!

Analyse

De kettingmail hierboven doet de ronde onder de titel 'Brief van een Belgische moeder aan een Marokkaanse'. Hij wordt verspreid via diverse kanalen: kettingmails, Facebook, fora ...

De mail is internationaal verspreid. Soms staat er een andere nationaliteit in centraal, maar de boodschap is aldoor dezelfde: een moeder schrijft hoe haar zoon vermoord is door de zoon van een moeder met een andere nationaliteit.

Het lijkt erop dat een Braziliaanse blog de oorspronkelijke versie van deze mail op 2 juni 2006 gepubliceerd heeft.

Ook de Franstalige website Hoaxbusters heeft de mail onderzocht. Daarbij vond de website soortgelijke versies terug uit Spanje (2009) en Argentinië (2010).

Uitgebreide (Nederlandstalige) informatie over het traject dat de kettingmail wereldwijd heeft afgelegd, vindt u terug op de Belgische website De Hoax-Wijzer.

De geloofwaardigheid van de mail wordt in de meeste versies die in België circuleren versterkt door de contactgegevens te vermelden van de moeder die het slachtoffer zou zijn. Maar die contactgegevens zijn onjuist: ze verwijzen naar mensen die niets met de mail te maken (willen) hebben.

Behalve de contactgegevens staat er geen 'harde' informatie in de mail: geen naam van de dader; geen details over de moord, zoals plaats, datum … Daardoor is de waarheid moeilijk te achterhalen. Omdat de mail in verschillende talen en landen wordt verspreid én omdat zogenaamde ‘afzenders’ zich van de inhoud gedistantieerd hebben, lijkt het erop dat het om valse berichtgeving gaat, en dat de mail werd verspreid met de bedoeling om anderen aan te zetten tot haat tegenover leden van de Marokkaanse gemeenschap.

Wat is het standpunt van het Centrum?

Deze kettingmail is stigmatiserend en probeert op een subtiele manier in te spelen op de (angst)gevoelens van de bestemmeling. Hij verspreidt de boodschap dat Marokkaanse moeders geen menselijke waarden hebben en dat hun kinderen misdadigers zijn. De ik-vorm creëert een gevoel van nabijheid, waardoor de bestemmeling sneller voor waar zal aannemen wat in de mail staat - iedereen kan zich erin herkennen, iedereen kan meevoelen met het slachtoffer, de ‘Belgische moeder’.

We raden de ontvangers van deze kettingmail aan om hem niet door te sturen, maar om de afzender(s) ervan te verwijzen naar deze analyse.

'Snel-Belgwet'

De kettingmail

Hallucinant.. Ga zitten alvorens u dit leest !!
 

In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen van de CD&V beschrijft Luc Van der Kelen in HLN wat de nieuwe "verstrenging" (!!!) van de snel-Belgwet zoal betekent. Het is werkelijk verbijsterend om te lezen wat er achter de rug van de gewone Vlaming door dit linkse parlement allemaal wordt uitgevreten.

 Wat denkt u van deze:  

Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België woont, krijgen automatisch het recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen.
Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land.. Ze hoeven verder geen enkele band met België te hebben! . Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren. 
Daarna volgt de hele clan in het buitenland:
meerderjarige kinderen, hun kinderen enzovoort. 
Na een tijd heb je in alle landen hele kolonies Belgen.

 "De hele wereld Belg" lijkt wel een devies van de regering, dwars tegen alle Vlaamse partijen in !!
Met nieuwjaar een kaartje sturen volstaat om de "band" aan te tonen tussen de Belg en de kandidaat-Belgen!!!
Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden, MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE GAAN ONDERZOEKEN !!!!! 
Onze parketten hebben in België toch weinig of niets te doen.  

Je moet hier dus nooit geweest zijn, maar je kan wel stemmen en alle rechten van een Belg uitoefenen .
Een betere en snellere methode om de islam te verspreiden werd nog nergens ter wereld uitgevonden, en het zal van België in de kortste keren een islamstaat maken. 

Een volgens Vandeurzen veel toegepaste "truuk" in België is de volgende:
zwangere vrouwen komen als toerist naar België en bevallen hier. 
Ze geven het kind niet aan bij hun ambassade. Volgens de Belgische wetgeving is dat kind dan statenloos, en heeft het dus recht op de Belgische nationaliteit.
Op basis daarvan eist de moeder een verblijfsvergunning, waarmee ze naar 
het OCMW stapt voor een leefloon. Tenslotte kan ze dan, als ze lang genoeg in het land is, zelf de nationaliteit aanvragen. 

Vandeurzen besluit: "Laurette Onckelinx heeft de aanpassing van de snel-Belgwet weggemoffeld in een verzamelwet met diverse bepalingen. Zo moet er niet apart over gestemd worden.
 Wanneer zullen de ogen van de ongeïnteresseerde, zelfgenoegzame, volgevreten en ongelooflijk domme Vlamingen eindelijk opengaan?
Zich laten hersenspoelen door de linkse VRT en de gesubsidieerde media is uiteraard gemakkelijker dan zelf een kritisch oordeel te vormen over deze (zeker voor onze komende generaties) totaal rampzalige maatregelen !!!
 
Groetjes in het Nederlands .....nu het nog kan!!!

Analyse

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Sinds 1 januari 2013 is het Wetboek van de Belgische nationaliteit grondig gewijzigd.

Deze wijziging onderscheidt verschillende categorieën personen die via een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit kunnen verwerven. Ten eerste: een persoon die al minstens vijf jaar wettelijk verblijf heeft in België en daarnaast zijn maatschappelijke integratie, economische participatie en kennis van één van landstalen kan aantonen. Ten tweede: de echtgenoot of ouder van een Belg, na vijf jaar wettelijk verblijf in België, op voorwaarde hij zijn maatschappelijke integratie en de kennis van één van de landstalen bewijst. Een vreemdeling kan ook Belg worden na tien jaar wettelijk verblijf indien hij kennis van één van de landstalen en deelname aan de onthaalgemeenschap kan aantonen.

Bovendien is de naturalisatie alleen nog mogelijk voor personen die buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen aan België, bijvoorbeeld op wetenschappelijk of sportief vlak.

In de kettingmail wordt verwezen naar meerderjarige kinderen die de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen als hun ouder Belg wordt. Volgens de nieuwe wetgeving krijgen alleen minderjarige kinderen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, en dus zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, de Belgische nationaliteit als hun ouder Belg wordt.

Wat is het standpunt van het Centrum?

Kinderen van Belgische ouders, ook meerderjarige kinderen, moeten op een normale manier een relatie met hun ouders kunnen onderhouden. Dat kan door bezoeken van de kinderen aan de ouders in België en door de ouders aan de kinderen in het buitenland. Afhankelijk van het herkomstland, het verblijfsland en de beroepspositie zijn er kinderen van Belgische ouders die moeilijkheden hebben om hun ouders te bezoeken. Dat leidt soms tot dramatische situaties. Maar ook los daarvan, algemeen gesproken, zou het recht om bezoek van zijn kinderen te krijgen toegekend moeten worden aan Belgische ouders (tenzij er indicaties zijn dat de openbare orde of de nationale veiligheid daardoor zou worden bedreigd).

Daarnaast hebben kinderen die in het buitenland wonen een recht op gezinshereniging met hun Belgische ouder(s). Indien de kinderen ouder zijn dan 21 jaar, moeten de ouders bewijzen dat die kinderen ten laste zijn. Dat houdt in dat de ouders een voldoende inkomen moeten hebben om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kinderen te voorzien, en dat de kinderen op het ogenblik van hun aanvraag zelf geen voldoende hoog beroepsinkomen hebben.

Met de wetswijziging wordt het ook onmogelijk om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft – ook al heeft hij een effectieve band met het land of met Belgische onderdanen. Het Centrum vindt die uitsluiting te strikt. Denken we bijvoorbeeld aan de persoon die naar het buitenland wordt gestuurd door zijn werkgever, of aan het gezin van een Belg die hem volgt voor een opdracht in het buitenland. Het Centrum pleit ervoor dat die personen toch de Belgische nationaliteit zouden kunnen verkrijgen via de naturalisatieprocedure. In die hypothese zou het aan het parlement toekomen om te evalueren in welke situaties en volgens welke criteria een verblijf in België nog zou kunnen worden gelijkgesteld met een verblijf in België.

'Belgie is een topbestemming'

De kettingmail

Onlangs ontdekt en het wordt stil gehouden voor de media.

Een nieuw fenomeen is nu: België top bestemming ! Bulgaren & Roemenen (die het niet nodig hebben en geen politiek asiel willen) komen op een vrijdag naar België en vragen politiek asiel aan. Ze staan enkele uren met hun familie in de rij te wachten en vragen een verkorte procedure aan. Die is vijf dagen.Voor die vijf dagen is België verplicht ze onderdak te verlenen en worden ze in een hotel geplaatst op kosten van België. Na de vijf dagen komen de ambtenaren naar het hotel om de Bulgaren uit te leggen dat ze geen asiel krijgen. Wat blijkt nu ?Dat ze op zondag al terug vertrokken zijn naar Bulgarije.Leuk meegenomen zo’n gratis  citytripje. De drie overige hotelboekingen? Ach ja, die moeten we ook nog betalen.Mijn nekharen gaan recht staan bij het lezen van deze tekst. Terwijl de meerderheid van onze werkende mensen tussen de 80 en 120 euro  bruto per dag verdienen. Terwijl uitkeringstrekkers 50 euro of minder per werkdag ontvangen, zijn er in dit land toch gelukkige zielen die zonder  uitkering of zonder zelfs maar te werken kunnen genieten van Club Med-faciliteiten. De plaats van gebeuren: Brussel

Daar genieten 1200 asielzoekers in 24 verschillende hotels die zijn aangesloten bij de FOD-afdeling vertier van een welverdiende pretvakantie. Elke maand kosten die hotelkamers 1,3 miljoen euro. Elke maand! En aan wie hebben we dat vooral te danken? Juist, aanElio Di Rupo en Caroline Gennez, die zoeken met man en macht (en vooral uw centen) kiesvee.

Nu de N-VA een ernstige bedreiging begint te vormen doen alle Belgische socialisten er een schepje bovenop. En als de N-VA daar iets tegen durft te ondernemen worden ze zonder pardon uitgemaakt voor racisten.

Nu gij weer ……Onthoud dit:  vroeg of laat gaat de bom barsten  en...... sneller dan we denken !!!

Op de Amerikaanse tv, wat gebeurt er met Belgiëon American TV, what happens to Belgium?Wreed , had al eens iets gelijkaardigs gezien , onze kleinkinderen zullen er méé opgescheept zitten.Maar 1 ding méé te doen , GROTE KUIS , allen naar land van herkomst , daar kunnen ze doen wat ze willen

Ps stuur dit door naar zoveel mogelijk kennissen , mensen moeten wakker worden van alles wat allah aangaat  !!!!!!!!!!    

Analyse

In België bestaat er inderdaad een versnelde procedure voor asielaanvragen van onderdanen van de Europese Unie en onderdanen van kandidaat-lidstaten. De wet voorziet voor die aanvragen een beslissingstermijn van vijf werkdagen. Tijdens die vijf dagen is België in principe verplicht de betrokkenen op te vangen.

Die internationale verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het beginsel van non-refoulement: het verbod een asielzoeker terug te zenden naar het land waar hij te vrezen heeft voor vervolging. Het recht op opvang is ook vastgelegd in de Europese richtlijn 2013/33/EU van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking). Het gaat hier dus niet om een verschil tussen België en de andere lidstaten (waardoor België een 'topbestemming' zou worden) maar om een op Europese regelgeving gebaseerde wetgeving.

Tussen 2008 en 2012 was er in de Belgische opvangcentra een voortdurend tekort aan opvangplaatsen. Er zijn toen veel noodmaatregelen genomen om op die situatie te reageren, in het bijzonder via een uitbreiding van het opvangnetwerk. Gedwongen door de omstandigheden werd ook overgegaan tot noodopvang en werden opvanggerechtigden ondergebracht in goedkope hotels. Zeker voor de mensen in de hotels (waar zelfs niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werden opgevangen) ontbrak lange tijd elke vorm van omkadering. Asielzoekers uit EU-lidstaten kregen tijdens die periode zelfs géén opvangplaats toegewezen.

Sinds enige tijd zijn er opnieuw voldoende opvangplaatsen in het reguliere opvangnetwerk en worden er geen asielzoekers meer opgevangen in hotels. EU-onderdanen krijgen momenteel tijdens hun asielprocedure geen opvangplaats. Roemeense en Bulgaarse burgers hebben sinds 1 januari 2014 vrije toegang tot de Europese arbeidsmarkt. Roemenen en Bulgaren die een asielaanvraag hebben ingediend na 1 januari 2014 vallen eveneens onder die regelgeving en krijgen geen opvangplaats meer (zie de instructie van Fedasil van 24 december 2013).

Uit dit alles mogen we concluderen dat de kettingmail 'België is een topbestemming' niet overeenstemt met de actualiteit en dat hij daarom beter niet wordt doorgestuurd.

De kettingmail moet ook gerelativeerd worden. In 2012, bijvoorbeeld, waren er 39 asielaanvragen uit Bulgarije en 44 uit Roemenië.

Nuttige link

Asielstatistieken 2012 (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

'De waarheid choqueert, maar 't is toch de waarheid!'

De kettingmail

DE WAARHEID CHOQUEERT,
MAAR 'T IS TOCH DE WAARHEID !

Tegenwoordig worden we op alle televisiekanalen
bestookt met oproepen van de UNESCO
betreffende de hongersnood in de Hoorn van Afrika.
Ik wil iedereen eraan herinneren dat het voornamelijk
gaat over landen die overwegend islamitisch zijn.

Hun islamitische broeders zijn in oorlog met andere
islamieten die opgejaagd worden en zonder enige
gewetensbezwaren de hongersdood mogen sterven.

Wat doen de islamitische buurlanden bovendien:
NIETS ! Maar het is aan ONS om te geven.
Die landen hebben géén (en niet 2 of 3) miljard Euro's nodig om er bovenop te komen.

In plaats van zeer luxueuze hotels te bouwen, dure
4x4's te kopen en ijs- en schaatsbanen aan te leggen
in de woestijn, zou het beter zijn dat elk van de
Emiraten zijn geldbeugel zou openen, in plaats van
aan de werkende mensen van de 'slechte westerse
landen' (wij dus, de niet-in-Allah-gelovende en
kapitalistische heidenen) te vragen dat te doen.
Indien iedere in Europa of elders gevestigde islamiet
één Euro zou geven voor Afrika, zouden zij na hun
dood zeker in het Paradijs belanden.

Reeds tientallen jaren, of zelfs meer, is er enkel
miserie in die landen en regelmatig worden wij aan
die situatie herinnerd met verschrikkelijke beelden
van bevolkingen die zijn voorbestemd om uit te sterven.
Vrouwen en kinderen worden op de voorgrond gezet
opdat wij ons nog schuldiger zouden voelen
en dit enkel met de bedoeling ons nog meer geld te
ontfutselen.

De islamitische vrouwen zetten, ten gevolge van hun geloof
(en door hun hitsige mannen onderworpen), een hele resem
kinderen op de wereld (de wil van Allah, die geen
geboortebeperking tolereert ?!!!), terwijl ze goed
weten dat ze die kinderen niet zullen kunnen voeden.

Weinig mannen te zien in deze reportages ?!
Waarom zijn deze fokbeesten, die hun harem en jonge pubermeisjes bevruchten, zich niet bewust of verantwoordelijk voor hun eigen waanzin ?
Tweeduizend jaar achterstand en een blinde godsdienstige
overtuiging zijn er de oorzaak van dat deze volkeren
voor eeuwig veroordeeld zijn tot onderwerping en godsdienstige dogma's
die alleen een kleine groep machtswellustelingen en een superieure
kaste ten dienste zijn.

Denkt u nog steeds dat het onze schuld is en dat wij ons
moeten verantwoordelijk voelen voor zoveel miserie ?
Wanneer er in een land meer kogels dan graankorrels zijn,
zal er nooit iemand in staat zijn iets te veranderen,
ondanks alle goede wil en al het geld in de hele wereld.
Dat is héél triestig maar, helaas, erg reëel.

Dit is dus géén racistisch, maar wel een realistisch bericht,
om de ogen te openen van al wie niet wil zien of horen.

Een prettige dag voor iedereen en denk hier nog maar eens
goed over na !

Ontvangen van een vriend en/of kennis

Analyse

Omdat de inhoud van deze kettingmail zo specifiek is, deed het Centrum een beroep op de expertise van Tine Danckaers van MO* Magazine. Zij bezocht in het verleden diverse van de in de mail genoemde landen en schreef er al vaak over.

Het idee dat in deze haatmail wordt meegegeven, namelijk dat de islamitische landen, met name de rijke golflanden, en moslims in het algemeen, niet aan internationale hulpverlening doen, is pertinent onjuist. Integendeel. De golfstaten leveren al sinds jaar en dag een grote bijdrage aan de mondiale hulpverlening. En onderzoek wijst uit dat westerse hulporganisaties juist steeds vaker met hen samenwerken. De westerse donorlanden staan immers onder grote financiële druk en de internationale hulpsector moet op zoek naar nieuw geld. Dat is onder meer voorhanden in de rijke golfregio. Bovendien kent de moslimgemeenschap een sterke geeftraditie.

1.  Overzeese hulp door golfstaten

Na de overstromingen in Pakistan in 2010 was Saoedi-Arabië de grootste donor voor de hulpoperatie en ook Koeweit deed grote toezeggingen, aldus de Britse onderzoeker Jonathan Benthall. Saoedi-Arabië is vandaag, na de VS, het grootste donorland in de wereld, aldus officieel cijfermateriaal van VN-organisaties en de Wereldbank. Zowel in eigen regio als in Zuid-Azië is Saoedi-Arabië sterk aanwezig. In 2011 was Saoedi-Arabië de derde grootste bijdrager aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), na de Verenigde Staten en Europa.

Die hulp gaat zeker niet alleen naar moslimgemeenschappen. Saoedi-Arabië gaf na de aardbeving in Haïti een grote bijdrage van 38 miljoen euro. Daarmee heeft Saoedi-Arabië, net zoals het Koeweit Fonds, zijn doelen breder opengetrokken dan multilaterale topspelers uit de regio. De Islamitische Ontwikkelingsbank, goed voor 18 miljard euro effectieve steun en 16 miljard euro toezeggingen, geeft wel enkel aan moslims. Het Arabisch Fonds, goed voor 7,3 miljard euro effectieve steun en 1,2 miljard euro toezeggingen, investeert enkel in Arabische doelen.

De mondiale ontwikkelingssamenwerking klopt niet enkel aan voor geld. Moslimpartners openen ook deuren in de islamitische wereld, zeker in conflictregio’s. Indonesië na de aardbeving in 2009 is een goed voorbeeld van hoe islamitische hulporganisaties in een moslimcontext een belangrijke strategische rol spelen. Door samen te werken met de islamitische organisatie Muhammadiyah, die onmiddellijk begon te netwerken, kon Islamic Relief, een grote Britse islamitische hulporganisatie, ook snel binnen raken.

Ook in een heel complexe conflictsituatie als Syrië, waar maar een paar grote westerse organisaties aanwezig zijn en waar geen humanitaire corridors bestaan om moeilijke regio’s te bereiken, geraken islamitische hulporganisaties verder. Dubai Cares en de regionale - islamitische - afdelingen van de Rode Halve Maan bereiken bijvoorbeeld beter de regio’s.

2. Wereldwijde islamitische hulporganisaties

De moslimwereld levert een bijdrage aan liefdadigheid waarvan het belang niet te onderschatten is. Bij moslims vormt het geloof een belangrijke katalysator om te geven. De moslimgemeenschap kent een sterke geeftraditie. Liefdadigheid staat dan ook expliciet ingeschreven in de koran. Donaties gaan in de eerste plaats naar de moskee, maar steeds vaker verzamelen moslims geld in voor het goede doel in eigen land of overzee. Daarbij speelt de moskee –zeker tijdens de ramadanperiode- een centrale rol. Tijdens de vastenperiode geven lokale moskeeën vaak aandacht en ruimte aan hulporganisaties om via de gebedsdienst geld in te zamelen en solidariteitsacties te organiseren.

Vele islamitische hulporganisaties en moskeeverenigingen mikken tijdens de Ramadan vooral op het binnenhalen van de zakaat. Dat is de jaarlijkse aalmoes die moslims - tenminste zij die over voldoende inkomen beschikken - aan arme medemensen schenken. Het geven van zakaat, de derde pijler van de islam, is zoals neergeschreven in de Koran een verplichting voor moslims, anders dan de sadaqa die vrijwillig en willekeurig is. De donatie gaat terug op het principe van sociale herverdeling en van zuivering: door in weelde te delen, ontdoen gelovige moslims zich van gulzigheid en egoïsme.

De laatste decennia kregen een aantal moslimlanden te maken met grote natuurrampen, denk maar aan de Tsunami in de Golf van Bengalen (2004), en aan de aardbeving in Pakistan. Veel Brits-Aziatische moslims voelden de behoefte om via eigen kanalen directe hulp te bieden. Er kwam een veelvoud aan kleine hulporganisaties bij, in de schaduw van de grote gevestigde islamitische humanitaire organisaties, Islamic Relief, Muslim Aid, Muslim Hands. De twee eerste hebben er intussen meer dan twintig jaar humanitaire hulp op zitten. Zowel Islamic Relief als Muslim Aid werden overigens juist opgericht om de  grote hongersnoden in de Hoorn van Afrika in de jaren tachtig op te vangen.

Een organisatie als Islamic Relief, met hoofdzetel in Groot-Brittannië, haalde in 2006 met alle kantoren wereldwijd 76,5 miljoen euro aan fondsen binnen en ondersteunt hulpprojecten en ontwikkelingsprogramma’s in twintig landen wereldwijd. Islamic Relief stelt haar hulp ook expliciet open voor niet-moslims. De organisatie onderschrijft de Gedragscode van het Rode Kruis, heeft partnerverbanden met de Verenigde Naties en de Wereldvoedselorganisatie, en werkte al samen met het Rode Kruis, UNICEF en Oxfam.

Nuttige links

Islamitische hulpverlening (MO* Magazine)
In de naam van Allah (MO* Magazine)
Onderzoek naar het geefgedrag van Belgische migrantengemeenschappen (KU Leuven)

Wat kunt u zelf doen?

Indien u niet akkoord gaat met de boodschap die de kettingmail probeert over te brengen, raadt het Centrum u aan om dat te laten weten aan de verzender, met de boodschap dat u zulke mails in de toekomst niet meer wilt ontvangen. U kunt uw antwoord eventueel staven met de analyse hierboven.

Kettingmail "Gedicht, Gij noemt mij racist, mijnheer?"

Inhoud van de kettingmail

Het Centrum heeft een kettingmail ontvangen met een gedicht met de titel ‘Gij noemt mij racist, mijnheer?”, van een onbekende auteur. De inhoud van de kettingmail is de volgende:

Gij noemt mij racist, mijnheer ?
 
Gij noemt mij een racist, mijnheer
omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
bij eigen aard en eigen waarden zweer,
mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.
 
Noemt gij mij een racist, mijnheer,
omdat ik vreemden zoals gasten eer,
geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
in eigen land de wetten zelf dicteer ?
Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?
 
Stel, dat ik later in uw land passeer.
Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?
 
Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
Gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !
 Print dit af en steek een paar exemplaren op zak. 
Indien u nog eens wordt uitgescholden voor racist,
dan geeft u uw belager gewoon een exemplaar.

Analyse van de inhoud?

De boodschap in deze tekst is subtiel en krijgt de allure van een noodkreet: de racist is slachtoffer want anderen noemen hem een racist.

Wat deze auteur doet is racisme verwoorden op een moreel aanvaardbare manier. Het komt er op neer dat hij slachtoffer is van het feit dat mensen hem een racist noemen terwijl hij juist voor zijn rechten opkomt.

De strategische aanpak en woordkeuze maken de uitspraken van de auteur aanvaardbaar maar daarom niet minder racistisch: Wat staat hier eigenlijk. Wij herformuleren de uitspraken:

2e paragraaf: een vreemdeling is hier te gast en dient zich aldus te gedragen. Van een gast verwacht men altijd dat hij op een dag zal vertrekken. Een gast gedraagt zich ook anders. Hij is nederig en toont respect voor zijn gastheer en geniet niet van dezelfde rechten.

3e paragraaf: ‘aanpassen of opkrassen’, zo zou je de derde paragraaf kunnen samenvatten. Vreemdelingen respecteren de eigenheid en gewoontes niet van het gastland.

4e paragraaf: Impliciet verwijt hij vreemdelingen ook te profiteren van zijn geduld en gastvrijheid.

Wat de auteur van dit bericht op zeer subtiele wijze doet is het concept racisme herschrijven. Racist zijn wordt hier gekoppeld aan ‘personen die voor de eigen waarden zijn, voor het eigen volk opkomen en belang hechten aan het hebben van rechten’.

Racisme wordt losgekoppeld van gevoelens van aversie tegenover vreemdelingen. De auteur formuleert zijn standpunt door de term ‘waardering’ te gebruiken en eist ‘het recht op waardering voor zijn eigen taal en volk op’. Het lijkt wel alsof hij het verwijt van racist te zijn er graag bijneemt als dat betekent dat je voor je rechten opkomt. Je krijgt als lezer de indruk dat de auteur bepaalde rechten ontzegd wordt door de aanwezigheid van vreemdelingen.

Zoals gezegd herformuleert de auteur van deze tekst de term racisme en wordt zodanig vernauwd dat het lijkt alsof de haat die hij koestert tegenover vreemdelingen geen vorm van racisme is. De onderliggende gedachte van deze tekst is echter dat vreemdelingen profiteren, zich niet aanpassen en een bedreiging vormen voor de eigenheid van het ‘eigen’ volk. Dat is de klassieke zondebokstrategie waarbij de aanwezigheid van vreemdelingen bedreigend werkt voor de eigen bevolking. De woorden zijn subtiel gekozen en aanvaardbaar geformuleerd. De strategie van het toeschrijven van frustraties op de ‘zondebokken’ is echter evenzeer racisme.

Wie de retoriek doorprikt leest uiteindelijk een zeer eenvoudige boodschap: een haatpleidooi tegen vreemdelingen. Het is dat idee dat racistisch is, niet zozeer de (diplomatische) wijze waarop de auteur zijn ideeën verwoordt.

Kettingmail met beeldmateriaal: Steniging gefilmd met gsm

Een video op het internet toont de steniging van een jong meisje. Het gaat om beelden van de moord op Du’a Khalil in april 2007. Kort na de steniging, stuurde CNN al beelden hiervan de wereld in.

Hieronder vindt u een persbericht van 10 mei 2007 van Amnesty International USA met uitleg over de feiten.

“(..) On 7 April 2007 and in the town of Bashika in northern Iraq, Du'a Khalil Aswad was publicly stoned to death by a group of men, including some of her relatives, because she had engaged in a relationship with a Sunni Muslim boy and had apparently converted to Islam. Her stoning to death was witnessed by hundreds of people some of whom recorded the incident on mobile phones. Local security forces reportedly were present but failed to intervene to prevent the stoning or arrest those responsible. Some two weeks later, on 22 April, 23 Yezidi workers were murdered by gunmen in an apparent act of retaliation. (…)”

http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE140292007

Het gaat dus om een eermoord gepleegd door leden van de familie van het slachtoffer. Deze familieleden zijn van Yezidi-overtuiging, een Koerdische godsdienstige minderheid. Het jonge meisje werd vermoord omdat ze zich tot de islam bekeerd zou hebben of omdat ze haar huis ‘s nacht verlaten had. Indien deze steniging werkelijk plaatsgevonden heeft, moet ze toegeschreven worden aan familieleden van het meisje en niet aan moslims.

Journalist Tom Goldschmidt klaagde in 2009 al over de onterechte associatie van deze feiten en de islam. Eremisdrijven moeten vanzelfsprekend zonder het minste voorbehoud aan de kaak gesteld worden.

Het spreekt ook voor zich dat barbaarse praktijken zoals steniging in meerdere moslimlanden toegepast worden en dat geen enkele vorm van cultuurrelativisme dergelijke praktijken kan rechtvaardigen.

Maar, zoals in dit geval gebeurt, opzettelijk en doelbewust schrijven dat steniging voortvloeit uit de islam als godsdienst, vormt een op grond van de antidiscriminatiewet strafbare vorm van aanzetten tot haat tegenover moslims. Het doel dat de schrijvers van de mail nastreven is immers niet om de lezers te informeren over de kwestie van steniging en/of de islam en evenmin om hun kritische of zelf kwetsende mening te uiten (wat wettelijk toegelaten is), maar wel om hun lezers te misleiden over de aard van de feiten en aan de hand hiervan bij hun leespubliek haatgevoelens op te wekken tegenover moslims in het algemeen.

Kettingmail met powerpoint: ZIJ ZIJN BEZIG !

deze powerpoint bestaat ook in het Frans

Inhoud van de kettingmail

Dit is een van de zeldzame kettingmails die zowel in het Frans als in het Nederlands circuleert. Deze kettingmail is één groot ‘wij-zij’ verhaal waarbij de islam de grootste vijand is van het westen. De auteur alludeert op een fictieve oorlog tussen moslims en niet-moslims in Europa, waarbij te kennen gegeven wordt dat de moslims de oorlog aan het winnen zijn. Volgens de auteur worden in ons land een hele reeks maatregelen genomen ‘uit angst’ voor de moslims of om ‘hen niet te kwetsen’. De moslims zouden wel de vrijheid krijgen om de Djihad te prediken in de moskeeën. Vervolgens krijgen we een heleboel foto’s te zien van barbaarse en terroristische daden die zogenaamd gepleegd worden in naam van de Islam.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur?

Na analyse van de inhoud, stellen we vast dat deze kettingmail aanzet tot haat volgens de bepalingen van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

De auteur houdt de islam verantwoordelijk voor terroristische en zelfs barbaarse daden zoals de doodstraf door ophanging. De auteur maakt een amalgaam van het plegen van wreedheden en de Koran. Het doel van de auteur is dan ook het benadelen van de moslimgemeenschap zonder enige nuance. Indien het correct is dat deze folteringen zich vandaag nog voordoen in bepaalde landen, dan moet de oorsprong daarvan gezocht worden in extremistische groeperingen die religie misbuiken om een nieuwe morele orde in de samenleving.

Een sleutelbegrip binnen de antidiscriminatiewet is zonder twijfel ‘aanzetten tot’: de wet verbeidt het aazetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie van personen of groepen op basis van bepaalde caracteristieken (zoals religie, huidskleur…) Met het “aanzetten of aansporen tot” moet de dader (auteur) echt de bedoeling hebben dat diegenen tot wie hij zich richt andere personen of groepen zal discrimineren, haten of geweld tegen hen zal gebruiken. Informatie (op internet) mag schokkend, verontrustend en kwetsend zijn ook al treft ze een bepaald deel van de bevolking. Aanzetten tot gaat dus nog een stap verder.

De auteur mag zich vrij uitspreken over het onderwerp, kritiek hebben op, of een bepaald deel van de bevolking choqueren … maar mag niet aanzetten tot haat, discriminatie. De atntiracismewet van 30 juli 1981 en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 laten toe om tegen de verspreiding en de productie van dit soort mails op te treden.

Wij raden daarom iedereen aan om deze kettingmail niet door te sturen.

Kettingmail met powerpoint: Dat moesten wij bij hen eens proberen (of Civilisatie)

(foto van eerste en laatste slide van de powerpointpresentatie ‘civilisatie’)

Inhoud van de kettingmail

Deze kettingmail is een PowerPoint-presentatie met verschillende foto’s van manifestanten tijdens een betoging (in Londen). Af en toe duikt de kettingmail ook op onder de naam 'Civilisatie'. De auteur beweert dat de foto’s niet gepubliceerd werden in de kranten omdat ‘men’ niet durfde. De manifestanten dragen borden met teksten waarmee gedreigd wordt om ‘iedereen te verdelgen die tegen de islam is’. De opeenvolgende slides bevatten teksten waarin opgeroepen wordt tot haat en geweld tegen Europa (‘Europa is de kanker, het antwoord is de Islam’). De auteur grijpt deze foto’s aan om te verwijzen naar het ‘paard van Troje’ dat reeds is binnengehaald. Volgens de auteur is het duidelijk dat de islam een bedreiging vormt voor het westen en grijpen politici niet in.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Het Centrum heeft niet kunnen achterhalen of de foto’s die gebruikt worden in deze powerpoint gemanipuleerd zijn of niet. Omdat in de powerpointpresentaite beweerd wordt dat de foto’s genomen werden tijdens een betoging in Londen, hebben wij contact opgenomen met het discriminatiemeldpunt in Londen.

Er is, zo blijkt inderdaad een betoging geweest in Londen in februari 2006 na de publicatie van de Mohammedcartoons in de Deense Pers in september 2005. Het zou dus best kunnen dat de foto’s daar gemaakt zijn omdat er slogans gebruikt worden zoals ‘Europa zal met bloed betalen’ en ‘7/7 is op komst’. Naar aanleiding van deze demonstratie werden op zijn minst drie mensen veroordeeld voor het verspreiden en aanzetten tot haat op basis van de Public Order Act van 1986. Maar zonder meer informatie over de demonstratie blijft het gissen of de foto’s toen genomen werden.

Het is alvast heel moeilijk om hiertegen vanuit België op te treden. Het is namelijk niet duidelijk wie de auteur van de PowerPoint is en of de foto’s al dan niet gemanipuleerd werden. Het enige wat we kunnen doen is aan zoveel mogelijk mensen laten weten dat het verspreiden van deze mail een inbreuk kan zijn op de Belgische antiracismewet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). In ieder geval zullen wij alle (nieuwe) informatie omtrent deze kettingmail ernstig analyseren en overmaken aan onze collega’s in Londen.

Kettingmail met muziekfragment in bijlage: Kvraagetaan, Parodie op het lied van de FIXKES

Inhoud van de kettingmail

Deze versie van Kvraagetaan is gemaakt door comedy-artiest Raf Coppens in het kader van zijn nieuwe theatershow. Het lied op zich valt binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting hoewel veel mensen te kennen geven deze versie wansmakelijk te vinden. Een artiest heeft de vrijheid om een ‘satirische’ sketch te maken die wantoestanden aanklaagt en vertrekt van de bestaande vooroordelen, voor zover hij niet de bedoeling heeft om alle vreemdelingen als profiteurs van onze sociale zekerheid voor te stellen. Het misbruik van dit lied door derden voor het verspreiden van, en het aanzetten tot haat tegenover vreemdelingen valt onder de antiracismewet van 30 juli 1981 (gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) ter bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden. Het feit dat dit nummer een xenofobe en racistische connotatie krijgt op internet, is niet alleen verontrustend, het doet ook de vraag rijzen hoe hier adequaat op gereageerd kan worden.

Wij hebben daarom contact opgenomen met Raf Coppens om te peilen naar zijn kennis over het mogelijk misbruik van zijn versie door derden die de bedoeling hebben om xenofobe gevoelens op te wekken. Raf Coppens betreurt dat zijn versie op die manier circuleert op internet en hoopt dat de heisa uiteindelijk zal overwaaien.

Misbruik van satire op internet

We hebben helaas al moeten vaststellen dat het lied gebruikt wordt voor racistische doeleinden. Op youtube heeft een filmpje gestaan waarbij het lied gebruikt in een beeldmontage waarbij vluchtelingen voorgesteld worden als profiteurs van het sociaal systeem. Zeker in dit geval krijgt een satirisch geïnspireerde versie een racistische connotatie en is het Centrum genoodzaakt om te reageren. De gebruikte foto’s op Youtube  bulken van de stereotype beeldvorming waarbij vreemdelingen voorgesteld worden als extremisten (vrouwen met een burka) als dieven, prostituees, criminelen en profiteurs van het sociaal systeem (over kindergeld, het ocmw, …). Met andere woorden deze versie is niet langer onschuldig maar probeert de vluchtelingengemeenschap in België te beschuldigen van profitariaat.

Het voorstellen van vreemdelingen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal stelsel en het gebruik van de zondebok-argumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld conform artikel 20 van de wet van de wet van 30 juli 1981. De versie op Youtube valt duidelijk onder deze bepaling. Over de mails waarbij de liedjestekst wordt meegestuurd is het niet altijd duidelijk of er een racistische connotatie op rust. (mensen kunnen het muziekfragment ook doorsturen omdat ze fan zijn van Coppens of omdat ze de satirische versie wel kunnen appreciëren.)

Om de vrijheid van meningsuiting niet in gevaar te brengen stelt men namelijk dat informatie (ook op internet) schokkend, verontrustend en kwetsend mag zijn ook al treft ze een bepaald deel van de bevolking. Met het "aanzetten of aansporen tot" moet de dader echt de bedoeling hebben dat diegenen tot wie hij zich richt andere personen of groepen zal discrimineren, haten of geweld tegen hen zal gebruiken. De motivatie van de persoon die de mail doorstuurt is daarom zeer belangrijk, maar niet altijd eenvoudig te achterhalen.

Het Centrum heeft contact opgenomen met Youtube maar daarmee is de kous nog niet af. Youtube is een internationale website die opereert vanuit Amerika wat impliceert dat de Amerikaanse wetgeving van toepassing is en niet de Belgische. In het verleden heeft het Centrum reeds contact opgenomen met Youtube met het oog op het verwijderen van racistische filmpjes. Doorgaans wordt er gereageerd en worden de filmpjes verwijderd, maar niets verplicht Youtube ertoe gezien de Freedom of Speech act. Ook in dit geval is het niet duidelijk welke houding Youtube zal aannemen.

De familie Bouziane

Heel de wereld lacht met ons !!!!!!!!! Ontvangen van een doorgaans heel tolerante collega ‘’Even lezen, daarna in het haar krabben, komt van verantwoordelijke regio Gent Lijst De Decker, en NIET van het vlaams belang’’

Fragment uit de kettingmail

.."Ze zijn zo lief, meneer!" …De kiezers van "Rood" en van "Groen!"
En wij, ...zo hardvochtig, racistisch, ONRECHTVAARDIG, en zo …onverdraagzaam! 
 Onderwerp: FW: Voor één keer géén mopje ! 
LEZEN Het lijkt onrealistisch , maar wie kan dit niét geloven?
Even lezen en daarna in je haar krabben !   Komt van
Verantwoordelijke regio Gent Lijst DeDecker, en  NIET van het Vlaams Belang!

Het verhaal gaat over familie Bouziane en haar integratie in de
Belgische  gemeenschap. Deze gebaarde heer, Imam te Brussel is, na te  hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan,voorlopig door België uitgewezen. De stad heeft nochtans  als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks  aanvaard. De  stad accepteert zelfs dat  zijn tweede vrouw hem vervoegt in België zonder haar een  verblijfsvergunning uit te  reiken……

De kettingmail is NIET verstuurd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Het Centrum heeft de afgelopen twee jaar tientallen meldingen ontvangen over de kettingmail ‘ de Familie Bouziane’. Volgens de informatie in de mail rijft “de familie Bouziane” uit België maandelijks een gigantisch bedrag aan sociale uitkeringen binnen.

Veel mensen die de mail ontvangen stellen zich vragen over de waarachtigheid van de feiten die in de brief vermeld worden. De vraag wordt ook gesteld of de brief inderdaad door Binnenlanse Zaken verstuurd wordt. Het gaat om een variant op de voormalige versie, dit keer lijkt het alsof de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het bericht aan de burgers verstuurt. Volgens de informatie in de mail rijft “de familie Bouziane” uit België maandelijks een gigantisch bedrag aan sociale uitkeringen binnen.

Het Centrum is door Binnenlandse Zaken gecontacteerd omdat ze heel verveeld zitten met deze zaak. De FOD Binnenlandse Zaken doet dan ook afstand van de inhoud van de kettingmail. De medewerker van Binnenlandse Zaken die in de kettingmail vernoemd wordt, heeft reeds in 2008 klacht neergelegd tegen onbekenden bij de politie. Binnenlandse Zaken betreurt de verspreiding van de kettingmail  en vindt dat deze mail het imago van de FOD Binnenlanse Zaken  en diens ambtenaren ernstig schaadt.

Het Centrum heeft achterhaald dat de kettingmail afkomstig is uit Frankrijk en dus geen betrekking heeft op de Belgische situatie. Wie de auteur is van deze kettingmail, of wie de vertaling heeft gemaakt en doorgestuurd, hebben we niet kunnen achterhalen. Het lijkt erop dat de gegevens van Binnenlandse Zaken valselijk werden toegevoegd om de boodschap nog geloofwaardiger te doen overkomen. Ook het Centrum heeft reeds deze kettingmail reeds gemeld aan het parket.

In de brief wordt via een ogenschijnlijk objectieve berekening, weergegeven hoeveel de familie Bouziane maandelijks aan sociale uitkeringen ontvangt. De kettingmail beoogt deze familie - en bij uitbreiding de moslimgemeenschap in België – te beschuldigen van profitariaat.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Dankzij de medewerking van de Unie van Zelfstandige ondernemingen (UNIZO) hebben we op basis van de gegevens in de brief een simulatie gemaakt die meer aansluit bij de Belgische realiteit.

De studiedienst van de Unie voor Zelfstandige Ondernemingen heeft naar aanleiding van de kettingmail een berekening gemaakt die meer aansluit bij de Belgische werkelijkheid. Uiteraard is het aangewezen om de cijfers met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Elke individuele situatie is namelijk verschillend en de gegeven berekening kan niet als algemeen voorbeeld gesteld worden. Toch is het Centrum verheugd over de inspanningen van UNIZO om de stereotype –en vooral verkeerde- beeldvorming over vreemdelingen een halt toe te roepen.

Dit zijn de berekeningen van de UNIZO studiedienst

 1. De A.P.I. bestaat in Frankrijk maar niet in België (cfr. volgende
  link: http://www.aquadesign.be/news/article-3024.php);
 2. Zonder het Franse systeem te kennen bevat de A.P.I. ons inziens bedragen voor de kinderen zodat er niet nog bijkomend kinderbijslag wordt uitbetaald. Het bedrag (978,08 euro) dat geciteerd wordt is bovendien niet dat van België gezien in België voor 8 kinderen 1.622,39 euro wordt uitbetaald;
 3. De A.P.J.E. (allocation pour jeune enfant) is opnieuw iets uit Frankrijk. Dit bestaat niet in België (cfr. volgende link: http://www.aquadesign.be/news/article-3124.php);
 4. De woontoelage (allocation d'aide au logement) is opnieuw iets uit Frankrijk. Dit bestaat niet in België (cfr. volgende link: http://www.aquadesign.be/news/article-3587.php);
 5. Het leefloon is mogelijk iets waar de persoon in kwestie in België wel recht op heeft (OCMW kent dit toe als ze aan de voorwaarden voldoet en na een onderzoek naar de bestaansmiddelen). Het bedrag dat vermeld wordt (basis + bedrag/kind) is opnieuw totaal fout. In België bedraagt het leefloon sinds 1/10/2006 429,66 euro/maand voor een samenwonende persoon, 644,48 euro voor een alleenstaande persoon en 859,31 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste;
 6. De recent gestemde tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen is ook totaal fout. Het gaat in België over een éénmalige premie voor de kinderen geboren van 1 januari 1989 tot 31 december 2000. Kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren van 1 juli 1994 tot 31 december 2000) krijgen een éénmalige premie van 50 €. Kinderen van 12 tot 17 jaar (geboren van 1 januari 1989 tot 30 juni 1994) krijgen een éénmalige premie van 70 €.

Dezelfde opmerkingen gelden natuurlijk ook voor het tweede geval.

In België kan een persoon dus maximaal 859,31 euro leefloon ontvangen + 1.622,39 euro kinderbijslag voor 8 kinderen. Uit onderzoek van de gezinsbond blijkt dat de gemiddelde kost van een kind 377,63 euro/maand bedraagt wat voor de 8 kinderen samen  3.021,04 euro betekent. De gezinsbijslag mag dus helemaal niet als een inkomen beschouwd worden.

Opmerkelijk in de mail is dat voor de uitkeringen alleen Franse termen gebruikt worden wat er inderdaad op wijst dat één en ander uit Frankrijk komt. (einde analyse UNIZO)

Wat kan ik doen als ik deze brief ontvang?

Omwille van het racistische karakter van de kettingmail, vraagt het Centrum uitdrukkelijk om de brief niet door te sturen indien u hem ontvangen heeft.

Het voorstellen van vreemdelingen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal stelsel en het gebruik van de zondebok argumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld conform artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). Deze kettingmail valt duidelijk onder deze bepaling.

Op 16 december 2005 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen personen tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail.

Op basis van bovenstaande informatie stuurt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding aan op de onmiddellijke stopzetting van de verzending van deze kettingmail.

Kettingmail: Dit is geen zever !!! Dit is een feit........

Fragment uit de kettingmail

Beste vrienden,

Ter info wil ik jullie iets laten weten dat ik uit zeer goede bron vermeden heb.
Hebben jullie je ook al afgevraagd waarom Marokkanen veel gemakkelijk een woning kunnen kopen dan de Belgische werkende mens ?

Ziehier de uitleg :
En geïmmigreerde Marokkaan (die nog altijd zijn dubbele nationaliteit bewaart – wat een stommiteit) kan via de Bank van Marokko een huis kopen op ZIJN naam.
Wat gebeurt er nu ? Het gebouw wordt gekocht door de Bank van Marokko en blijft diens eigendom voor altijd. Nog altijd geen probleem nietwaar ?
Maar hier komt het : de koper, altijd een MAN (maar nee de Islam discrimineert niet !) mag voor altijd in het huis blijven wonen, gevolgd door een erfgenaam, MANNELIJK natuurlijk en zo verder….. U begint zich te enerveren ? Ik ook !
Maar we gaan verder . Ze betalen aan de bank (of ze nu werken of niet) 150 euro per maand voor een aankoopsom van +/- 150.000 euro !
Mààààr nadat ze het huis door de bank hebben laten kopen, mogen ze de 1,2,3….appartementen verhuren aan 500 euro per maand, zonder aan de Bank van Marokko ook maar één cent te moeten afgeven.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

1. Islamitisch of renteloos bankieren bestaat niet in België.

Dat bevestigt de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen in België na contactopname door het Centrum. Het voornaamste verschil met conventioneel bankieren is dat islamitisch bankieren volledig in overeenstemming moet zijn met de sharia: er kunnen geen interesten aangerekend worden. De bank koopt het huis zelf en blijft eigenaar tot het volledige aankoopbedrag aan de bank wordt terugbetaald! Het feit dat de bank eigenaar blijft, betekent dat de koper niet vrij kan beslissen aan welk bedrag hij het huis onderverhuurt. In de kettingmail wordt namelijk beweerd dat moslims hun huis of appartement onderverhuren aan riante bedragen die veel hoger zouden liggen dan het afbetalingsbedrag.

Zoals gezegd bestaat in België geen enkele (geregistreerde) kredietinstelling die Sharia-conforme praktijken toepast. Iedereen die in België een onroerend goed wil kopen zal ongeacht zijn of haar (dubbele) nationaliteit het geleende bedrag aan de bank moeten aflossen. Daar komt nog rente bovenop: de hypotheekrente. De omvang van de lening is bovendien afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Het verschil met een Shariabank is dat de koper meteen eigenaar wordt van het onroerend goed en niet moet wachten tot het volledige bedrag is afbetaald.

Het klopt echter wel dat rente door de Koran en Sharia (islamitische leer) wordt verboden en dat bepaalde moslims in uitzonderlijke gevallen afzien van een hypothecaire lening bij een conventionele bank. In dit geval wordt soms overgegaan tot collectieve aankoop van een woning (dus samen met andere familieleden of verwanten die gezamenlijk het totale aankoopbedrag bijeen brengen). Wie echter niet leent bij een geregistreerde kredietinstelling in België verliest ook het fiscaal voordeel dat verkregen wordt als men een lening aangaat voor een eigen woning.

2. In de kettingmail wordt vermelding gemaakt van de Bank van Marokko die in België

Renteloze kredieten zou verlenen aan moslims. Na onderzoek blijkt echter dat er geen enkele geregistreerde hypotheekonderneming bestaat in België die deze naam draagt. Er zijn in België buitenlandse banken die krediet verlenen: bank van New York, bank van India, … Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen banken die in een lidstaat van de Europese Gemeenschap zijn gevestigd, en banken die in een land buiten de EU gevestigd zijn. Buitenlandse banken die in België een bijkantoor hebben en die bankactiviteiten uitoefenen in België moeten daarvoor een vergunning bekomen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De CBFA is als enige autoriteit belast met het toezicht op de meeste financiële instellingen en de financiële diensten die aan het publiek worden aangeboden. Een buitenlandse kredietinstelling in België krijgt pas een vergunning als zij voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Banken die hoofdvestigingen hebben in een lidstaat van de Europese Economische ruimte (vb Fortisbank is Nederlands), moeten een vergunning verkrijgen van de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst. Voor meer informatie:

www.cbfa.be

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33620186&LANG=n

3. Elke persoon die in België een eigendom koopt moet ongeacht of het aankoopbedrag met enige middelen of met hulp van een kredietinstelling bekomen wordt:

a. Registratierechten betalen
b. Kadaster betalen

Meer info:www.fiscus.fgov.be/interfisc/nl/FAQ/woning/index.htm#3 (Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning)

4. Niet enkel de Koran, maar ook de Bijbel stelt rente gelijk met woeker.

In de Koran zijn vier verzen gewijd aan het verbod op renteneming. Rente is verboden omdat het gelijkgesteld wordt met woeker en elke gelovige moet woekerwinst vermijden. Ook in de bijbel vinden we verzen terug die interest en woeker verbieden. Het is pas met de opkomst van het kapitalisme vanaf eind 18e eeuw dat rente algemeen aanvaard werd. Tijdens de middeleeuwen werden woekeraars gedood.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur?

De auteur verspreidt doelbewust foutieve informatie die gericht is tegen twee bepaalde groepen, namelijk moslims en Marokkanen. Hij stelt dat moslims (en Marokkanen) in België van extra financiële voordelen genieten dankzij hun dubbele nationaliteit (de Belgische + de nationaliteit van het land van herkomst).

Bovendien schept de auteur een sfeer van bedreiging ‘hele straten zijn al Marokkaans en het breidt zich steeds maar uit’, maar hij beschuldigt moslims ook van profitariaat: ze stempelen praktisch allemaal, ontvangen kinderbijslag voor hun rits kinderen (die ook rijk worden door dit systeem), betalen geen belastingen en gaan het verdiende geld uitgeven in hun land van herkomst. Naast de vele clichés en de vooroordelen worden begrippen als religieuze overtuiging (moslims) en nationaliteit (Marokkanen) steevast door elkaar gebruikt.

Er is sprake van aanzet tot haat

Deze kettingmail is racistisch en zet aan het tot haat tegenover Marokkanen en moslims volgens de bepalingen in de antiracismewet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd in de wet van 10 mei 2007) en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Onder “aanzetten tot” dient begrepen te worden: ophitsen, aanstoken, oproepen en provoceren tot bepaalde feiten of reacties (in dit geval door gebruik te maken van leugens). De auteur verspreidt foutieve informatie die op een zeer toegankelijke en eenvoudige manier is opgesteld louter met de bedoeling om haat te zaaien tegen Marokkanen en moslims. De feiten over bepaalde aankoop- en verhuurpraktijken worden zeer geloofwaardig doch zeer simplistisch voorgesteld. Zo is er alleen sprake van financiële rechten van moslims en niet van plichten.

Dit gaat dus verder dan louter informatie, ideeën of kritiek.  Kritiek kan, en mag zelfs schokkend, verontrustend, kwetsend zijn ook al treft ze een bepaald deel van de bevolking. Met het “aanzetten of het aansporen tot” moet de dader echt de bedoeling en de hoop hebben dat diegenen tot wie hij zich richt andere personen of groepen zal discrimineren, haten of geweld tegen hen zal gebruiken. Deze kettingmail is opgesteld om gevoelens van haat op te wekken bij personen die de kettingmail lezen.

Het voorstellen van moslims en Marokkanen als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal (en financieel) stelsel en het gebruik van de zondebok argumentatie wordt omschreven als aanzet tot haat, discriminatie of geweld conform artikel 20 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) en artikel 22 van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Deze kettingmail valt duidelijk onder deze bepaling.

Wat kunt u doen?

Wij vragen u om de bovenstaande informatie naar de verzender(s) van deze kettingmail terug te sturen. Achter deze kettingmail schuilt een strategie van haat en racisme zaaien. Aanzetten tot haat en discriminatie kan strafbaar gesteld worden en wie consequent dergelijke mails mee helpt verspreiden kan beschouwd worden als medeplichtige. De Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeelde op 16 december 2005 drie personen wegens het verspreiden van de racistische versie van de populaire Kabouter Plopdans via mail en het ter beschikking stellen van de geluidsversie op internet.  Het is dus best niet zo onschuldig om dergelijke mails door te sturen en misschien kunt u de afzender hiervan op de hoogte brengen.

U kunt ook beslissen om de kettingmail over te maken aan de computerspecialisten van de federale politie (FCCU) zodat een onderzoek kan ingesteld worden naar de oorsprong van de mail (zie www.ecops.be). De federale politie zal in dit geval een proces verbaal opstellen en overmaken aan het bevoegde parket. Indien door het parket beslist wordt om een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de racistische kettingmail, dan bestaat de kans dat de computergegevens van de afzenders van de mail zullen opgevraagd worden. U kunt er zelf voor kiezen om al dan niet anoniem klacht neer te leggen bij de FCCU. Indien u anoniem klacht neerlegt, wordt u verder niet betrokken in de zaak. Indien u uw identiteitsgegevens kenbaar maakt, kan de politie beroep op u doen voor bijkomende informatie en kunt u desgewenst op de hoogte blijven van het verdere verloop van de zaak.

Kettingmail "Souvenir..."

Inhoud van de kettingmail?

Het Centrum ontving een (Franstalige) kettingmail met de boodschap dat de lessen over de holocaust voor het middelbaar onderwijs onder druk van extreme islamgroeperingen geschrapt waren uit het lesaanbod in Groot-Brittannië omdat dit de moslimleerlingen zou kwetsen. Men stelt ook dat moslims het bestaan van de Shoah ontkennen. De auteur grijpt dit aan om te spreken van een  “naderende catastrofe” en roept op om zich er niet aan te “onderwerpen”. Via de kettingmail wil hij/zij 40 miljoen mensen in de hele wereld bereiken,   om de slachtoffers van de Shoah te herinneren. De auteur roept de lezer op om zich “bij ons te voegen en deel te nemen aan de ketting van herinnering, te helpen aan de wereldwijde verspreiding ervan”. In bijlage is een PowerPoint-presentatie toegevoegd. Je hoort een liedje van Jean Ferrat – ‘Nuit et Brouillard’ – over de slachtoffers van de Holocaust. Je ziet foto’s uit WO II, foto’s van transport van gevangenen, van het concentratiekamp van Auschwitz, van mensen op de vlucht,... met onderaan de tekst van het liedje.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Na het ontvangen van deze e-mail nam het Centrum  contact op met de Britse ambassade in België die ons bevestigde dat de informatie gebaseerd is op leugens. Onderwijs over de Holocaust is er sinds  1991 verplicht voor alle leerlingen van elf tot en met veertien jaar en dat blijft zo. Ook na die leeftijd krijgen leerlingen er les over, bijvoorbeeld in vakken als geschiedenis, Engels of burgerschap. De Britse overheid investeert veel in het holocaustonderwijs: elk jaar kunnen per school 2 leerlingen (16-18 jaar) het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau bezoeken, er is een vaste tentoonstelling in het Imperial War Museum, in de lerarenopleidingen besteedt men er aandacht aan, enz. De boodschap dat moslims in Groot-Brittannië aan de basis zouden liggen van het verdwijnen van het lessenpakket over de   holocaust berust dus volledig op leugens.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur?

De auteur verspreidt foutieve informatie die gericht is tegen één bepaalde groep, namelijk moslims. Hij stelt daarin dat moslims de Shoah ontkennen en dat de Britse regering hen een speciale behandeling geeft om te voorkomen dat die bevolkingsgroep zich gekwetst zou voelen. Bovendien schept de auteur een sfeer van dreiging en oorlog (“naderende catastrofe”, “niet onderwerpen”). Tevens werd in de mail gevraagd deze boodschap aan minstens 40 miljoen mensen in de wereld rond te sturen als teken van verzet tegen de bedreiging van de Westerse waarden door de islam.

Het Centrum concludeert hieruit dat de auteur - onder het mom van herdenking van de   Holocaustslachtoffers - enkel de bedoeling heeft om zoveel mogelijk mensen (“40 miljoen wereldwijd”) aan te zetten tot haat tegen moslims.

Kettingmail: "Zijn we bezig ons te laten bekeren?"

Inhoud van de mail

De inleiding luidt: “Zijn we bezig met ons te laten bekeren? Het wordt verontrustend... instructief maar angstaanjagend. Wat u niet kan ontkennen gebeurt ook in Frankrijk en België, en in heel Europa!!!” Daarna volgt een opsomming van citaten uit kranten en tijdschriften waaruit moet blijken dat moslims wel zeer verregaande eisen stellen in de samenlevingen. Elk citaat wordt voorzien van een bronvermelding waardoor de boodschappen zeer geloofwaardig aandoen. Er zijn ook voorbeelden waarin beschreven wordt dat moslims blanken agressief aanvallen. Naast het woord “moslims” gebruikt men ook “van afro-maghrebijnse afkomst” en “jonge zwarten en maghrebijnen”.

Aan het einde van de tekst stelt de auteur dat andere religieuze gemeenschappen nooit eerder zulke eisen stelden. Dan volgt een oproep (in grote letters) om de e-mail naar zoveel mogelijk mensen door te sturen “zodat zij beseffen dat wij aan een hoog tempo bezig zijn onze maatschappij te onderwerpen aan de Islam”.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Het is niet de bedoeling om hier van elk citaat na te gaan of het al dan niet overeenkomt met de werkelijkheid. Over sommige zaken (bijvoorbeeld aparte zwemuren, eisen van een vrouwelijke arts, enz.) is er inderdaad al discussie geweest. De beschreven samenlevingsproblemen stellen zich in sommige gevallen.

De auteur gaat echter uitsluitend op deze problemen inzoomen en beschouwt de islam als religie de oorzaak van alle samenlevingsproblemen. De e-mail is bovendien zó opgesteld dat de lezer de indruk krijgt dat het “van kwaad naar erger gaat”. In het begin beschrijft hij hoe “moslima’s aparte sportlessen eisen”, aan het einde gaat het over aanvallen op blanken, slaan van vrouwen, enz.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur?

Los van het feit of de inhoud van deze citaten klopt of niet, kan het niet ontkend worden dat de auteur  veel moeite doet om geloofwaardig over te komen door het vermelden van de bron bij elk citaat. De lezer kan bijna niet anders dan geloven dat de boodschap achter deze e-mail waar is. Door de focus op de bedreiging van de islam, verspreidt de auteur een zeer gereduceerd beeld van de werkelijkheid. “Moslim” en “islam” staan volgens de informatie in de mail gelijk aan extremisme. Op die manier krijgt de lezer het gevoel dat de waarden en normen in de “islam” onverenigbaar zijn met die van “het Westen”, de “blanken” of “onze maatschappij”.

Het discours is te herleiden tot een WIJ en ZIJ tegenstelling waarbij de vijandigheid tegenover ‘ZIJ’ (in dit geval de islam) versterkt wordt. De manier waarop de e-mail is opgesteld en de uitsluitende focus op problemen, het benadrukken van het WIJ-ZIJ-onderscheid, de suggestie van een complot om “onze maatschappij” te onderwerpen en tot slot de oproep om de e-mail aan zoveel mogelijk mensen door te sturen bewijzen dat de auteur enkel de bedoeling heeft om mensen aan te zetten tot haat tegen moslims.

Kettingmail: Even twee verhaaltjes

Inhoud van de mail

In de kettingmail worden twee verhalen over het recht op een (overlevings)pensioen tegenover elkaar geplaatst. In het eerste geval gaat het om een Belgische vrouw van 64 waarvan de echtgenoot in september gestorven is. In het tweede geval gaat het om een Marokkaanse weduwe van 63 die sinds een achttal jaar in ons land verblijft. De Belgische vrouw krijgt volgens de gegevens in de mail slechts een pensioen van 542€ per maand terwijl de Marokkaanse vrouw kan rekenen op 870€ per maand. Voor alle duidelijkheid: men kan een overlevingspensioen krijgen na het overlijden van de echtgeno(t)e voor diens arbeidsprestaties.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft contact opgenomen met de Rijksdienst voor pensioenen om na te gaan of de inhoud van de kettingmail overeenkomt met de realiteit. Al meteen werd duidelijk dat het vergelijken van het overlevingspensioen van twee individuen haast onmogelijk is omdat er zoveel verschillende factoren bepalend zijn voor de vaststelling van het bedrag. Zo spelen de leeftijd en de duur van het huwelijk een rol, naast het aantal gepresteerde jaren en de verdiende lonen van de overleden echtgenoot. Hoe meer jaren gewerkt en hoe hoger de lonen, hoe hoger het pensioen en dus ook bij overlijden het overlevingspensioen.

Toch zijn we erin geslaagd om een aantal gegevens uit de kettingmail te toetsen aan de bestaande pensioenwetgeving.

Gegevens over de Belgische vrouw:

 1. Een overlevingspensioen wordt zoals eerder vermeld, berekend op basis van de beroepsactiviteit van de overleden echtgenoot, het verdiende loon, het aantal jaren huwelijk enz. Hoewel de weduwe recht heeft op een overlevingspensioen, wordt in de mail niet vermeld hoe hoog dat overlevingspensioen is.
 2. De vrouw heeft 44 jaar als zelfstandige gewerkt en ontvangt een pensioen van 542€. Het pensioen van een zelfstandige ligt meestal lager dan die van een werknemer. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat een zelfstandige in principe tijdens zijn loopbaan zelf instaat voor zijn pensioen. Het bedrag uit de mail klopt echter niet: wettelijk gezien krijgt de vrouw als alleenstaande, na 44 jaar gewerkt te hebben een minimum van 669,92 euro per maand. Bovendien voorziet de wet enkele extra’s bovenop het maandelijks pensioen:
 • elk jaar ontvangt u ook vakantiegeld;
 • als de spilindex van de consumptieprijzen overschreden wordt, dan verhoogt uw pensioen met 2 procent;
 • als gepensioneerde mag u ook nog bijverdienen, tot een bepaald maximumbedrag per jaar. Als u boven dat bedrag gaat, verliest u geheel of gedeeltelijk uw pensioen. Het maximumbedrag voor zelfstandigen is 10.845 euro netto per jaar. Als u nog kinderen ten laste hebt, wordt dat verhoogd met 2.968 euro netto per jaar.
 • Meer info: Rijksdienst voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) www.rsvz.be

Als echter blijkt dat het gezinsinkomen van iemand onder het bestaansminimum ligt, dan kan die persoon beroep doen op het OCMW voor een tegemoetkoming en dat geldt ook voor de vrouw in kwestie. Meer informatie vindt u www.socialassistance.fgov.be

De Marokkaanse vrouw

 1. Ook in dit verhaal is het niet duidelijk wat de beroepsactiviteit van de echtgenoot van de vrouw was, evenmin of de man altijd of gedurende een periode in Marokko of in België gewerkt heeft. Deze informatie is nochtans cruciaal om te kunnen nagaan of de aangehaalde cijfergegevens kloppen of niet. Als de man tijdens zijn leven in België zou gewerkt hebben, dan heeft zijn Marokkaanse weduwe recht op een overlevingspensioen dat overeenstemt met het aantal jaar dat de man in België heeft gewerkt. Dat zou meteen ook betekenen dat de man bijdrages en belastingen heeft betaald tijdens zijn loopbaan in België. Indien de man altijd in Marokko heeft gewerkt, dan heeft de weduwe geen recht op een overlevingspensioen van de Belgische staat.
 2. De auteur tracht te bewijzen dat de Marokkaanse vrouw meer rechten heeft dan de Belgische vrouw, zoals gratis huisvesting, gratis medische kosten, … Iemand die hier als vreemdeling met een tijdelijke inschrijving in het vreemdelingenregister verblijft of gevestigd is, heeft echter dezelfde rechten en plichten als een Belg, met uitzondering van het recht om te stemmen tijdens nationale verkiezingen.

  • Indien het gezinslid (waarbij men woont en gezinshereniging heeft aangevraagd) geen bijstand kan verlenen, dan kan men recht hebben op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van gewoonlijke verblijfplaats.
  • Indien men een Identiteitskaart voor vreemdeling (= gevestigd zijn) heeft, dan heeft men recht op maatschappelijke integratie = recht op leefloon, tewerkstelling of een geïndividualiseerd project gericht op tewerkstelling. Het OCMW van gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd.
 3. Iemand die steun trekt van het OCMW heeft eventueel nog recht op andere tegemoetkomingen (zoals gratis openbaar vervoer, …). Hoe hoog die tegemoetkoming is en wat daaronder valt, hangt niet af van iemands nationaliteit maar wel van diens persoonlijke situatie. Een vrouw van Marokkaanse origine zal dus niet automatisch meer steun trekken louter en alleen omdat ze Marokkaanse is.
 4. Volgens de auteur heeft de Marokkaanse vrouw geen enkele binding met ons land. Er wordt echter wel verteld dat de vrouw naar België kwam in het kader van gezinshereniging, wat betekent dat minstens 1 van haar kinderen in ons land woont. De vrouw heeft dus wel degelijk een band met ons land en dat is dat haar kind(eren) hier wonen.
 5. De vrouw zou ook de Belgische nationaliteit willen bekomen. In België bestaan er een aantal procedures om Belg te worden, waaronder de procedure van naturalisatie en de procedure van de nationaliteitsverklaring. In het laatste geval, zijn er bij wet verschillende voorwaarden vastgesteld, waar men aan dient te voldoen eer men zo een verklaring kan afleggen. Eén van deze voorwaarden is dat de aanvrager minstens 7 jaar wettelijk ononderbroken in ons land dient verbleven te hebben én op het moment van de aanvraag het bewijs moet leveren van een definitieve verblijf- of vestigingstatus. In de tekst wordt niet gespecifieerd welke status de Marokkaanse vrouw heeft en kan ook niet vastgesteld worden of zij al het recht heeft om de Belgische nationaliteit aan te vragen.

Wat is de bedoeling van de auteur?

Men krijgt als lezer de indruk dat Belgen benadeeld worden en dat mensen van Marokkaanse origine meer voordelen krijgen op vlak van (overlevings)pensioen, huisvesting en andere sociale voorzieningen. De gegevens zoals weergegeven in de kettingmail stroken echter niet met de realiteit. De auteur doet ons echter geloven dat Belgen slechter af zijn dan Marokkanen in België en dat ‘we’ slachtoffer zijn van ‘die profiteurs’. Marokkanen krijgen met andere woorden onterecht de schuld van maatschappelijke problemen (zoals de vergrijzing waarnaar de auteur verwijst).

Dit mechanisme wordt ook wel het zondebokmechanisme genoemd: een bevolkingsgroep krijgt de stempel van zondebok opgeplakt. Als een groep of een individu al een negatief imago heeft en er sprake is van vooroordelen dan is dat een vruchtbare bodem om zondebokken te maken. Het wordt natuurlijk nog erger als blijkt dat de informatie waarop men zich baseert, verzonnen of gelogen is. Het is vooralsnog onduidelijk wie de oorspronkelijke auteur is van deze kettingmail en wat zijn motief is (zoveel mogelijk haat zaaien?). Dat onderzoek is werk voor de Computereenheid van de Federale politie. Het is alvast duidelijk op basis van bovenstaande informatie dat het doorsturen van deze kettingmail kan beschouwd worden als het medeplichtig zijn aan het aanzetten tot haat en racisme (antiracismewet van 30 juli 1981 zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). Daarom raden wij iedereen aan om deze kettingmail niet door te sturen. U kunt gebruik maken van bovenstaande gegevens om, indien u wenst, de afzender te antwoorden.

Kettingmail Muslims out of Australie (ook gekend onder de naam Wereldleider)

Fragment uit de kettingmail

Gedenk o Vlaming, wat de Socialistische Partij, die regeert in Antwerpen en Gent, vorige week uitvaardigde :  Sinterklaas mag NIET meer verschijnen met een kruis op z'n hoed !
Hetgeen nu volgt past in het plaatje :
 
[Prime Minister John Howard    -    Australia ]
 
The world needs many leaders Like this!     
Moslims die onder de Sharia-wet wensten te leven werden woensdag gevraagd om Australië te verlaten, toen de regering zich richtte tot de radicalen in een poging om potentiële terreur aanvallen te verijdelen.

Deze kettingmail verwijst slechts gedeeltelijk naar een speech van ex-eerste minister John Howard van Australië. Slechts het eerste deel van de tekst tot aan de woorden (immigrants, not Australians must adapt) zijn met grote waarschijnlijkheid de woorden van voormalig Eerste minister John Howard. Naar aanleiding van de aanslag op de metro in Londen in 2005 groeide in een aantal landen met grote moslimpopulatie (zoals Australië) bezorgdheid over mogelijke terroristische aanslagen. Eerste minister John Howard heeft toen een top georganiseerd met gematigde moslims om een nationale strategie uit te werken tegen intolerantie en geweld. Daar zijn ondermeer thema’s zoals islamscholen en strenger toezicht op moskeeën aan bod gekomen. Er zijn in die periode wel meer ministers geweest die controversiele uitlatingen hebben gedaan met betrekking tot de integratie van moslims in Australië.

Feit is wel dat in januari 2008 een variatie verscheen op deze kettingmail (de tekst vanaf immigrants, not australians must adapt werd toegevoegd). Er werden elementen van een artikel uit 2001 van de hand van een oorlogsveteraan van de Amerikaanse luchtmacht, aan toegevoegd. Op die manier werd met opzet de indruk gewekt dat de volledige tekst afkomstig is van een speech van de Australische ex-eerste minister John Howard.

Het Centrum heeft contact opgenomen met de Australische ambassade in België in verband met deze mail. Hoewel men daar niet precies kon beamen of die woorden ooit door Howard uitgesproken waren, wenste de ambassade te benadrukken dat de Australische regering zich toelegt op het promoten van een dialoog en samenwerking tussen de religies, met de nadruk op wederzijds respect, begrip en samenwerking tussen verschillende godsdiensten en culturen in Australië en in de wereld.  Australië staat wijd en zijd bekend als een van de beste voorbeelden van een vredevolle en harmonieuze multiculturele samenleving (aldus de verklaring van de ambassade).

Kettingmail: de Smiley-bende, Lees dit mailtje!! Echt ziek

Fragment uit de kettingmail

Dan klagen ze van discrimenatie !!!

LEES DIT MAILTJE!! ECHT ZIEK DE
SMILEY_BENDE

Hier wil ik even op reageren.
4.5 week geleden, stond er een nederlands meisje bij de tram halte in Ypernburg ( Den Haag)te wachten op de tram, op dat moment komen er 5 marokkanen naar haar toe en stellen haar inderdaad de vraag!

Verkracht worden of een smile. Dat miesje ( 18jaar) zei smile en zij hebben haar inderdaad helemaal open gesneden van oor tot oor!! Dit
is echt geen grap. het meisje is een vriendin van mijn vriendin, ik heb gezien hoe zij er uitzag, drie dagen na het vooval. het ziet er niet uit! wees AUB op je hoede!! ze slaan hun slag op nederlands meisjes en jongens stuur dit aub door!! It's true!!!

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Het hardnekkige gerucht over een bende Marokkanen die meisjes benadert met de keuze tussen een groepsverkrachting of een "eeuwige glimlach" dook voor het eerst op in 2002. De feiten bleken na onderzoek volledig fictief te zijn. Het bericht is echter blijven verder leven op internet en intussen zijn tientallen variaties opgedoken. De ene keer speelt het verhaal zich af in Nederland, de andere keer gaat het over een bende in België.

Het begon met één jongen die een meisje met een mes bedreigde, en uiteindelijk werd het een hele groep. De Nederlandse politie heeft dit verhaal overigens meerdere malen onderzocht, maar heeft nooit slachtoffers kunnen vinden. Op 6 december 2002 meldde De Gentenaar: "De politie verspreidde vorige week een eerste keer een bericht dat dit verhaal op pure nonsens berust. Bij de politie, noch bij de parketten, noch in de ziekenhuizen zijn er meldingen geweest van dergelijke feiten."

Folklore

Volgens de onderzoekers van stadslegenden en moderne folklore van de Universiteit van Leiden is de originele versie van het verhaal van de eeuwige glimlach ruim zestig jaar oud en komt uit het Schotse Glasgow. In Londen werd het verhaal in verband gebracht met de aanhang van de voetbalclub Chelsea die supporters van de tegenstander zou bewerken. In 1990 is het verhaal het Kanaal overgestoken en is er de keus voor verkrachting aan toegevoegd. Via Franstalig België in 1999 is het begin dit jaar tijdens de rellen in het Antwerpse Borgerhout overgewaaid. Op dat moment zijn de racistische varianten ontstaan. Vlamingen waarschuwden elkaar voor een groep Marokkanen, Marokkaanse vrouwen verpreidden het verhaal over een groep gewelddadige Vlamingen.

Hoax

De kettingmail ziet er erg geloofwaardig uit omdat die is ondertekend door een medewerkster van de directie asiel- en migratiezaken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betreft deze kettingmail geen officiële brief van Buitenlandse zaken in Nederland en ook het vermelde telefoonnummer is niet in gebruik. Het verhaal duikt elk jaar op en haalde zelfs het journaal in Nederland. De politie weet inmiddels dat het een hoax is maar heeft de identiteit van de verzender van de kettingmail niet kunnen achterhalen.

Het Centrum roept daarom op om de kettingmail (ongeacht over welke versie het gaat) niet verder te versturen omdat de feiten volledig berusten op leugens. De kettingmail is misleidend en stimuleert angst en haatgevoelens tegenover de Marokkaanse gemeenschap. Het verspreiden van deze kettingmail met het oogmerk om aan te zetten tot haat tegenover Marokkanen  kan een inbreuk zijn op de Belgische antiracismewet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007).

Kettingmail "open brief van een Vlaamse Arts"

tekst aangepast op vrijdag 13-02-2009

Fragment uit de kettingmail

Open brief van een Vlaamse arts

In Artsenkrant lees ik dat zelfstandigen vanaf 1 januari '08 zich verplicht moeten verzekeren voor kleine risico's - wat ik goed vind - maar de bijdrage zal afgerekend worden naar gelang het inkomen. Ondertussen worden  35.000 mensen per jaar ons land binnengepompt - wettelijk - in het kader van familieherenigingen.Volgens het Nieuwsblad heeft Buitenlandse Zaken aanbevolen zeer ruim te zijn in de toelatingen. Het gaat veelal om (oude) Turken,Noordafrikanen,Kosovaren enz. Zonder hier ooit een dag gewerkt te hebben, zonder enige taalkennis en zonder te zullen moeten werken (vaak gaat het om prille vijftigers - hier worden de autochtonen door de RVA afgejaagd) zijn ze direct in orde met de ziekteverzekering - ook kleine risico's, mits een kleine bijdrage van hun familie.     Terwijl ik dit schrijf heb ik een Russisch-Kazaks kindje laten opnemen op pediatrie met acute mastoïditis. Ze liggen op een eenpersoonskamer - er is beperkte kennis van het Nederlands. Ze kunnen er altijd bij blijven want ze  werken toch niet. Grootvader en grootmoeder Kazak zijn er ook bij. ...

De kettingmail is een lezersbrief van een geneesheer uit Lede verschenen in de Artsenkrant van februari 2008. De arts beklaagt zich over de verregaande gratis medische zorgen die gezinsherenigers, asielzoekers en vreemdelingen krijgen in ons land. De arts ondersteunt zijn betoog met een sprekend voorbeeld van een Russisch-Kazaks gezin dat meer medische voordelen zou genieten dan zijn eigen zoon en kleinkind. Hij verwijt het Russisch Kazaks gezin gebrek aan kennis van het Nederlands, gebrek aan werkwil en plundering: ‘lijdzaam moeten wij zien hoe ons land op elk gebied leeggeplunderd wordt’. Verder in zijn betoog heeft de arts het nog over vreemdelingen en asielzoekers die esthetische ingrepen zoals neuscorrecties volledig terugbetaald krijgen door het OCMW.

Van lezersbrief naar kettingmail

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft contact opgenomen met de Artsenkrant om na te gaan of deze brief vals was of niet. Deze brief werd inderdaad gepubliceerd in de Artsenkrant van februari 2008 in de vorm van een lezersbrief. De Artsenkrant wilde met de lezersbrief de discussie op gang brengen. Men  vergat echter dat bijna alle informatie over het recht op ziektebijdrage fout is en dat het taalgebruik van de arts in kwestie allerminst neutraal en constructief te noemen is.

De telefoonnummers die in de aanhef van de kettingmail vermeld worden zijn zo blijkt niet afkomstig van een andere ontevreden dokter, maar werden per abuis in de mail opgenomen toen iemand deze kettingmail aan zijn contacten doorstuurde. De rechtmatige eigenaar van deze telefoonnummers hoopt dat deze fout hersteld wordt en heeft kennis genomen van de analyse van het Centrum.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Zoals gewoonlijk analyseren wij de inhoud van de mail en daarvoor werkten we samen met de vzw Medimmigrant, die gespecialiseerde kennis heeft over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf (www.medimmigrant.be). Ook op de website van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum ODICE vindt u tal van informatie over de toegang tot gezondheidszorg www.odice.be/orientatiepunt of www.orientatiepunt.be

 • 35.000 gezinsherenigers per jaar?

Er wordt al een eerste belangrijke berekeningsfout door te zeggen dat er jaarlijks 35.000 mensen via gezinshereniging ‘in ons land worden gepompt’. Exacte cijfers hierover bestaan helaas niet (dat was meteen ook één van de knelpunten in het migratiedebat volgens het Centrum in het jongste Jaarrapport Migratie) maar aan de hand van de visacijfers krijgen we wel een indicatie van het juiste cijfer. Zo werden in 2006 ongeveer 15.000 visa voor lange duur (voor een verblijf van meer dan 3 maanden) uitgereikt in het kader van gezinshereniging. Aangezien het visasysteem voor een aantal landen (zoals de landen van de Europese Unie) niet van toepassing is, zal het exacte cijfer ongetwijfeld hoger maar het cijfer van 35.000 is op zijn zachtst gezegd sterk overdreven.

[...]“Volgens het Nieuwsblad heeft Buitenlandse Zaken aanbevolen zeer ruim te zijn in de toelatingen”: Binnenlandse Zaken en niet Buitenlandse zaken is bevoegd om visa gezinshereniging uit te reiken

 • Gezinsherenigers zijn niet gelijk aan illegalen.

Er wordt in de lezersbrief gesproken over illegalen en over gezinsherenigers. Niet alleen hebben deze mensen een verschillend verblijfsstatuut maar ook het recht op gezondheidszorg verschilt. In België is het hebben van een ziekteverzekering voor iedereen verplicht, dus ook voor vreemdelingen die wettig in ons land verblijven.

 • Gezinsherenigers

“In sommige gevallen kan een ouder of grootouder in het kader van gezinshereniging in ons land verblijfsrecht bekomen, maar dat kan uitsluitend onder bepaalde voorwaarden en enkel als het familielid de Belgische of een Europese nationaliteit heeft.”Een vreemde ouder of grootouder van een niet Belg kan bijgevolg niet via gezinshereniging naar België komen. Meer informatie op www.newintown.be

Stellen dat personen die naar België komen in het kader van gezinshereniging niet hoeven te betalen en hier enkel rentenieren klopt niet. Voor bijvoorbeeld de gezinshereniging van een (groot)ouder met een Belgisch familielid moet dit Belgische familielid het bewijs voorleggen dat hij het familielid dat naar België komt ten laste heeft én bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft om zichzelf en zijn familieleden te onderhouden én dat hij een ziekteverzekering heeft die alle risico’s van zijn familieleden in België dekt.

Mensen die in het kader van gezinshereniging naar België komen, kunnen zich (ten laste van een gerechtigde) bij op de ziekteverzekering inschrijven vanaf het moment dat zij hun inschrijving in het register (vreemdelingen of bevolkings) ontvangen hebben. Ze dienen hun jaarlijkse bijdrage en remgeld zelf te betalen. Het OCMW betaalt de bijdragen in geval van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven tussenkomen in (een deel van) de medische kosten. Bovendien is er een verschil in procedure waar te nemen wat betreft gezinshereniging met een Belg of EU-onderdaan en gezinshereniging met een derdelander (niet EU-onderdaan). Meer info vindt u hier.

 • Asielzoekers

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure hebben asielzoekers tijdens de gehele procedure enkel nog recht op materiële steun. Asielzoekers zullen de eerste vier maanden in een open opvangcentrum verblijven. Nadien kunnen ze doorstromen naar een particuliere woning (Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW). Asielzoekers zullen dus geen financiële steun van het toegewezen OCMW meer krijgen en kunnen zich niet langer aansluiten bij een ziekenfonds als gerechtigde persoon. Het opvangcentrum is verantwoordelijk voor de medische zorgen. De vraag is of deze regel ook geldt voor esthetische ingrepen zoals neuscorrecties? In de brief spreekt Dr. Brondeel over neuscorrecties voor asielzoekers maar sommige ingrepen moeten door de asielzoeker zelf betaald worden omdat ze niet manifest noodzakelijk zijn. Dat is het geval voor esthetische ingrepen zoals neuscorrecties tenzij de ingreep noodzakelijk is voor reconstructie na een heelkunde of trauma. Tandprothesen indien er geen kauwprobleem is worden ook niet terugbetaald door het opvangcentrum. De volledige lijst met uitzonderingen kunt u vinden op de website van ODICE.

[...] “P.S. Ik heb ook al minimum vijf plastische neuscorrecties uitgevoerd bij asielzoekers, met goedkeuring van de desbetreffende OCMW's. Zuiver functionele problemen. Volledig terugbetaald. Gratis voor de allochtoon.”: de arts zegt zelf dat het ging om zuiver functionele (dus medische) problemen, dit betekent dat het niet ging om esthetische ingrepen.

Geen Dringende Medische Hulp voor gezinsherenigers?

Gezinsherenigers in procedure (of na het bekomen van hun verblijfsrecht) hebben geen recht op ‘dringende medische hulp’ (= DMH), behalve wanneer ze uitgeprocedeerd zijn en hier onwettig verblijven, maar slechts in uitzonderlijke situaties valt dit te combineren met een ziekenfonds (enkel in kader van uitlooprecht). Meer nog, zij dienen geen beroep te doen op Dringende Medische Hulp aangezien zij zijn aangesloten bij en ziekenfonds. (zie hoger) De opleg voor een éénpersoonskamer valt dus ten laste van de gezinshereniger.

Mensen zonder wettig verblijf kunnen, onder bepaalde voorwaarden, (gratis) gezondheidszorg bekomen op basis van het KB van 12.12.1996 inzake Dringende Medische Hulp. Via de regeling Dringende Medische Hulp is er enkel terugbetaling voor een gemeenschappelijke ziekenhuiskamer. De opleg voor een éénpersoonskamer valt ten laste van de betrokkene (met enkele uitzonderingen die voor iedereen van toepassing zijn, zoals wanneer er geen gemeenschappelijke kamer meer vrij is, of bij medische indicaties zoals besmettelijke ziektes).
Voor meer informatie zie de brochure van Medimmigrant hierover.

 • Wie betaalt de medische kost bij Dringende Medische Hulp?

Het is niet zo dat de geneesheer lijdzaam moet toezien of het OCMW steun toekent in het kader van ‘Dringende Medische Hulp’. Het is de geneesheer die bepaalt of een bepaald persoon medische zorgen behoeft die onder de notie ‘Dringende Medische Hulp’ valt. Het OCMW vervolgens staat in voor het behoeftigheidsonderzoek (via een sociaal onderzoek) en gaat na of de andere voorwaarden voldaan zijn om een beroep te kunnen doen op een terugbetaling van de medische kosten via de “Dringende Medische Hulp”-procedure. Wanneer het OCMW twijfelt of de patiënt dringend medische hulp nodig heeft, kan het OCMW de betrokkene door een andere geneesheer laten onderzoeken. Op deze wijze kijkt het OCMW ook niet lijdzaam toe op wat één bepaalde geneesheer zou attesteren als ‘DMH’.

De kosten van ‘DMH’ worden gedragen door de POD-Maatschappelijke Integratie die deze terugbetaalt (aldus regels) aan de OCMW’s. De OCMW’s dragen zelf de personeelskosten (voor sociale enquête, administratie, …) en de kosten van de medische hulp die niet wordt terugbetaald door de POD-MI. Dit laatste zijn niet zo veel medische kosten, het zijn bv. medicatie categorie D, sommige tandbehandelingen waarvoor de POD niet tussenkomt, …. De meeste OCMW’s weigeren dan ook tussen te komen voor deze kosten die niet terug vergoed worden door de POD-MI.

Een zondebokverhaal

De brief heeft de allure van een klaagzang maar is eigenlijk een zorgvuldig verpakt zondebokverhaal, waarbij vreemdelingen, asielzoekers en gezinsherenigers beschuldigd worden van plundering en van profitariaat van de ziekteverzekering. Als een groep of een individu een negatief imago heeft en er is sprake van vooroordelen, dan is de kans groot dat er zondebokken gemaakt worden. In dit geval zijn gezinsherenigers, vreemdelingen en asielzoekers de zondebokken die de schuld krijgen van bepaalde wantoestanden. Het woordgebruik in het verhaal is zorgvuldig gekozen ‘vreemdelingen worden in ons land gepompt’, ‘lijdzaam toekijken terwijl ons land leeggeplunderd wordt’, ‘ze (vreemdelingen) werken niet’, de arts beschrijft zichzelf als een autochtone Vlaamse slaaf en ga zo maar door. Het zondebokmechanisme staat of valt met het aantal meelopers. Daarom zijn vooroordelen een vruchtbare bodem om zondebokken te maken. De arts veroordeelt niet bepaalde wantoestanden, maar wakkert enkel de haat tegen vreemdelingen aan in de hoop aanhangers te vinden voor zijn ideeën. Wie de retoriek doorprikt leest eigenlijk een xenofoob betoog tegen vreemdelingen, asielzoekers en gezinsherenigers.

Van een arts verwacht men de minimale beroepseer om medische feiten op een correcte manier weer te geven. Artsen hebben bovendien de verantwoordelijkheid om de belangen van een patiënt voorop te stellen. Daarvoor hebben ze de eed van Hippocrates afgelegd. We kunnen ons dan ook de vraag stellen 1) met welke bedoeling deze arts de brief heeft geschreven en 2) waarom (bewust of onbewust) foutieve informatie in de brief staat? Hetzelfde geldt voor de specialisten van het vakblad de Artsenkrant die men op zijn minst onachtzaamheid kan verwijten voor het niet controleren van de inhoud van een lezersbrief. Onze zoektocht naar de juiste informatie heeft niet lang geduurd en specialisten hoeven allicht niet eens zo ver te zoeken om de juiste informatie te vinden.

Bovendien is uit de vele meldingen die op het Centrum zijn toegekomen, gebleken dat deze lezersbrief in de vorm van een kettingmail verspreid wordt op het internet. Tientallen mensen hebben deze brief (ongevraagd) in hun mailbox ontvangen. Misschien nog het meest verontrustende is om vast te stellen dat deze haatopwekkende lezersbrief gepubliceerd staat op honderden websites in Vlaanderen. Zo kan iedereen deze brief lezen op de neo-nazi website van de organisatie Stormfront, maar ook op tientallen onschuldige of minder onschuldige (politieke) websites is deze brief de aanzet voor het verspreiden van haat tegen vreemdelingen, asielzoekers en gezinsherenigers.

De woorden in de lezersbrief zijn subtiel gekozen en aanvaardbaar geformuleerd Het bewust voorstellen van vreemdelingen, asielzoekers en gezinsherenigers als profiteurs die uitsluitend belust zijn op de vrijgevigheid van ons sociaal stelsel met als doel het aanwakkeren van gevoelens van haat t.a.v. een groep kan onder de toepassing van art 20 lid 4 van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) vallen. Het Centrum vraagt daarom om een halt toe te roepen aan de verspreiding van deze kettingmail. Mensen die deze kettingmail ontvangen, kunnen desgewenst onze analyse terugsturen naar de afzenders van deze haatmail.

De Artsenkrant werd gecontacteerd met de vraag om onze analyse in de volgende editie van het vakblad te publiceren.

Ketting SMS! Witte Kerst

Rond de kerstperiode ontvangt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) geregeld meldingen over een kettingsms. Het bericht luidt: Gefeliciteerd!! Door deze sms te lezen heeft u 1 Marokkaan teruggestuurd naar Marokko. Sms dit door naar 10 vrienden, zo doet u mee aan de actie 'WITTE KERST'. Hand in hand, terug naar eigen land.  In sommige berichten is het woord Marokkaan vervangen door neger.

Ook bij groepen van etnisch-culturele minderheden is dit bericht intussen bekend en wordt er verbolgen gereageerd op de zoveelste haatcampagne. Dat de kettingsms ‘Witte Kerst’ daarnaast ook in scholen circuleert, baart ons zorgen. Veel reacties komen van ouders die geschokt reageren wanneer ze merken dat hun zoon of dochter deze racistische sms heeft ontvangen. Kinderen en jongeren vormen een heel kwetsbare groep en weten dikwijls niet goed hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen tegen zoveel haat en racisme.

Een grap?

De drijfveren voor het verspreiden van dit bericht zijn heel uiteenlopend. Sommigen sturen het argeloos door als grap, anderen sturen het doelbewust door om de haatboodschap zoveel mogelijk te verspreiden. De sms-ketting circuleert bovendien ook via het internet. Op verschillende discussiefora op internet wordt opgeroepen om het bericht aan zoveel mogelijk mensen te versturen. Welke ook de reden voor het verspreiden is, racisme is ontoelaatbaar. Deze kettingsms beperkt zich niet alleen tot België. In Nederland is het bericht met dezelfde tekst ook gekend. Art.1, de Landelijke Vereniging ter voorkoming en Bestrijding van Discriminatie op alle gronden, ontving hierover ook al klachten.

Toch is dit bericht niet nieuw. Hetzelfde bericht stak vorig jaar rond de kerstperiode ook de kop op. Er circuleren zelfs varianten op deze sms.

Hoe reageren ?

We vragen aan iedereen om zelf meteen een krachtig signaal te geven aan de afzenders van dit bericht. We vragen uitdrukkelijk om deze racistische boodschap niet door te sturen. Racisme kunnen we niet tolereren. Omdat veel mensen ons vragen hoe ze hierop gepast kunnen reageren, lanceren we een tegenbericht: ‘Leve witte Kerst, het zijn ook de gekleurde ballen in de kerstboom die de sfeer maken! ;-)’. Dit tegenbericht moet de afzender van de kettingsms doen inzien dat dergelijke haatboodschappen ongewenst zijn.

Wie deze sms ontvangt van een onbekende en wil achterhalen wie de afzender is, kan op de website van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie een formulier invullen om de identiteit van de afzender te identificeren (www.ombudsmantelecom.be, onder de rubriek ‘Klacht indienen’, daarna klikken op het formulier ‘Kwaadwillige oproepen’).

Voor meldingen over deze kettingsms, kan u terecht op epost@cntr.be.

Snelle Werking en Gevaarlijk / Politieboodschap over Oost-europese daders die verdovend product BURUNDANGA gebruiken is een haox

Fragment uit de kettingmail

Dit bericht komt recht van de Flikken !!!! Ze zijn weer goed bezig, die Oostblokkers! Waarom lezen we zoiets niet in de krant? . héél belangrijk !!! > In een benzinestation in het Antwerpse, stapt een man toe op een vrouw die staat te tanken. > Hij biedt aan haar te helpen,een type Oostblokker, stelt zich voor als schilder en geeft haar zijn visitekaartje. > >> Zij neemt het visitekaartje aan als blijk van goede wil, en stapt terug in haar wagen. > >> De man is dan in een andere auto gestapt, die bestuurd werd door een andere man. Toen de vrouw zich klaarmaakte om verder te rijden, ziet ze dat beide mannen >op dat ogenblik ook gaan vertrekken. Bijna onmiddellijk voelt ze zich onwel, en lijkt geen adem meer te kunnen halen. Ze probeert het raampje te openen, en wordt er zich van bewust dat de misselijk makende geur op haar hand zit, de hand die het visitekaartje heeft aangenomen. Ze ziet dat de auto met beide mannen haar op de voet volgt, en is er zich van bewust dat ze snel iets moet doen. >Ze is de parking van het eerstvolgende benzinestation opgereden, gestopt, en herhaald beginnen toeteren om hulp te roepen.

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding analyseerde de kettingmail en ging op zoek naar de oorsprong van dit verhaal. Het verhaal circuleert sinds mei 2008 en dook voor het eerst op in Amerika. Oorspronkelijk werd dit verhaal verspreid als een waarschuwing voor het verdovende middel Burundanga. In de Nederlandstalige versie werd de dader, oorspronkelijk gewoon ‘een’ man, getransformeerd tot ‘een type Oostblokker’. Het verhaal is echter volledig fictief. Na onderzoek blijkt dat de politie nog geen enkele klacht heeft ontvangen over visitekaartjes met drugs. De Standaard schreef hierover op 18 februari 2009 het volgende artikel: “Waarschuwing ‘vergiftigd visitekaartje’ is wild verhaal”. In het artikel benadrukt de federale politie dat ze niets te maken hebben met de verspreiding van de e-mail.

Het middel Burundanga bestaat wel degelijk, maar kan nooit op die manier misbruikt worden. In de kettingmail spreekt men van “de misselijk makende geur”, Burundanga is echt volledig geur- en smaakloos. Ook heeft het middel pas effect na langdurig contact, het langdurig inhaleren of opnemen. Het is dus onmogelijk om onwel te worden door het simpelweg aannemen van een visitekaartje die het middel bevat.

Hoax?

De kettingmail kan er geloofwaardig uitzien omdat het verspreid zou zijn door de politie, toch gaat het hier om een Hoax. Hoax is de verzamelnaam voor e-mails met verkeerde, vervallen of oncontroleerbare informatie, die spontaan worden verspreid. In het hierboven reeds vermelde artikel uit De Standaard van 18 februari, laat de politie weten dat ze nooit berichten zoals dit verstuurt. Officiële berichten worden via pers- of opsporingsberichten verstuurd.

Meer informatie kun je ook vinden op http://urbanlegends.about.com.

Het Centrum raadt om:

Het feit dat de (fictieve) daders in de kettingmail van Oost-Europese afkomst zijn, doet vermoeden dat de auteur wenst aan te zetten tot haat en racisme (antiracismewet van 30 juli 1981 zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007). De kettingmail is misleidend en zou gevoelens van angst en haat tegenover mensen van Oost-Europese afkomst kunnen stimuleren.

Het Centrum roept daarom op om de kettingmail (ongeacht over welke versie het gaat) niet verder te versturen omdat de feiten volledig berusten op leugens en kunnen aanzetten tot haat en racisme. U kunt gebruik maken van bovenstaande gegevens om, indien u wenst, de afzender te antwoorden.

Kettingmail "Science fiction, horror, of reality? HOE Sommige MOSLIMS OVER ONS DENKEN"

Fragment uit de kettingmail

Zoveel mogelijk doorsturen  - - - - - Subject: FW: Science fiction, horror, of reality? HOE Sommige MOSLIMS OVER ONS DENKen

Nog even en dan hebben ze het voor elkaar, is er iemand die dit naar Den Haag kan sturen !!!!!!!!!!!

Onderwerp: HOE SOMMIGE MOSLIMS OVER ONS DENKEN!!! Dit moet je gelezen hebben, iedereen is gewaarschuwd !!! 


Een islamitische visie op Europa 

Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van  Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit  artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.   Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in  Frankrijk en de wereld ?

Antwoord van M. Sabaoui: Zeker. het Islamitische rijk was ooit groter dan  Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld,  zoals onze Profeet dat wenst;
 
Vraag: In Frankrijk is uw Godsdienst toch erkend en vertegenwoordigd. Er  zijn meer dan 1.500 moskeeën. 

Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U  legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Charia geregeerd  kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix  bv. waar er een islamitische meerderheid is van ong. 60 %. 

[...]

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Philippe Aziz, de journalist die volgens het bericht in de kettingmail het interview afnam, schreef in 1996 het boek “Le paradoxe de Roubaix”. Roubaix is volgens de schrijver voorlopig de eerste Franse stad waar de meerderheid van de bevolking moslims is. In het boek klaagt hij de zogenaamde paradox aan tussen de goed geïntegreerde islamitische gemeenschap en de grote menigte mohammedaanse uitgeslotenen die leven in de ghettowijken van Roubaix,  en waar de politie zich enkel met de grootste voorzichtigheid durft te begeven. In die ghettowijken wint het radicaal Islamisme elke dag terrein, aldus de schrijver.

Het boek kreeg in 1996 veel aandacht in de media en er was veel controverse rond. Snel kwam aan het licht dat het boek veel onwaarheden bevatte, zo was er wel een allochtone meerderheid in Roubaix, maar geen islamitische. De stelling van Aziz wankelde. Ook de burgemeester van Roubaix stapte naar de pers, verdedigde zijn stad, bracht cijfers van de bevolking naar voor en ging zelfs de confrontatie met de auteur aan.

Bovendien blijkt na onderzoek aan de Universiteit van Rijsel dat er nooit een Mohamed Sabaoui bij hen instelling ingeschreven stond, tot op de dag van vandaag is er niets dat het bestaan van deze persoon bewijst.

Uiteindelijk is Aziz slachtoffer geworden van zijn publicatie. Een e-mail ondertekend met zijn naam circuleert op het internet, ondertussen zelfs al in het Nederlands. Het interview in de e-mail is een vervalsing van een interview in het boek “le paradoxe de Roubaix”.

Analyse van het Centrum:

De kettingmail is misleidend en zou gevoelens van angst en haat tegenover mensen van allochtone afkomst kunnen stimuleren. Door de focus op de bedreiging van de islam, krijgt de lezer het gevoel dat de waarden en normen in de “islam” onverenigbaar zijn met die van de christenen, ‘het westen’. Het idee wordt weergegeven dat de Islam de wereld wil overheersen via een “vreedzame” invasie.

Het discours is te herleiden tot een WIJ en ZIJ tegenstelling waarbij de vijandigheid tegenover ‘ZIJ’ (in dit geval de islam) versterkt wordt. WIJ moeten optreden voor ZIJ ons overheersen en onderwerpen, is de subtiele haatboodschap.

- Ter illustratie: “uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de Sharia opleggen aan alle inwoners. De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunne terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

- De inhoud van de kettingmail kan worden gekwalificeerd als aanzetten tot haat, geweld & discriminatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan op basis van hun nationale of etnische afstamming (art 20 van de wet van 30 juli 1981 ter bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden, gewijzigd door de wet van 10 mei 2007)  en op basis van geloof of levensbeschouwing (art 22 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie).

Het Centrum roept op om zeer waakzaam te blijven ten opzichte van dergelijke kettingmails en onze analyse mbt deze kettingmail naar de afzender(s) terug te sturen zodoende de correcte informatie te verspreiden en een halt toe te roepen aan de verspreiding van haatberichten via email.

Een aantal mensen wenst melding te maken bij de politie tegen de afzender(s) van een racistisch geïnspireerde kettingmail. Indien u deze stap wenst te nemen, dan kan het Centrum u daarbij adviseren en begeleiden. Aarzel niet om ons te contacteren indien u bijkomende vragen hebt hierover.

Kettingmail: Agressie op een bus in Parijs

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft verschillende meldingen ontvangen over een via het internet verspreid filmpje waarop te zien is hoe een jongeman in Parijs tijdens een busrit in elkaar geslagen wordt door een groep jongeren.

Omdat het filmpje zo veel reacties veroorzaakt op internet, en omdat het op sommige fora aanleiding is om aan te zetten tot haat tegen allochtone jongeren, hebben we onze Franse partner LICRA (la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) om meer uitleg gevraagd over dit incident.

LICRA heeft ons het volgende meegedeeld:

« Deze video werd op het internet verspreid door een politieagent, die op deze manier het  geheim van het gerechtelijk onderzoek geschonden heeft. De agent werd daarvoor streng gesanctioneerd.

De  jongeman die het slachtoffer is geworden van dit zinloos geweld,  heeft intussen via de media opgeroepen om een einde te stellen aan de verspreiding van het filmpje op internet en wenst niet dat de beelden misbruikt worden door extreem rechtse organisaties of individuen die willen aanzetten tot haat. Hij preciseert dat één van de agressors een blanke huidskleur had en dat het om een diefstal (picpocket) ging, en zeker niet om een vorm van antiblank racisme. De daders werden gearresteerd, twee bij het verlaten van de bus en één in een metrostation. Het onderzoek is nog aan de gang, momenteel is er nog geen veroordeling geweest.

Het volledige interview met het slachtoffer kan nagelezen worden op de website van Le Figaro.

Hoewel het gedrag van de daders extreem gruwelijk is, betreurt het Centrum dat deze gewelddadige beelden via het internet verspreid worden om aan te zetten tot haat tegen leden van de allochtone gemeenschap.  Het creëert een klimaat van angst die bij de bevolking xenofobe gevoelens en raciale haat aanwakkeren en het stigmatiseert een specifieke groep in de samenleving, meer bepaald jonge migrantenjongeren.

Hallucinant.. Ga zitten alvorens u dit leest!!! over de snel-Belgwet.

Fragment uit de kettingmail

Hallucinant.. Ga zitten alvorens u dit leest !!!!!!!!

In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen van de CD&V beschrijft Luc Van der Kelen in HLN wat het nieuwe "verstrenging" (!!!!!!)  van  de snel-Belgwet zoal betekent. Het is werkelijk verbijsterend om te lezen wat er achter de rug van de gewone Vlaming door dit linkse parlement allemaal wordt uitgevreten.

Wat denkt u van deze

Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België  woont krijgen automatisch het recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen.

Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land. Ze hoeven verder geen enkele band met België te hebben! . Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren. ¨[...]
Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden, MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE GAAN ONDERZOEKEN !!!!! [...]

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Om te beginnen een citaat uit het huidige Regeerakkoord (van 18 maart 2008):

“De nationaliteitsverwerving zal worden geobjectiveerd en migratieneutraler gemaakt, zodat alleen personen ingeschreven in het rijks– of vreemdelingenregister de nationaliteit kunnen verwerven. Voor het overige blijft de verwerving van de nationaliteit door nationaliteitsverklaring ongewijzigd. De verwerving van de nationaliteit via naturalisatie zal eveneens worden gekoppeld aan voorwaarden inzake een verblijfrecht van onbepaalde duur, een voorafgaand ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar en een bewijs van integratiebereidheid dat o.m. kan worden geleverd via de lokale overheid of erkende diensten.”

Er is het voornemen (de wet is nog niet aangepast), om alleen personen ingeschreven in het rijks- of vreemdelingenregister de nationaliteit te laten verwerven. Op die manier wil de huidige regering het onmogelijk maken voor meerderjarigen die in het buitenland wonen en waarvan in België een ouder woont die Belg is, om de nationaliteit te kunnen aanvragen louter op basis van het feit dat ze een effectieve band hebben met die ouder. Op dat recht lijkt deze mail allusie te maken.

Wat is het standpunt van het Centrum? En eerst, in het algemeen, ter duiding, het volgende:

Kinderen van Belgische ouders, ook meerderjarige kinderen, moeten op een normale manier, gezinsrelaties met hun ouders kunnen onderhouden. Dat kan door hen te bezoeken in België en door bezoeken van hun ouders aan hen in het buitenland. Afhankelijk van het herkomstland, verblijfsland en beroepspositie zijn er kinderen van Belgische ouders die moeilijkheden ondervinden om hun ouders te bezoeken. Dat leidt soms toe dramatische situaties. Maar ook afgezien van dramatische situaties, zou algemeen genomen, ook het kort verblijf telkens aangevraagd en toegestaan moeten worden (tenzij er indicaties zijn op bedreiging van de openbare orde, nationale veiligheid).

Het is belangrijk om te weten dat Belgische meerderjarige kinderen die in het buitenland wonen hoe dan ook een recht op gezinshereniging hebben met hun ouders, zo lang die ouders maar zelf over een voldoende inkomen beschikken om in het levensonderhoud van zichzelf en die kinderen te voorzien en op voorwaarde dat die kinderen op het ogenblik van hun aanvraag zelf niet over een voldoende beroepsinkomen beschikken.

De schrijver van de mail vergeet nog dat kinderen die de Belgische nationaliteit van hun ouders aanvragen vanuit het buitenland (op basis van het huidige Wetboek van Belgische Nationaliteit), die nationaliteit kunnen verwerven als ze aan de voorwaarden voldoen zonder dat ze tijdens de procedure of zelfs nadien in België (moeten) komen wonen. Heel veel (meerderjarige) kinderen van Belgen die beroep doen op die regel doen dat niet in de eerst plaats om een verblijfsrecht in België op te eisen, maar om hun familiebanden (en vaak ook hun banden met België) op een genormaliseerde manier te kunnen beleven.

Afschaffing van die regel betekent dus niet noodzakelijk dat er minder migratie van meerderjarige kinderen van Belgische ouders zal zijn. Het recht op gezinshereniging blijft verankerd in de Verblijfswet (zoals voor de meerderjarige kinderen van de EU-onderdanen die in ons land gevestigd zijn en voldoende inkomen hebben om hun kinderen te onderhouden, alleen meerderjarige kinderen van niet-Eu-onderdanden hebben helemaal niet zo’n recht).

Als men de regel afschaft wil het Centrum voldoende aandacht voor de kinderen die met visa hun ouders willen komen bezoeken.

Kettingmail: Zwembad Rozenbroeken Gent, moslims voelen zich gediscrimineerd

Fragment uit de kettingmail

De zaterdagnamiddag om 2 uur is het zwembad "De Rozenbroeken" in Sint-Amandsberg (dat is dus GENT) volledig gereserveerd voor de Moslimvrouwen. Niemand anders mag er binnen, er zitten zelfs Moslimvrouwen aan de kassa in hun tabbaard. Daar ik soms moet wachten op mijn kleinkinderen [de zwemkampioenen] tot ze aangekleed zijn, trek ik dan mijn stoute schoenen aan en ga kijken. "Gij niete Turk, gij niete binnen" . Sommige vrouwen zitten in het grote zwembad met al hun kleren aan !!!!!!!!!!!!!! Dat is dus geen grap ! ! ! ! ! En NIET van horen zeggen. Mijn eigen kleinkinderen mogen geen zwemshort dragen wegens niet hygienisch !!!!!!!!!!!!!! De Gentse Burgermeester willigt al hun wensen in. Stuur dat ook eens door aan al die het horen wil.

Klopt de inhoud van de kettingmail: de feiten

Begin april 2009 ontving het Centrum tientallen meldingen over deze kettingmail. Een inwoonster van Gent had deze mail aan haar contacten gestuurd, die het vervolgens aan hun kennissen doorstuurden. Het gevolg was dat het Centrum en het lokaal Meldpunt Discriminatie in Gent verschillende meldingen ontvingen van kwade of bezorgde Gentse burgers die verontrust waren over de zogenaamde verregaande eisen van de genoemde vereniging.

De schepen van Sport en de ombudsdienst van de stad Gent onderzochten de praktijken van de vzw Adrenaline. Uiteindelijk bleek het verhaal niet correct en buitenproportioneel. De vzw voldoet aan de door de stad Gent opgestelde regelgeving voor verenigingen en stelt zich open voor alle nationaliteiten en maakt geen onderscheid in godsdienst. Alle formaliteiten worden dus correct vervuld om het zwembad af te huren.
Zwemshorts zijn niet verboden in de Gentse zwembaden maar zwemclubs kunnen hun eigen leden dit wel verbieden bijv als het gaat om competitiezwemmen (grotere weerstand).De zwemclub stelt zich open voor alle vrouwen ongeacht hun geloof, nationaliteit, of afkomst, ook wie van buiten Gent afkomstig is, kan mee zwemmen.

Kettingmail wordt inzet in verkiezingscampagne van VLaams Belang Gent

Niet lang na de verspreiding van de eerste versie, verschenen al snel variaties op de oorspronkelijke kettingmail: met een foto van een vrouw in boerkini, met een oproep om de verregaande eisen van de moslimvrouwen niet in te willigen. Maar het was het lokale Vlaams Belang die hierover een persmededeling verspreidde en op zaterdag 9 mei met een 10-tal partijleden actie voerde tegen 'Taliban'-zwemmen aan het zwembad van Rozenbroeken. Het VB startte eveneens een petitie op om een einde te stellen aan het moslimzwemmen in Gent.

De leden van vzw Adrenaline waren geschokt en erg onder de indruk van deze actie. Het feit dat het Vlaams Belang hen associeerde met een fundamentalistische beweging zoals de Taliban, bracht hun goede reputatie als zwemclub (nog meer) schade toe. Vooral omdat de kettingmail die aan de basis lag van deze feiten, berust op vooroordelen en foute informatie. Vzw Adrenaline heeft daarom bij de lokale politie van Gent klacht neergelegd tegen de lastercampagne van het Vlaams Belang.

Bemiddeling tussen auteur en vzw Adrenaline succesvol

De auteur van de kettingmail, Mevr Mallego (die haar adresgegevens in de mail toevoegde) was op vraag van het Centrum bereid om met de verantwoordelijke van vzw Adrenaline in gesprek te gaan. Tijdens dat bemiddelingsgesprek heeft Mevr Mallego zich geëxcuseerd voor de negatieve impact die haar mail heeft veroorzaakt. Tot slot hebben Mevr Mallego en Mevr Göktepe van vzw Adrenaline, samen een nieuwe kettingmail opgesteld met de oproep om een einde te stellen aan de verspreiding van de initiële haatmail.

Hieronder vindt u deze kettingmail:

Het Centrum is tevreden met het resultaat en hoopt dat deze positieve mail een einde kan stellen aan de verspreiding van de bewuste negatieve mail.

Kettingmail: Aan alle Vlamingen!! Omdat ik Vlaming ben.

Fragment uit de kettingmail

Zo veel mogelijk doorsturen - Aan alle Vlamingen !!!!!!!!!!-

Wij respecteren onze buren en zullen hen helpen in tijden van nood.
Doch, wij zijn Vlaming. Dat is niet Marokkaan,niet Pool,niet Albanees.
Onze taal is Nederlands en niet Arabisch, niet Russisch en niet Aziatisch.
Onze kinderen leren Vlaams/Nederlands vanaf hun 3de levensjaar (en vroeger) in school,
en wanneer wij als blanke Belgen deze taal niet kennen, dan zijn wij ondergeschoold en kansloos in onze maatschappij. Waarom zijn niet Nederlands sprekende migranten dan ineens bevoorrechte burgers? [...]

Wanneer iedereen dit allemaal gaat beseffen, dan gaan we misschien onze naam Vlaming en onze cultuur kunnen redden waar onze voorvaderen hun bloed, zweet en tranen voor hebben gelaten.

Met achting van een trotse Vlaming. Hier is wel over na te denken, vind je niet? Inderdaad, omdat ik vlaming ben !

Analyse van de inhoud?

De tekst in deze kettingmail hebben we geanalyseerd door te kijken naar 1) de boodschap of het woordgebruik 2) de context (het medium)

1) de boodschap/de bewoording: de auteur richt zich tot de vreemdeling en roept nadrukkelijk op om zich ‘aan te passen’ aan de Vlaamse waarden en normen. De boodschap is duidelijk: de vreemdeling die niet assimileert is een bedreiging voor de Vlaamse identiteit. Er wordt hierbij verwezen naar de taal (Nederlands leren), de kledij (jeansbroeken en rokjes dragen) en naar de eetgewoonten (hesp met brood, …). Bovendien wordt het begrip vreemdeling verengd tot moslim is voor de godsdienstbeleving van moslims geen ruimte in ‘onze cultuur’. Dit is een duidelijk wij-tegen-zij verhaal waarbij de overheersing van de vreemdeling (lees de moslim) een inbreuk op de eigen rechten is.

2) de context: het betreft een kettingmail die via internet wordt verspreid. Dat creëert de mogelijkheid voor de auteur om honderden mensen tegelijk te bereiken en om eveneens anoniem te blijven

3) gelet op de bewoording en op totaliteit van de boodschap groeit de indruk dat de auteur de tekst doelbewust opgesteld heeft om anderen aan te zetten tot haatgevoelens tegenover moslims/vreemdelingen.

Volgens het Centrum kan de tekst aanzetten tot haat volgens de bepalingen in artikel 20 van de antiracismewet en artikel 22 van de antidiscriminatiewet. Je krijgt als lezer de indruk dat de Vlaamse identiteit dreigt verloren te gaan door de aanwezigheid van vreemdelingen. De onderliggende gedachte van deze tekst is dat vreemdelingen profiteren, zich niet aanpassen en een bedreiging vormen voor de eigenheid van het ‘eigen’ volk. Dat is de klassieke zondebokstrategie waarbij de aanwezigheid van vreemdelingen bedreigend werkt voor de eigen bevolking. De woorden zijn subtiel gekozen en aanvaardbaar geformuleerd. De strategie van het toeschrijven van frustraties op de ‘zondebokken’ is echter racisme. Op 16 december 2005 heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen personen veroordeeld  tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail.

Oorlog en vrede

Fragment uit de kettingmail

Na onderzoek op internet blijkt dat de PowerPoint ‘oorlog en vrede’ afkomstig is van een PowerPoint voor de promotie van vrede in tegenstelling tot de boodschap die in deze versie wordt meegegeven. Het oorspronkelijke bericht wordt dus misbruikt om aan te zetten tot haat tegen de Moslimgemeenschap. Artikel 22 van de antidiscriminatiewet stelt ondermeer dat “aanzetten tot haat op basis van geloofsovertuiging” strafbaar is.

De presentatie van de Moslimsgemeenschap in de PowerPoint is volgens onze bevindingen bewust kwaadwillig. De moslims worden immers voorgesteld als terroristen, verkrachters, moordenaars, profiteurs etc. Het feit dat de auteur op die manier Moslims kwalificeert is méér dan kwetsend. In casu gaat het om haatpropaganda.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich in gelijkaardige zin eveneens uit, met name het vergelijken van een ganse religieuze groep met terroristen is strafbaar (in de zaak Norwood tegen Verenigde Koninkrijk, zaak van 2003) “such a general, vehement attack against a religious Group, linking the Group as a whole with a Grave act of terrorism, is incompatible with the values proclaimed and guaranteed by the Convention, notably tolerance, social peace and non-discrimination.”

Hier vindt u de link naar de oorspronkelijke PowerPoint.

Kettingmail: Tiranie

Deze powerpoint bestaat in het Frans

In deze kettingmail wil men de problematiek van vrouwenverminking onder de aandacht brengen. Ook het Centrum veroordeelt dergelijke praktijken en wijst op het belang van sensibilisering hieromtrent.

De kettingmail is gebaseerd op een reportage die gemaakt werd door een journalist van de New York Times, Nicholas Kristo. Hij maakte bij deze fotoreeks een indringende reportage over de fysieke verminking die sommige vrouwen in Pakistan wordt aangedaan. Dergelijke fotoreportages kunnen zeker bijdragen om het probleem beter bekend te maken. De fotograaf van Associated Press, Emilio Morenatti, die deze fotoreeks ‘Vrouwenmishandeling in Pakistan’ maakte, werd voor zijn werk bekroond met de eerste prijs ‘FotoPress 2009’.

Het Centrum benadrukt echter dat vermeden moet worden dat dergelijke praktijken uitsluitend gekoppeld worden aan de Islam, en dat via de verspreiding van deze fotoreeks de moslims in hun totaliteit gestigmatiseerd worden. Dergelijke praktijken waarbij vrouwen verbrand worden uit wraak vinden hun oorsprong in extremistische groeperingen.

De journalist die geciteerd wordt op het einde van de powerpoint en die eveneens de reportage heeft gemaakt, brengt bovendien een boodschap die een genuanceerd beeld geeft over het thema van vrouwen en islam. In dat verband verwijzen wij graag naar drie artikels hierover op de blog van de journalist. We beginnen met twee korte zinnen uit de artikels:

« … in Islamic countries, I’ve seen mullahs who are hypocritical misogynists but also some imams who are leading a push for education and justice. »

« Our take is that Muhammad himself was quite open-minded about women, and his youngest wife, Aisha, was arguably the first Islamic feminist. »

http://kristof.blogs.nytimes.com/2009/11/24/acid-attacks-and-ivawa/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/09/reader-comments-on-religion-and-women/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2009/12/15/does-religion-oppress-women/

Het Centrum wil echter niet dat de verspreiding van deze powerpoint de aanleiding is om tegen moslims in het algemeen aan te zetten tot haat.

Meer weten wat de wet zegt over aanzetten tot haat?

Kettingmail Generaal/le général de Gaulle...

Fragment uit de kettingmail

Die had zeker een glazen bol.Het is geen bla bla, het is echt gezegd in 1959!
Op 5 maart 1959 sprak generaal Charles de Gaulle merkwaardige woorden.

'Het is heel goed dat er gele, zwarte en bruine Fransen zijn.  Zij tonen aan dat Frankrijk openstaat voor alle rassen en dat dit land een universele roeping heeft.  Maar wel op voorwaarde dat zij een kleine minderheid blijven.  Zo niet zal Frankrijk niet Frankrijk blijven.  Wij zijn tenslotte voor alles een Europees volk van het blanke ras, met Griekse en Latijnse culturele achtergrond, en we behoren tot de christelijke godsdienst.  We moeten mekaar geen verhaaltjes op de mouw spelden.  Bent u de moslims al gaan bekijken met hun tulbanden en djellaba's?  U ziet toch onmiddellijk dat dat geen Fransen zijn.  Zij die de integratie prediken, hebben het brein van een kolibrie, ook al zijn ze heel geleerd.  Probeert u olie en azijn samen te voegen door met de fles te schudden.  Na enige ogenblikken scheiden ze zich terug.  Arabieren zijn Arabieren en Fransen zijn Fransen.  Gelooft u dat de Franse gemeenschap 10 miljoen moslims kan opslorpen, die er morgen 20 miljoen en overmorgen 40 miljoen zullen zijn?
Mijn dorp zou niet langer Colombey-les-Deux-Eglises heten, maar Colombey-les-Deux-Mosquées'.

De kettingmail circuleert in het Frans en in het Nederlands. De Franstalige kettingmail lijkt de woorden authentiek weer te geven. Het betreft een boodschap die de generaal richtte aan de toenmalige eerste minister Alain Peyrefitte. De Nederlandstalige versie is een vertaling.

Klopt de inhoud

Het Centrum heeft contact opgenomen met de Franse organisatie LICRA (Ligue International Contre le Racisme et l’ Antisemitisme) om ons te helpen bij de analyse. Licra wees erop dat de woorden afkomstig zijn uit een boek van Peyrefitte uit 2002 met de titel: C’était de Gaulle”. Het gaat dus niet om een officiële boodschap van de generaal, maar om een weerslag van de memoires van Peyrefitte.

Om de boodschap beter te kaderen, kijken we even terug naar de context waarin de Gaulle deze uitspraak deed. Vanaf 1958 begon in Algerije de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Franse Algerijnen. Dat jaar keert De Gaulle ook terug naar de politieke voorgrond. Tijdens een officiële reis in Algerije, onderstreepte hij zijn steun aan de Franse Algerijnen zonder te spreken over de integratie van Algerije bij Frankrijk.  In de jaren nadien, volgden de bloedige opstanden elkaar op en in dat kader ontwikkelde De Gaule een plan om Algerije zelfbeschikking te geven. Die plannen legde hij voor aan Alain Peyrefitte.

Het is precies in deze context van onafhankelijkheidstrijd dat de woorden werden uitgesproken. Volgens Alain Peyrefitte, zag hij de integratie van Algerije bij Frankrijk niet zitten hoewel de Franse Algerijnen daarop hadden gehoopt. Volgens de Gaulle was het onmogelijk om twee cultureel en economisch verschillende landen met elkaar samen te voegen:

« Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français.  Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants.  Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre.  Agitez la bouteille.  Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau.  Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. »

Volgens De Gaulle zou de demografische stijging van de moslimbevolking (baby boom na de tweede wereldoorlog en verbetering van de levenscondities) een enorme migratiestroom op gang brengen van een volk die teveel verschilt van de andere minderheidsgroepen die reeds geassimileerd waren in Frankrijk.

 « Mais à condition qu'ils restent une petite minorité… Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante? … Si nous faisions l'intégration… comment les empêcherez-vous de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? »

Hoewel het discours aansluit bij het huidig debat van bepaalde politieke partijen over het behoud van de nationale Franse Identiteit, is de context heel anders dan deze van de auteur van de kettingmail eraan geeft. De uitlatingen van De Gaulle kunnen volgens het Centrum niet zomaar racistisch of discriminatoir genoemd worden. Volgens het boek “de Gaulle et le monde arabe”, heeft De Gaulle altijd een hoge opinie gehad over de Arabische wereld die volgens hem een zeer bepalende politieke en culturele rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de mensheid.

Mohammedaanse trouwpartij

Deze powerpoint bestaat in het Frans

Het Centrum heeft verschillende meldingen ontvangen over een kettingmail met foto’s waarop te zien is hoe in Palestina bruidegommen aan de hand vergezeld worden door jonge meisjes in bruidsjurkjes.

Het gaat om foto’s die genomen werden in oktober 2009 in Gaza tijdens een massahuwelijk waarbij 450 koppels in één keer gehuwd zijn.

De bijhorende tekst bij de foto’s in de kettingmail doen geloven dat de kleine meisjes de toekomstige echtgenoten van de mannen en dus pedofiele praktijken deel uitmaken van het massahuwelijk.
Onderzoek leverde echter op dat de kleine meisjes in feite eredames zijn die de bruiden moeten vertegenwoordigen, die op de foto’s niet te zien zijn. Een Amerikaanse journalist van SkyNews maakte over deze ceremonie een verslag en plaatste het online.

De kettingmail bevat de boodschap die de praktijk van pedofilie linkt is aan het islamitische geloof. De basis voor seksueel misbruik bij kinderen zou liggen in de koran. Er wordt eveneens opgeroepen om deze zogenaamde aanklacht zoveel mogelijk te versturen. Deze informatie is, zo blijkt uit de feiten onjuist en is niets minder dan desinformatie die gevoelens van haat tegen moslimgeloven kunnen opwekken. Deze kettingmail valt volgens het Centrum dan ook onder toepassing van artikel 22 van de Antidiscriminatiewet ter bestraffing van aanzetten tot haat op basis van het geloof of de levensbeschouwing.

Quick halal: financiering van het terrorisme

Het Centrum ontving verschillende meldingen over een diavoorstelling getiteld “Financiering van het terrorisme”. Hierin wordt gesteld dat hamburgerketen Quick heeft beslist om uitsluitend halal vlees te verkopen. Bijgevolg, aldus de diavoorstelling, financiert al wie bij Quick gaat eten de “groene pest”, het “ergste religieuze fanatisme” via de organisaties die halal certificaten toekennen.

Het document berust deels op feiten. Deze gaan echter gepaard met verschillende leugens. Volgend citaat bijvoorbeeld verdient een diepgaandere analyse.

“Wij wijzen u op het feit dat de keten Quick onlangs heeft beslist om enkel nog halal vlees te verkopen. Tot op heden kochten wij bij Quick voedsel dat geschikt is voor moslims, zonder ons hiervan bewust te zijn.”

In feite gaat het niet over “de keten Quick”, maar over een experiment dat gedurende zes maanden liep in acht Quick-restaurants in Frankrijk. Intussen berichtten de media dat het aanbod is uitgebreid tot 14 andere restaurants. In België is nog niets beslist. Bovendien is het onmogelijk om “zonder zich hiervan bewust te zijn” voedsel te kopen “dat geschikt is voor moslims” aangezien alle Quick-restaurants die aan dit experiment deelnemen affiches ophangen met de vermelding dat ze halal vlees verkopen. Zie hierover het artikel op de website lemonde.fr.

Laten we deze diavoorstelling analyseren in het licht van de Antidiscriminatiewet en nagaan of deze aanzet tot haat tegen moslims.

Ten eerste is het legitiem om zich vragen te stellen over het feit dat bepaalde Quick-restaurants in Frankrijk voorstellen om enkel nog halal vlees te verkopen, net zoals men erg geschokt mag zijn door de manier waarop dieren worden geslacht volgens islamitische voorschriften, net zoals men mag vinden en zeggen dat de islam een sektarische en dodelijke godsdienst is. Dit alles maakt deel uit van de vrijheid van meningsuiting. Deze geldt niet alleen voor informatie of ideeën die met enthousiasme worden onthaald of die als onschuldig of onverschillig worden beschouwd, maar ook voor ideeën die de Staat of een bevolkingsgroep kwetsen, shokken of verontrusten.

Verschillende elementen in deze diavoorstelling wijzen er echter op dat de auteur niet louter de problematiek van de “halal Quicks” aan de kaak wil stellen, maar de bedoeling heeft om aan te zetten tot haat tegenover moslims.

De diavoorstelling stelt moslims voor als een bedreiging. Zo leidt de auteur uit het feit, dat acht Quick-restaurants gedurende zes maanden enkel nog halal vlees zullen verkopen, af dat “de moslims” binnenkort de controle zullen overnemen over “alle handelszaken en ondernemingen zodat die enkel nog hun producten zouden verkopen”. Deze veralgemening heeft enkel tot doel om gevoelens van angst bij de lezer te versterken en om moslims voor te stellen als veroveraars.

Vervolgens stelt de auteur de moslims voor als een reëel gevaar. Hij doet dit door te beweren dat het geld, dat naar de organisaties gaat die halal certificaten toekennen, wordt gebruikt om het terrorisme, burgeroorlogen en de aankoop van wapens te financieren. Op deze manier stelt de auteur de moslimgemeenschap dus voor als een gemeenschap van terroristen en gevaarlijke oorlogsmisdadigers.

Tot slot grijpt de auteur de manier waarop moslims dieren slachten, aan om hen in één adem voor te stellen als beulen die de lezer zullen afslachten, indien hun invasie niet wordt gestopt. “Couic”.

Hoewel de vrijheid van meningsuiting vanzelfsprekend een basisrecht is, worden de grenzen ervan overschreden wanneer iemand aanzet tot haat. Dit kan gebeuren via verbale en non-verbale communicatie die aanzet, stimuleert, aanmoedigt, provoceert en oproept tot bepaalde reacties. De auteur moet ook de bedoeling en de hoop hebben dat al wie de boodschap ontvangt zal discrimineren, haten of geweld zal gebruiken.

De diavoorstelling eindigt met de zin “laat deze bloedige wreedheid en barbaarsheid uw land niet bezetten, of het zal op een dag uw beurt zijn. Couic”. Hiermee roept de auteur duidelijk op tot actie.

Wij nodigen u dan ook uit om deze diavoorstelling niet meer door te sturen, aangezien zij tot doel heeft om via leugens en amalgamen angst en haat tegenover moslims, die worden voorgesteld als barbaarse bezetter, terrorist en beul, aan te wakkeren

Enkele bedenkingen

Wees avontuurlijk en ga eens illegaal

fragment uit de kettingmail

Zomaar enkele bedenkingen....

Onderwerp: Denk hier maar eens over na.....( vertaald uit het Engels door Remie T.)

Denk hier eens over na.....Als je eens echt iets wil meemaken wees dan klaar voor avonturen zoals je het jezelf nooit voorgesteld had:

a.. Ga illegaal naar Pakistan, Afghanistan of Irak.

b..Trek je niets aan van immigratieregels, visa, internationale wetten of andere belachelijke voorschriften.

p.. Verlang dat je vrouwelijke familieleden zich niet moeten bedekken in het openbaar en dat ze geen burka moeten dragen.

HIERBIJ WENS IK JULLIE VÉÉL GELUK WANT ANDERS ZULLEN JULLIE SPOEDIG DOOD ZIJN!!!!!

Maar laat ons niet dromen. Dit voorgaande zal nooit gebeuren in Nigeria, Soedan, Pakistan, Afghanistan of Irak. (of in enig ander land op aarde, uitgezonderd in het Verenigd Koninkrijk, de USA, Canada, Australië of de landen van West-Europa.

Dat is omdat we geregeerd worden door halfgare lafaarden, politiek correcte idioten en een aantal doordraaiende actiegroepen die geleidelijkaan ons en onze kinderen naar de ondergang drijven.

ALS JE MET ONDERSTAANDE TEKST AKKOORD BENT? STUUR HEM DAN DOOR!!!!!

Het Centrum heeft een kettingmail ontvangen met de titel “zomaar enkele bedenkingen” ook wel gekend onder “wees avontuurlijk en ga eens illegaal”.

De kettingmail is een aanklacht tegen het politieke beleid die onvoldoende reageert op de verregaande en onwettelijke eisen van migranten en asielzoekers in België. Er wordt verwezen naar landen zoals Afghanistan, Irak, Pakistan om te beargumenteren dat dezelfde maatschappelijke voorzieningen in die landen nooit voorhanden zouden zijn indien autochtone Belgen zich daar in dezelfde situatie zouden bevinden. De auteur gebruikt populistisch taalgebruik en is zeer suggestief (belachelijke voorschriften, lafaarden, onze ondergang, …). De uitspraken zijn aanvaardbaar geformuleerd en worden voorgedaan als ware feiten. “De conclusie is dat ‘wij’ spoedig dood zouden zijn mochten ‘we’ hetzelfde proberen in andere landen zoals Afghanistan, Irak, Pakistan.

Enkele voorbeelden:

- “Eis lessen over westerse cultuur in de moslimscholen”
- “Dring erop aan dat alle lokale ambtenaren, gerechtsdienaars, agenten en iedereen die met je in contact komt Nederlands leert”
- “Trek je niets aan van immigratieregels, visa, internationale wetten of andere belachelijke voorschriften”
- Organiseer protestmarsen tegen uw gastland en haar inwoners, zet je soortgenoten aan tot geweld tegen niet-blanken, niet-christenen en tegen de regering die je binnenliet.

Wij zetten even enkele bedenkingen op een rij en bekijken de wettelijke bepalingen hieromtrent. Al zeker 9 bedenkingen zijn  niet correct en de andere betreffen vaak handelingen die ook in de bovengenoemde landen toegelaten zijn.

1. “Eis lessen over westerse cultuur in de moslimscholen.

Dat zou betekenen dat Moslims in België lessen over de islamitische cultuur (kunnen) eisen. De twee grootste onderwijsnetten in ons land (zijnde het officiële en het vrij onderwijs) bepalen zelf de leerplannen. Die zijn afhankelijk van de pedagogische doelstellingen en niet van externe eisen door welke groep dan ook. Wat betreft het onderwijs in een specifieke godsdienst, kan het vrij onderwijs in ons land (d.i katholieke onderwijs, protestantse scholen, methodescholen en vrijzinnige scholen) zelf bepalen of het onderwijs verstrekt in één of meer godsdiensten, in niet-confessionele zedenleer of in cultuurbeschouwing

2. “Dring erop aan dat alle lokale ambtenaren, gerechtsdienaars, agenten en iedereen die met je in contact komt Nederlands leert”.

In België is een taalwet die vastlegt in welke taal (of talen) de overheid moet communiceren met haar burgers, en vaak ook omgekeerd. Wel zijn er verschillende regels naargelang van het taalgebied en soms ook naargelang van de overheid. In een aantal situaties is de overheid verplicht om van de basisregels af te wijken of heeft ze de mogelijkheid om dat te doen (in brochures, in de nationale luchthaven, in toeristische centra, aan het loket in de gemeente). Uit hoffelijkheid mogen de loketbedienden inwoners in een andere taal te woord staan; ze zijn daartoe niet verplicht.  Het uitgangspunt blijft dat het gebruik van een andere taal niet mag leiden tot een systematische meertaligheid. Meer informatie hierover vindt u op www.taalwetwijzer.be

Om te weten in welke taal je tewoord zal gestaan worden in een ander land, kijk je best naar de taalwet die daar van toepassing is.

3. “Trek je niets aan van immigratieregels, visa, internationale wetten of andere belachelijke voorschriften”.

Wie in België geen geldig legitimatiebewijs kan voorleggen is strafbaar.

4. “Organiseer protestmarsen tegen uw gastland en haar inwoners, zet je soortgenoten aan tot geweld tegen niet-blanken, niet-christenen en tegen de regering die je binnenliet”.

In België is het strafbaar om aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van o.a. de nationale afkomst, de etnische afstammingof de huidskleur.

Wat bedoelt de auteur met die tekst?

Het is een kritiek op het asiel- en migratie beleid van de Belgische regering. Volgens de auteur is het Belgische beleid te genereus in vergelijking met de behandeling die een Belg zou krijgen in één van de genoemde landen. De auteur doet de lezer geloven dat er in België wetteloosheid bestaat ten aanzien van verschillende maatschappelijke en sociale dienstverlening/verplichting die samenhangen met migratie.

Ten tweede schept de auteur van de kettingmail een zeer negatief beeld over migranten en asielzoekers. De idee wordt gegeven dat vreemdelingen profiteurs zijn, racisten en gewelddadig zijn die niets doen om zich te integreren en zich aan te passen aan onze regelstop

Het echte verhaal over de moord in Wemmel

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft de afgelopen dagen meerdere meldingen ontvangen over een kettingmail rond een drievoudige roofmoord in Wemmel in november vorig jaar. Toen werden drie mensen van hetzelfde gezin vermoord en werden twee wagens gestolen. Intussen zijn er drie verdachten opgepakt en loopt een onderzoek door een onderzoeksrechter.

Sinds kort circuleert op internet een kettingmail waarin beweerd wordt dat de media de ‘echte motieven’ voor de roofmoord verzwijgen en dat de drie verdachten (die van Afrikaanse origine zijn) gehandeld zouden hebben in opdracht van een Turkse familie die niet wilde dat hun Turkse dochter zou trouwen met de Belgische zoon van het gezin. Het zou volgens de auteur in de kettingmail gaan om een eremoord maar de media zouden zwijgen om conflicten met de allochtone gemeenschap in Brussel te vermijden.

Vervolgens worden de lezers van de kettingmail opgeroepen om het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding over deze zaak te interpelleren. Als gevolg daarvan heeft het Centrum de afgelopen dagen tientallen vragen ontvangen over deze kettingmail en meer specifiek over de motieven voor de moorden.

Het Centrum is geen politionele instelling en kan geen onderzoek doen naar motieven van een moord, dat kan alleen justitie. Het onderzoek is geheim en de elementen die in de media verschijnen zijn daarom niet noodzakelijk correct. De media baseren zich voornamelijk op de persberichten die door het parket over de zaak verspreid worden. Tot op heden is over het motief van de daders niets vrijgegeven door het parket.

Dus de link met een roofmoord (gelet op het feit dat er auto’s gestolen werden) en een eremoord (waarbij de familie van de jonge vrouw de opdracht zou hebben gegeven tot de moord) is tot op heden niet bevestigd. Het Centrum stelt vertrouwen in het onderzoek van politie en justitie om alle daders te vinden, om de bewijzen te verzamelen en de motieven te achterhalen. Als uit dat onderzoek zou blijken dat de moorden werden gepleegd uit een discriminatoire drijfveer (dus omdat de slachtoffers van Belgische origine zijn) dan kan dat een verzwarende omstandigheid zijn binnen het kader van de Antiracismewet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007).

Tot op heden is er geen enkel element dat ons doet vermoeden dat dit zo is en moeten we het onderzoek van het parket afwachten.

DIT IS MIJN LAND …. Vlaanderen!!

Jullie zijn hier welkom, IN MIJN LAND! Welkom!
En om wettelijk in orde te zijn.....

1. Zorg dat je PAPIEREN hebt! 
2. Zorg voor een DOMICILIE! 
3. Ga aan het WERK! 
4. Leef volgens ONZE wetten! 
5. Betaal UW Belastingen!
6. Betaal mee aan/voor de sociale zekerheid !!

Volgens het Centrum overschrijdt deze kettingmail niet de grens van de vrije meningsuiting die toelaat dat schokkende, verontrustende of zelfs kwetsende ideeën worden geuit.

Toch betekent dat niet dat iedereen akkoord dient te gaan met de inhoud van de tekst en vrij is om aan dat ongenoegen expressie te geven.

We onderstrepen eveneens dat als vreemdelingen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van huisvesting of werk etc… dat vaak is om dat ze het voorwerp zijn van discriminatie. We herinneren eraan dat de grote meerderheid van de vreemdelingen, net zoals de Belgen, de wetten (waaronder ook het betalen van belastingen en sociale bijdragen) respecteren en dat het de meeste personen zonder papieren alles in het werk stellen om wettige papieren te bekomen om als zodanig deel uit te maken van de samenleving. Dit enkel om te reageren op de zinspeling dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin ze zich bevinden.

Bart De Wever begrijpen (ps-lijst)

Stuur deze e-mail door aan elke echte vlaming !!! 

LEES DIT MAAR EENS MISSCHIEN KRIJG JE TOCH EEN ANDERE MENING OVER BART DE WEVER 

Dat de Waalse PS dit landje failliet maakt door de Vlamingen uit te zuigen wisten we al. Zelfs de domste Vlaming (en er zijn er nog heel wat) begint eindelijk Bart De Wever te begrijpen. Maar hola, holaba ! Ook de Brusselse socialisten (PS) hebben grijpgrage handjes. Ook die mannen vragen 500 miljoen Euro aan de domme Vlamingen, ZONDER ontvangstbewijs te willen tekenen. Kijk nu naar de lijst hier onder. De lijst van de Brusselse PS - en val niet van uw stoel. ( misschien zal u Bart De Wever begrijpen dat hij geen Blanco cheques meer wil uitschrijven). De Brusselse PS (socialisten)-lijst : n° 3 : Emir Kir n° 7 Fadila Laanan n° 8 Mohammed Daïf n° 10 Sfia Bouarfa n° 13 Rachid Madrane n° 19 Jamal Ikazban n° 20 Fatiha Saïdi n° 22 Nadia El Yousfi n° 25 Mohammed Azzouzi n° 27 Ahmed El Ktibi n° […] * En dan hebben ze in Molenbeek nog 'n ouwe PS-rakker, bourgmestre Moureaux, 74 jaar, die eind juni 2010 met Fatima (Marokkaanse van 29 jaar) is getrouwd ..... u snapt wellicht het plaatje ...... Geschrokken ??? t' Is niet moeilijk zeker?

Deze kettingmail is een variant op een eerder verschenen kettingmail met als titel ‘ps-lijst’. Het Centrum stelt nog maar eens vast dat bestaande kettingmails worden aangepast om telkens weer een andere haatboodschap te verspreiden. In de vorige versie lag de nadruk hoofdzakelijk op de islamitische afkomst van de kandidaten op de lijst, terwijl nu de nadruk ligt op de communautaire verhoudingen.

Wat betreft het doorsturen van een verkiezingslijst via het internet, geldt dat verkiezingslijsten publiek zijn. Het is met andere woorden niet onwettig om de namen van de kandidaten via mail te versturen.

Nochtans is één van de bewijzen van de cohesie van waarden met het gastland nu net dat iemand zich kandidaat stelt om politiek vertegenwoordiger te worden. En nog, deze personen presenteren zicht niet op een ‘etnische lijst’ (wat hun recht zou zijn) maar wel op een lijst van een traditionele partij binnen het Belgische politieke landschap. Aan de andere kant, bestaan er in België duidelijke voorwaarden voor wie zich verkiesbaar wil stellen. U vindt de voorwaarden op deze website.

De kritiek op de samenstelling van een politieke lijst mag heel ver gaan, de vrijheid van meningsuiting is in deze context zeer ruim te interpreteren.

De vrijheid van meningsuiting is begrensd als blijkt dat een boodschap (in dit geval is dat een kettingmail) zou aanzetten tot haat, geweld of discriminatie tegen een individu of de leden van een bevolkingsgroep op basis van hun nationaliteit, het geloof of de levensbeschouwing etc.

Het is echter wel toegelaten om kritiek te uiten, om te schokkeren of te beledigen ook al kwetst de opmerking een bepaalde bevolkingsgroep. De boodschap in deze kettingmail kan choquerend overkomen, vooral omdat beweerd wordt dat mensen van een andere cultuur zich niet kunnen aanpassen aan de Westerse waarden. De boodschap is intolerant maar blijft acceptabel binnen de vrijheid van meningsuiting.

'Truuk van nieuwe Belgen'

Te weten gekomen via een OCMW medewerkster.
Nieuwen truuk van onze nieuwste Belgen ...
Geboorte van een kind zonder dokter erbij (een andere man mag diens vrouw niet aanraken volgens Allah).

Dokter laten komen voor vaststelling van de geboorte.
Naam van het kind: Mohamm ed
Een uur daarna wordt de kleine verplaatst naar een ander gezin in een andere gemeente.
Zelfde scenario. Nu heet de kleine: Mustapha
Een uur daarna wordt de kleine elders nog een s aangegeven als de kleine Rachid. Enz ...
Ze hebben van één kind dus meerdere officiele geboorteaktes waarmee ze evenveel Geboortepremies, kindergeld, studiebeurs enz.. opstrijken
En als ze echt schoolplichtig worden, zijn ze met de noorderzon verdwenen ...
Ondertussen betalen wij dit alles met ons belastinggeld !!!
Bedankt apenland ! Bedankt Madame Non ... PS en Sp.a, Groen en ecolo !

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft de kettingmail 'truuc van nieuwe Belgen' inhoudelijk onderzocht. Net zoals bij veel andere kettingmails moeten we vaststellen dat dit verhaal verzonnen is. Eerst en vooral is het niet juist dat de kinderbijslag en de geboortepremie worden vrijgegeven door de gemeentes waar een kind bij de geboorte wordt ingeschreven. Die indruk ontstaat wel als je de kettingmail leest. Ten tweede omdat elk kind bij de geboorte een uniek Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (het rijksregisternummer) krijgt. Dankzij een aantal geautomatiseerde controles is het onmogelijk dat voor hetzelfde kind bij verschillende kinderbijslagfondsen kinderbijslag wordt uitbetaald. Ten derde omdat geen enkele gemeente in ons land reeds melding heeft gemaakt van dergelijke malafide praktijken. In de mail wordt nochtans geschreven dat de informatie komt van een OCMW-medewerker.

Het Centrum besluit dat deze valse inhoud is opgesteld om de volledige groep van Nieuwe Belgen (die in de mail ook nog eens gelijkgesteld worden met moslims) te beschuldigen van malafide praktijken en profitariaat van het sociaal zekerheidstelsel.

Voor de geïnteresseerden vindt u hieronder de uitgebreide analyse waaruit u zult merken dat de inhoud van de kettingmail niet klopt.

Wij zetten een aantal wettelijke regels met betrekking tot geboorteaangifte, kraamgeld en kinderbijslag op rij.

Wie geboorteaangifte doet moet bepaalde documenten kunnen voorleggen:

De moeder, de vader of beide samen moeten binnen de 15 dagen na de geboorte het kind aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het geboren is.

Voor de aangifte moeten volgende documenten meegenomen worden:

 • het medisch geboorteattest (dat door het ziekenhuis, of de arts die de bevalling vaststelde worden opgesteld)
 • de identiteitskaart
 • eventueel het trouwboekje of de erkenningakte

Bij de aangifte ontvangt men een aantal geboortebewijzen. Hiermee kan men:

 • de kinderbijslag aanvragen
 • het kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds

In regel moet het kind ingeschreven worden in de gemeente van de woonplaats. Als het kind niet geboren wordt in de gemeente van de woonplaats, dan zal de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van geboorte het gemeentebestuur van de woonplaats van de ouder(s) inlichten. De praktijk waarbij eenzelfde ouder(paar) in verschillende gemeentes eenzelfde kind aangeeft, is vrijwel onmogelijk aangezien de ambtenaren van de Burgerlijke Stand steeds contact zal opnemen met de ambtenaar van de gemeente waar iemand is ingeschreven.

Kraamgeld:

Wie kraamgeld of geboortepremie wenst te ontvangen, kan dat aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap om het ten vroegste twee maand voor de vermoedelijke geboortedatum te ontvangen. Om recht te hebben op kraamgeld voor werknemers, is een activiteit als arbeider of bediende in België vereist. Wie na een loontrekkende activiteit werkloos, ziek of gepensioneerd is, blijft voor de kinderbijslagwet beschouwd als werknemer

Wie kinderbijslag wil krijgen moet ingeschreven zijn in het rijksregister:

Wie kindergeld wenst te ontvangen, moet dat aanvragen bij het kinderbijslagfonds. Dit kan via de werkgever (van de vader of moeder) ofwel via de rijksdienst voor kinderbijslagfonds (indien de vader niet werkt, of de moeder alleenstaande is). Het kinderbijslagfonds zal altijd weten wie de vader/moeder is van het kind en hoeveel kinderen er in dat gezin reeds zijn. Dat komt omdat elke natuurlijk persoon een uniek rijksregisternummer heeft dat tevens gebruikt wordt voor de registratie bij het kinderbijslagfonds. Een natuurlijk persoon ingeschreven in een Belgische gemeente kan dus slechts één uniek nummer krijgen van het Rijksregister.

Het Rijksregister van de Natuurlijke Personen houdt gegevens bij van alle natuurlijke personen die zijn ingeschreven in:

 • de bevolkings- en vreemdelingenregisters die worden bijgehouden in de gemeenten
 • de registers bijgehouden door de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland
 • de wachtregisters die worden bijgehouden in de gemeenten, waarin de vreemdelingen zijn ingeschreven die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend.

Om als kind rechtgevend te worden op Belgische kinderbijslag dient dit kind te zijn ingeschreven in het Rijksregister en dus een uniek INSZ te hebben. Het Rijksregister is de gekwalificeerde bron voor de negen wettelijke gegevens (naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, beroep, burgerlijke stand en samenstelling van het gezin).

Bij een aanvraag voor kinderbijslag gaat het bevoegde kinderbijslagfonds na of het kind is ingeschreven in het Rijksregister en dus een INSZ-nummer heeft. Indien dit kind effectief is ingeschreven, verzamelt het bevoegde kinderbijslagfonds op geautomatiseerde wijze de noodzakelijke gegevens in het Rijksregister. Vervolgens voegt het kinderbijslagfonds het kind op basis van het INSZ-nummer toe aan het kinderbijslagdossier.

Aangezien ieder kind slechts één uniek INSZ-nummer heeft, kan een kinderbijslagfonds slechts eenmaal voor dit kind kinderbijslag betalen.

Het kinderbijslagfonds ontvangt de wijzigingen in de gezinssamenstelling via de Kruispuntbank en onderzoekt automatisch of dit de gezinsbijslag beïnvloedt.

Bovenstaande informatie heeft het Centrum ingewonnen bij de dienst Onderzoek van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Meer informatie vindt u ook op
http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/kraamgeld_en_kinderbijslag/

Tot slot:

Het Centrum heeft al vastgesteld in dossiers, bij personen in onwettig verblijf, dat zij de geboortepremie niet kunnen krijgen zolang er geen inschrijving is in het bevolkingsregister, idem voor het kindergeld. Het is zelfs zo dat indien de moeder in onwettig verblijf is en de vader bijvoorbeeld Belg, dan ook die vader het kindergeld niet bij hem kan gestort krijgen, aangezien kindergeld echt een recht is van de moeder en niet van de vader.

Illegaal het land binnenkomen

LAAT IK EENS KIJKEN OF IK HET SNAP....

ALS U DE GRENS NOORD KOREA ILLEGAAL OVERSCHRIJDT WORDT U 12 JAAR IN EEN WERKKAMP OPGESLOTEN.
ALS U DE IRAANSE GRENS ILLEGAAL OVERSCHRIJDT WORDT U VASTGEHOUDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD.
ALS U DE GRENS VAN AFGHANISTAN ILLEGAAL OVERSCHRIJDT, WORDT U DOODGESCHOTEN.
ALS U DE GRENS VAN SAUDI ARABIË ILLEGAAL OVERSCHRIJDT ZAL U WORDEN OPGESLOTEN.
ALS U DE GRENS VAN CHINA ILLEGAAL OVERSCHRIJDT WORDT ER NOOIT MEER IETS VAN U GEHOORD.
ALS U DE GRENS VAN VENEZUELA ILLEGAAL OVERSCHRIJDT ZAL U WORDEN GEBRANDMERKT ALS SPION EN JE LOT IS BEZEGELD.
ALS U DE GRENS VAN CUBA ILLEGAAL OVERSCHRIJDT ZAL U -TOT U ROT- IN EEN POLITIEKE GEVANGENIS WORDEN GEWORPEN.

ALS U DE GRENS VAN BELGIE ILLEGAAL OVERSCHRIJDT DAN KRIJGT U

* EEN BAAN,
* EEN RIJBEWIJS,
* SOCIALE VERZEKERINGSKAART,
* BIJSTAND,
* EEN CREDIT CARD,
* HUURSUBSIDIE OF EEN LENING VOOR HET KOPEN VAN EEN HUIS,
* GRATIS ONDERWIJS,
* GRATIS GEZONDHEIDSZORG
* MILJARDEN EURO'S AAN WAARDE VOOR HET AFDRUKKEN VAN DOCUMENTEN EN BROCHURES IN UW EIGEN TAAL, EN
* HET RECHT OP HET VOEREN VAN DE VLAG VAN UW LAND TIJDENS HET PROTESTEREN OMDAT U VINDT DAT U NIET MET GENOEG RESPECT WORDT BEHANDELD.

NEE, IK WILDE ALLEEN MAAR KIJKEN OF IK HET ALLEMAAL WEL GOED SNAPTE . .

De kettingmail Laat ik eens kijken of ik het snap heeft een Belgische en een Nederlandse versie. Opnieuw blijkt dat individuen de inhoud van een kettingmail aanpassen aan de context van een land zodoende de boodschap meer kracht te geven. Dat is meteen een aanwijzing dat de inhoud van de kettingmail niet overeenstemt met de realiteit, maar bedoeld is om een negatief beeld te scheppen over mensen zonder papieren en het beleid daaromtrent in België.

Na lezing van deze mail blijkt dat nogal wat zaken (bewust of onbewust) door elkaar gehaald worden. Wij trachten zoals steeds een correct beeld te schetsen van de realiteit.

Een korte schets van de Migratie- en vluchtelingenstromen wereldwijd.

Mensen die hun geboortestreek verlaten, trekken meestal naar plaatsen waar ze meer kunnen verdienen. Maar de stroom gaat lang niet alleen van de ontwikkelingslanden naar de rijke landen. De meeste migranten in de wereld trekken van ontwikkelingslanden naar andere ontwikkelingslanden. De migratiebewegingen binnen Azië alleen al zijn groter dan alle internationale stromen die in Europa aankomen. Veel meer mensen blijven ook binnen de eigen landsgrenzen dan een ander land op te zoeken. De wereld telt ongeveer 214 miljoen internationale migranten (daar zijn ook ongeveer 14 miljoen vluchtelingen bijgerekend) en 740 miljoen interne migranten, schrijft het UNDP in zijn Rapport over de Menselijke Ontwikkeling 2009. Bron: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/

Wie vangen de meeste vluchtelingen op?

Pakistan, Iran en Syrië zijn de landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen. Zo'n 37% van de vluchtelingen wereldwijd zocht in die landen bescherming. Ook Duitsland, Jordanië en Kenya vangen veel vluchtelingen op. 76% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in Afrika en Azië, zo'n 16% in Europa.
Bron www.Vluchtelingenwerk.nl

Wat betekent illegaal?
Een persoon zonder wettig verblijf of illegaal is niet of niet (meer) in het bezit van een geldig verblijfsdocument. Onwettig verblijf is strafbaar volgens art. 75 van de Vreemdelingenwet. Meestal krijgt die persoon het bevel om het land te verlaten. Mensen zonder wettig verblijf hebben een aantal basisrechten. Ze hebben dezelfde plichten als andere inwoners van het land. Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘zonder papieren’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’ of ‘illegalen’ genoemd. Bron http://www.kruispuntmi.be/thema.aspx?id=905

Iedereen op het Belgische grondgebied wordt geacht de Belgische wetten te kennen en te respecteren. Ook iemand zonder wettig verblijf kan een boete krijgen of vervolgd worden voor een misdrijf. Contracten moeten nageleefd worden. Bijvoorbeeld het betalen van energierekeningen (gas, water, elektriciteit). Maar ook huurcontracten, koopovereenkomsten, schuldverbintenissen. Bron: Kruispunt Migratie, ‘Infogids voor hulpverleners en begeleiders van Mensen zonder wettig verblijf’,

Stelling 1: Illegalen krijgen in ons land een baan

Tewerkstelling van vreemdelingen is onderworpen aan allerlei regelgeving.

 • Zij moeten wettig in België verblijven (verblijfsstatuten).
 • Bovendien moeten een aantal categorieën van vreemdelingen een arbeidskaart hebben om te kunnen werken.
 • Tenslotte vallen vreemdelingen onder de algemene regels van het sociaal recht. 

Voldoet de vreemdeling niet aan één of beide van de eerste 2 voorwaarden, dan spreken we over een clandestiene tewerkstelling of illegale tewerkstelling ongeacht het al dan niet voldoen van de sociale verplichtingen. Principe: Een vreemdeling in illegaal verblijf kan in België niet legaal werken.

Controle door de sociale inspectie kan leiden tot het overdragen van informatie over de identiteit van de betrokken werknemer aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die op haar beurt kan overgaan tot verwijdering van de vreemdeling van het grondgebied.

Bijkomend kan de sociale inspectie geldboetes of zelfs een gevangenisstraf opleggen aan de werkgever. De werkgever kan bovendien aangesproken worden voor de kosten van verwijdering van de vreemdeling. Bron: http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=13068

Stelling 2: Illegalen hebben recht op aansluiting bij een ziekteverzekeraar en gratis gezondheidszorg (bron kruispunt Migratie)

Asielzoekers en personen die illegaal op het grondgebied verblijven kunnen zich meestal niet inschrijven bij een ziekenfonds. Al is dit in uitzonderlijke situaties wel mogelijk. In bepaalde omstandigheden hebben ze recht op gezondheidszorgen via de steuninstantie (OCMW of materiële opvang). In elk geval hebben ze recht op dringende medische hulp als ze behoeftig zijn.

 • Mensen zonder wettig verblijf kunnen niet officieel werken. Het gebeurt wel dat ze ‘wit’ werken, wat betekent dat de sociale zekerheidsbijdragen worden afgestaan en dat het loon op controleerbare wijze wordt uitbetaald.
 • Werknemers die sociale zekerheidsbijdragen betalen, kunnen zich aansluiten bij een ziekenfonds. Het volstaat om de bijdragebon voor te leggen. Voor de andere uitzonderingen zie bron http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=13150

Stelling 3: Illegalen kunnen een rekening openen of een lening afsluiten (Bron, jaarrapport Migratie 2009, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

Banken volgen hiervoor doorgaans de regels van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) die in een koninklijk besluit zijn vastgelegd en aanvaarden als identiteitsbewijs alleen geldige verblijfsdocumenten.

Illegalen krijgen een rijbewijs

Mensen zonder wettig verblijf kunnen wel met hun Europese of erkende international rijbewijzen rijden (zie p.3 op volgend document: http://www.mobilit.fgov.be/data/route/ozb/34ozbn.pdf), maar zij kunnen niet deelnemen aan een examen om een Belgisch rijbewijs te behalen.

Meer weten over het onderwerp Migratie?

Zie onze rubriek Migratie of www.kruispuntmi.be

Paris News van CBS, videoreportage met verborgen camera in Parijs

Inhoud van de kettingmail

Paris News van CBS, videoreportage met verborgen camera in Parijs

http://downloads.cbn.com/cbnnewsplayer/cbnplayer.swf?aid=17933 

Het Centrum heeft de Franse organisatie LICRA (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisemitisme) om meer informatie gevraagd over dit bericht. Zij laten ons weten dat de inhoud van de reportage niet overeenstemt met de realiteit. Het gaat om ware feiten maar de veralgemening is zeer sterk overdreven:

 1. Er is een straat in Parijs waar een moskee staat die eigenlijk veel te klein is, en waar de gelovigen op straat zitten om te bidden Het gaat om een piepkleine straat en het probleem is al meerdere keren gesignaleerd aan de autoriteiten maar er komt geen oplossing. Deze situatie is eveneens gebruikt door het Front National die spreekt van een ‘bezetting’ van de straten door moslims, en de vergelijking maakt met de bezetting van Duitsland. Het gaat hier niet om de islamisering van Parijs of van Frankrijk maar wel om plaatsgebrek in de lokale Moskee op vrijdag. Het gaat niet om een manifestatie of om prosylitelisme. LICRA heeft al publiekelijk gereageerd op deze situatie, enerzijds omwille van het gevaar voor de scheiding tussen kerk en staat, maar anderzijds ook omwille van de onwaardige situatie waarin de gelovigen zich bevinden op vrijdag.
 2. De mensen die in de reportage geïnterviewd worden, kunnen gelinkt worden of hebben sympathie voor de organisatie “Riposte Laïque”, die onder de noemer van de scheiding tussen kerk en staat, alles wat met moslims te maken heeft bekritiseert en aanvalt. Deze groep heeft relaties met extreemrechts en extreemlinks, voor zover het om acties gaat tegen moslims. LICRA vermoedt dat de reportage gemaakt werd door Riposte Laïque. Op de website van de organisatie vind je artikels van Rado Stoenescu (een illustere onbekende), Jean Robin, Tchoudinova, Delcambre.
 3. LICRA heeft al meldingen ontvangen tegen deze organisatie omdat ze identitaire pic-nics organiseren waarbij sprake is van aanzet tot haat en discriminatie, vooral omdat het om pic-nics met “worst en tafelwijn” gaat, met de bedoeling om moslims uit te sluiten en te provoceren. De politie heeft enkele manifestaties verboden. De manifestatie in de reportage is geen manifestatie van boze burgers, maar van extreemrechts omwille van het feit dat de pic-nics verboden werden!
 4. Het geval van polygamie waarbij de vrouwen de integrale sluier dragen heeft in Frankrijk veel oproer teweeg gebracht, maar het blijft een geïsoleerd feit.
Goe Bezig...

Inhoud van de kettingmail

Beste gasten,

We zijn hier goe bezig.

Mijn schoonzus baat een Dexia kantoor uit in Sint-Niklaas. Vertelt Bea volgend verhaal, nog fel over haar toeren.

Deze week meldt zich een koppeltje Roma zigeuners aan in de bank. Meisje 16 jaar, jongen 19 jaar. Meisje pas bevallen op onze kosten, alhoewel illegaal in 't land.

Koppel krijgt 864 euro per maand van het OCMW + de helft van de huishuur betaald door OCMW.

Nu hebben ze recht op kindergeld alhoewel geen van beiden ook maar één seconde gewerkt heeft. En omdat de moeder minderjarig is, krijgt ze dubbel kindergeld 1200 euro per maand.

Ze kunnen echter geen rekening openen in België, dus schoonzus weigert. Binnen het uur komen ze terug in gezelschap van een oom die vraagt de bedragen op zijn rekening te storten. Schoonzus weigert en zegt dat dit onmogelijk is. De oom beweert dat alles geregeld is. Schoonzus belt naar OCMW en naar Dienst Kindergeld, en geloof het of niet, ze moet alles in orde brengen om die bedragen aan hen uit te betalen via de rekening van de Roma-oom.

Meer dan 2000 euro per maand + de helft van de huishuur voor een stel illegalen die hier nooit gewerkt hebben, nooit één enkele bijdrage hebben geleverd onder welke vorm dan ook.

En jullie mannekes? Heel jullie leven gewerkt, belastingen betaald, sociale bijdragen betaald, BTW betaald op alle aankopen ... Wat gaat vadertje Staat jullie betalen als je ooit je pensioenleeftijd bereikt???

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Vooreerst is het belangrijk om te wijzen op het feit dat sinds de uitbreiding(en) van de Europese Unie in 2004 een 2007 een meerderheid van de Europese Roma EU-burgers zijn geworden.

Roma die EU-burger zijn kunnen perfect 3 maanden legaal verblijven op het grondgebied van een EU-lidstaat conform de wetgeving van het vrij verkeer van personen. EU-burgers die langer dan drie maanden willen verblijven, bijvoorbeeld op het grondgebied van België, en hiervoor dus een verblijfsrecht willen bekomen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Ze moeten ofwel beschikken over inkomsten uit arbeid (bijvoorbeeld een werknemer of een zelfstandige) of zelf voldoende bestaansmiddelen hebben (bijvoorbeeld een student). Bovendien mag de EU-burger geen buitensporige belasting vormen voor de openbare overheid. Een economische niet-actieve EU-burger moet over een ziekteverzekering en over voldoende middelen beschikken om te voorkomen dat hij ten laste valt van de sociale bijstand.

Vreemdelingen zonder wettig verblijf hebben enkel recht op Dringende Medische Hulp (artikel 57§2 van de OCMW-wet). Het Koninklijk Besluit betreffende de DMH van 12/12/1996 bepaalt dat:

 • medische zorgen van zowel preventieve als curatieve aard onder "dringende medische hulp" kunnen vallen, net als nazorg;
 • deze medische hulp zowel ambulant (bijvoorbeeld door een huisarts of kinesist) als in een verplegingsinstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) mag worden gegeven;
 • kosten van voeding, kleding en huisvesting niet onder dringende medisch hulp vallen.

Dringende medische hulp kan dus verstrekt worden door o.a. huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, logopedisten, ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagcentra voor behandeling van toxicomanie en rust- en verzorgingstehuizen. Sinds 1 juli 2006 kan dringende medische hulp ook verstrekt worden in psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Het kan dus zijn dat de jonge vrouw waarvan sprake in de kettingmail in België bevallen is onder de wetgeving Dringende Medische Hulp.

Het verhaal van het kindergeld is echter vals aangezien enkel legaal verblijf onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag opent. In de kettingmail wordt bovendien gewag gemaakt van 1200 euro kindergeld per maand. Op de site van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) kan men de correcte bedragen vinden die sinds 1 mei 2011 van toepassing zijn. De basiskinderbijslag bedraagt 86,77 euro voor het eerste kind. Uit contact met RSZPPO bleek dat kindergeld 1200 euro aan kindergeld per maand compleet uit de lucht gegrepen is, onder welke omstandigheden dan ook.

Verder is er in de kettingmail sprake van een leefloon, uitgekeerd door het OCMW. Zoals reeds vermeld, heeft wie onwettig in België verblijft echter enkel recht op dringende medische hulp. Voor andere vormen van maatschappelijke dienstverlening of financiële toeslag – zoals tussenkomst in huishuur, waarvan sprake in de kettingmail, komen mensen zonder wettig verblijf niet in aanmerking.

Minderjarigen die hier samen met hun ouders onwettig verblijven, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op materiële opvang in een opvangcentrum. Het OCMW heeft dan de taak om deze mensen toe te leiden naar deze materiële opvang. Een recente wetswijziging heeft ook de toegang tot OCMW-steun voor EU-burgers met verblijfsrecht van meer dan drie maanden gewijzigd. Ze kunnen gedurende de eerste drie maanden geen aanspraak maken op OCMW-steun.

Wat is de bedoeling van de auteur?

Het Centrum stelt vast dat de valse informatie die door deze kettingmail verspreid wordt, bedoeld is om Roma voor te stellen als profiteurs en als een bedreiging voor het Belgische sociaal zekerheidsstelsel.

Wat kunt u doen?

Het is van belang dat u deze kettingmail niet doorstuurt. Op 16 december 2005 veroordeelde de Correctionele Rechtbank van Antwerpen beklaagden tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail, ook al waren zij niet de originele auteurs van de tekst. Iemand die racistische mails doorstuurt, helpt mee aan de verspreiding van racisme en kan beschouwd worden als auteur ongeacht of hij de e-mail initieel heeft ontworpen. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen stelde dat de verspreiding van de schriftelijke tekst op zichzelf een aanzet tot haat, geweld en discriminatie inhoudt. Wat u wel kunt doen, is deze analyse van het Centrum doorsturen naar de afzenders van de kettingmail.

Kettingmail: 'Hypocrisie'

Inhoud van de mail

Mode in de moslimwereld...

Beeld uit de kettingmail

Dit is OK, als je maar geen Koran verbrandt!!

Elke dag worden deze Shirts massaal geproduceerd en verkocht in het Midden Oosten. Het is gewoon geen probleem.

De massa moord op 11 september wordt gevierd door miljoenen.

Gek, hoe racisme en het beledigen van rassen alleen maar op blanken van toepassing is.

Analyse van het Centrum

Het Centrum heeft meerdere meldingen ontvangen over de kettingmail met het onderwerp ‘Hypocrisie’. Zoals altijd heeft het Centrum meer informatie over de oorsprong van de mail proberen te vinden. We hebben de boodschap ook inhoudelijk en juridisch geanalyseerd.

Het was om te beginnen niet duidelijk waarom de auteur van de kettingmail in zijn eerste zin verwijst naar het verbranden van de Koran. Vermoedelijk kan die verwijzing gelinkt worden aan een recent vonnis van de rechtbank van Brugge: begin maart 2013 heeft die een man veroordeeld die in 2012 een Koran had verscheurd voor de ogen van een groepje moslims, na een manifestatie in Oostende.

De kettingmail verscheen voor het eerst na het vonnis; vermoedelijk verwijst de auteur van de kettingmail naar deze zaak.

Hier antwoordt de auteur met een foto van een vooralsnog onbekende man. Het is niet duidelijk waar de foto vandaan komt en waar ze genomen is. Wel suggereert de auteur dat de shirts massaal geproduceerd worden in het Midden-Oosten, en dat miljoenen mensen er 9/11 vieren.

Op de website SNOPES vonden we een commentaar op de foto. Het is onduidelijk of die informatie correct is. Hoe dan ook kunnen besluiten dat de boodschap in de kettingmail overdreven, onjuist en simplistisch is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft er al vaker op gewezen dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor uitspraken of ideeën die een deel van zijn bevolking kwetsen, choqueren of verontrusten. Aan de andere kant is het strafbaar om doelbewust aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld op basis van kenmerken als etnische origine, geloof of seksuele geaardheid.

We kunnen aannemen dat deze mail choqueert, kwetst en verontrust, maar om te concluderen dat er sprake is van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie moet je ook rekening houden met de intentie van de auteur (of de verspreider) en met de context. Met andere woorden: de boodschap op zich volstaat niet.

Wat kunt u zelf doen?

Stuur een boodschap naar de afzender van deze kettingmail waarin u laat weten dat u dergelijke mails niet wenst te ontvangen in uw mailbox. Maak de analyse van het Centrum kenbaar in afwachting van meer gefundeerde informatie over de kettingmail.

Kettingmail: 'Lees aandachtig; een artikel van de Spaanse schrijver Sébastien Vilar Rodrigez'

Fragment van de mail

Heel Europa is gestorven in Auschwitz

Door Sébastien Vilar Rodrigez

Ik wandelde in Barcelona over straat, en ontdekte plots een verschrikkelijke waarheid - Europa is gestorven in Auschwitz... We hebben er zes miljoen Joden gedood en ze vervangen door 20 miljoen moslims. (Inmiddels al veel meer of veel te veel)

In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, het denken, de creativiteit, het talent. We hebben het uitverkoren volk vernietigd, dat werkelijk gekozen was want ze hebben formidabele mensen voortgebracht die de wereld hebben veranderd.

De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven : wetenschap, kunst, internationale handel, en vooral als het geweten van de wereld. Dat zijn de mensen die wij hebben verbrand.

Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de deuren wijd opengezet voor 20 miljoen moslims die ons domheid en onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid, criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden.

Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en misdadigheid.

In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

En zo hebben wij in onze ellende cultuur ingeruild voor fanatieke haat; creatieve kunde voor kennis van de vernietiging, intelligentie voor de terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen kinderen en de onze.

Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa begaan...

Analyse van het Centrum

De mail polariseert, is stereotiep, en bovenal: de erin vermelde feiten erin zijn onjuist, en scheppen een barbaars beeld van moslims in Europa. De mail is een compilatie van twee eerder verschenen kettingmails: de kettingmail 'Souvenir' en een kettingmail over Joodse Nobelprijswinnaars.

In ons land kan iemand strafbaar worden gesteld voor het versturen van dergelijke mails als hij of zij de bijzondere wil heeft om anderen (in dit geval de ontvangers van de mail) aan te zetten tot haat, geweld en discriminatie.

Deze kettingmal zou gekwalificeerd kunnen worden als een vorm van ‘aanzet tot haat, geweld en discriminatie’ ten aanzien van de moslimgemeenschap in ons land (zie: artikel 20 en artikel 22 van de Antiracismewet, die beschermen tegen aanzetten tot haat, geweld en discriminatie op basis van onder meer geloof en afkomst). Door vreemdelingen op een volstrekt willekeurige wijze af te schilderen als criminelen, wordt aversie jegens hen opgewekt en aldus aangezet tot vijandigheid en haat.

Wat kunt u zelf doen?

Het Centrum roept op om de kettingmail niet te versturen, en om het signaal te geven dat u de verspreiding van dergelijke mails afkeurt.

Kettingmail: 'Burgemeester van Antibes (Frankrijk) durft'

Fragment van de mail

Er zijn nog burgemeesters en bestuurders die durven zeggen waar het op staat! Lees de verklarende brief van het stadsbestuur van Antibes (Frankrijk) aan de moslimgemeenschap, die de schrapping van varkensvlees in de schoolrefters eist. Onderwerp: Het bestuur van Antibes in Frankrijk heeft het over MULTICULTURALITEIT.  (Vertaling van de Franse tekst zonder eigen commentaar of standpunt. De originele Franse tekst vind je onderaan).

Gemeentebestuur van Antibes

Onderwerp: Jean Léonetti. Steun voor Jean Léonetti, burgemeester van Antibes. Hij weigert varkensvlees te schrappen in de stedelijke scholen.Datum 25 januari 2013.

Ouders van moslimleerlingen vragen de schrapping van varkensvlees in de refters van de scholen van Antibes. De burgemeester heeft categoriek geweigerd en het stadsbestuur heeft een verklarende brief gestuurd naar alle ouders.

Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich dienen aan te passen aan Frankrijk, zijn gebruiken, zijn tradities, aan zijn levenswijze omdat ze zelf gekozen hebben om te migreren naar hier.Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich moeten integreren en beseffen dat ze in Frankrijk wonen.

Opdat de moslims zouden begrijpen dat het aan hen is om hun levenswijze aan te passen en niet aan de Fransen die hen grootmoedig ontvangen hebben.

Opdat ze zouden begrijpen dat de Fransen géén vreemdelingenhaters of racisten zijn. Dat ze vóór de moslims al ontelbare migranten verwelkomd hebben. (terwijl het tegengestelde niet waar is: moslims aanvaarden geen vreemdelingen in hun landen.)

Dat de Fransen niet meer dan andere volkeren bereid zijn af te zien van hun identiteit, hun cultuur. Ondanks de laffe aantijgingen van de zogenaamde internationalisten. En, hoewel Frankrijk een traditie van onthaal heeft, is het niet aan Aurélie Filipetti (*) en het linkse establishment is wie het vreemdelingenbeleid bepaalt maar aan het Franse volk in zijn totaliteit.

Analyse van het Centrum

Oorsprong van deze kettingmail: Frankrijk, 25 januari 2013, Jean-Patrick Grumberg

Boodschap: moslims moeten zich aanpassen aan de Franse cultuur, ze moeten zich integreren.

Commentaar van het Centrum, in samenwerking met Orbit

De tekst in deze e-mail werd geschreven door Jean-Patrick Grumberg. Hij schreef ook andere artikels die tegen de islam of immigratie gekant zijn. De website waarop hij publiceert, definieert zichzelf als 'Franstalig, christelijk, neo-conservatief en pro-Israël'.

De feiten

Op 23 januari 2013 besliste de burgemeester van Antibes, Jean Léonetti (UMP), niet in te gaan op de vraag van ouders om geen varkensvlees meer aan te bieden in de scholen, omdat dat volgens hem strijdig was met de scheiding van kerk en staat. Die vraag kwam ook van vegetarische ouders - niet alleen van moslimouders, zoals Grumberg stelt.

Op de beslissing van Léonetti kwam ook reactie vanwege de lokale verkozenen van de lijst PS-Les Verts. Zij stellen de feiten enigszins anders voor: begin 2013 zou een rondzendbrief de aanwezigheid van varkensvlees in de maaltijden van de kleuterscholen in Antibes verplicht hebben. Ze vinden dit niet kunnen.

Een blik op het schoolreglement van de publieke scholen van Antibes leert ons dat alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs dezelfde maaltijd krijgen, om de gelijkwaardige toegang tot de refters en de scheiding van kerk en staat te respecteren (zie artikel 8 van dit document)

De tekst

Aurélie Filippetti, van wie in de tekst sprake is, is een Franse politica. Tot 2006 was ze aangesloten bij Les Verts, sindsdien bij de PS. Ze was minister van Milieu in 2001-2002, sinds 2012 is ze minister van Communicatie en Cultuur.

De auteur vertrekt van de superioriteit van zijn eigen cultuur: het is beter in Frankrijk omdat er onder andere in de eetzalen varkensvlees wordt aangeboden. De scheiding van kerk en staat, met andere woorden, is gegarandeerd.

De auteur maakt een simplistische analyse van migratie: moslims hebben ervoor gekozen naar Frankrijk gekomen zijn omdat het er beter is. Ze moeten zich dus maar aanpassen, op alle gebieden, of elders gaan leven. Hij houdt er geen rekening mee dat mensen met een migratiegeschiedenis een eigen culturele achtergrond hebben, die ze niet zomaar kunnen afschudden. Het is ook simplistisch om migratie als een keuze voor te stellen. Mensen migreren niet zomaar; migratie heeft oorzaken. Voorts zijn vele Europese moslims (klein)kinderen van mensen die geïmmigreerd zijn - ze zijn dus niet zélf gemigreerd.

Men kan zich ook afvragen waarop de auteur zijn stelling baseert dat 'moslims geen vreemdelingen in hun landen aanvaarden'.

De auteur gebruikt veel veralgemeningen. Hij beschouwt de moslims als een monolithisch blok, terwijl dé moslimgemeenschap niet bestaat. Hij gebruikt ook wij/zij-tegenstellingen: wij, de Fransen; 'zij', de moslims.

Conclusie

Dat alles maakt dat u deze kettingmail maar beter niet doorstuurt. De polariserende en stigmatiserende taal is niet bevorderlijk om het debat over het thema in kwestie te voeren.

Bovendien zijn er enerzijds ook heel wat moslims die niet meer als migrant te bestempelen zijn. Anderzijds zijn er ook ook moslims van Franse origine. De kettingmail versterkt de onterechte gedachte dat alle moslims vreemdelingen zijn.

Tot slot vermelden we graag een studie van de Franse organisatie Défenseur des Droits over de wettelijke regelgeving in kantines. De studie gaat verder dan religieuze vragen, en focust ook op iemands gezondheidstoestand of eventuele handicap.

Kettingmail: 'Dit kan zomaar in België'

De mail

Zeer recent!

Deze auto ( Maserati Quatroporte supersport / GT S ) is gloednieuw, zo een "speeltje", kost dus tussen de 135.000 euro en de 150.000 euro, en behoort toe aan een "arme" familie van Roma zigeuners in Tielrode. Ze wonen er in een huis, dat is toegewezen via het O.C.M.W !!! De Familie leeft ook van het O.C.M.W en allerlei bijstand & ze hebben zelfs een sociaal abonnement voor de bus!!!!

GA JIJ MAAR WERKEN EN VOOR ALLES EN NOG WAT AFDRAGEN en vraag je vooràl NIET af voor wie je je zit af te draaien de hele dag ... !!!!!

Analyse van het Centrum

Oorsprong van deze kettingmail: België, 2012.

Boodschap: een Roma-gezin krijgt alles ‘zomaar’ terwijl ‘wij’ hard moeten werken.

Commentaar van het Centrum

De feiten

Het Centrum heeft de afgelopen weken diverse meldingen over deze kettingmail ontvangen. Hij bevat een foto van een woonhuis met een Maserati op de voorgrond; volgens de opsteller behoort de auto toe aan een Roma-gezin uit Tielrode. Dat woont in een huis dat door het OCMW zou zijn toegewezen.

Om de inhoud van de mail te verifiëren, hebben we contact opgenomen met de gemeente Tielrode (Temse). Die verwees ons door naar het OCMW van Temse.

Daar kregen we te horen dat de inhoud van de mail vals is. Het OCMW werd een jaar geleden al overstelpt met vragen over de mail, waarop de toenmalige OCMW-voorzitter er een algemeen antwoord op formuleerde. Dat is intussen aan tientallen melders bij de stad Temse overgemaakt; we geven het hier mee:

'Wie zegt dat deze mensen in een huis wonen dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW? Wie zegt dat deze mensen van het OCMW leven? Wie zegt dat deze auto toebehoort aan deze mensen?

Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk. Als morgen een Ferrari voor jouw deur (van weet ik veel wie!) staat en eender wie een foto hiervan neemt en dit naar Jan en Alleman doorstuurt met de vraag of je fraudeert en waar je het geld haalt om deze Ferrari aan te kopen en er dan nog bij zegt dat je (ook al is dit niet het geval) je leeft van het OCMW. Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk !!!! Het zal je maar overkomen. Ik wens dit jou (en ook deze mensen die dit momenteel moeten ondergaan) alvast niet toe.'

Omdat de inhoud van de mail onjuist is en zowel de bewoners van het huis als het OCMW onterecht in vernoemd worden, heeft het OCMW van Temse een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. Van het resultaat van die klacht heeft het nog geen melding gekregen.

Conclusie

Het Centrum concludeert dat de kettingmail mogelijk aanzet tot haat, geweld of discriminatie tegen individuen of leden van de Roma-gemeenschap. We raden aan om deze conclusie over te maken aan verspreiders van de kettingmail, die stereotiepe reacties en stigmatisering alleen maar in de hand werken.

Naar aanleiding van de Internationale Romadag 2013 heeft het Centrum er al op gewezen dat Roma in ons land geregeld slachtoffer zijn van discriminatie, en dat ze worden uitgesloten van een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven.

Kettingmail: 'Begrijpen jullie dit?'

De mail

Turkse les

06.10.2011 10.43u - Een katholieke school in Lommel heeft een Turkse juf in dienst genomen om het grote aantal Turkse kleuters in hun eigen taal te begeleiden. “De meeste Turkse kleuters kennen geen woord Nederlands als ze op school aankomen. Doordat ze veel dingen niet begrijpen, lopen ze een grote leerachterstand op,” zegt de directeur. En die achterstand gaan ze dus wegwerken met… lessen Turks. Onbegrijpelijk, maar dat zal wel aan ons liggen. Nog straffer is dat Juf Asli zelf geen gebenedijd woord Nederlands spreekt.

Minister Smet - niet toevallig van de SP.a, met de ‘a’ van ‘Allochtoon’ - juicht het initiatief toe: “Het kleuteronderwijs moet veel meer inzetten op een rijke taalomgeving.” Tja, met het voorbeeld van een juf die zelf geen woord Nederlands kent…

Faciliteiten

De directeur van basisschool Sint-Jan geeft toe dat de ouders van Nederlandstalige kinderen ‘nogal sceptisch’ reageren. Maar, “we hopen dat ook hun kinderen hier iets van opsteken. Een paar woordjes Turks zijn ook voor hen een meerwaarde.” Met andere woorden: de Vlamingen moeten zich maar aanpassen.

Vermelden we nog dat het initiatief er kwam op vraag van de Turkse gemeenschap. Die wou dat haar kleuters in hun moedertaal opgevangen zouden worden. Dat komt er van. Als Franstaligen zich niet moeten aanpassen in Vlaanderen, waarom zouden Turken of Marokkanen dan geen faciliteiten krijgen? Onderwijs en rechtspraak in hun eigen taal? Een Turkse juf in Lommel, Marokkaanse rechters in Antwerpen? Dat ruikt naar masochisme en op termijn culturele zelfmoord.

Als dit allemaal normaal is, dan gaan wij toch lekker in Turkije wonen niet? Moet toch fantastisch zijn dat wij in onze moedertaal alles kunnen manipuleren... of zou dat daar niet lukken?

Mensen neem initiatief en doe hier wat aan!!! Het is één voor 12.

Stuur dit door!!!

Analyse van het Centrum

Oorsprong van deze kettingmail: België, 2011.

Boodschap: Vlamingen zijn slachtoffer van een beleid waarbij alleen voordelen worden toegekend aan Turken, Marokkanen en Franstaligen.

Commentaar van het Centrum

De feiten

Het Centrum heeft diverse meldingen ontvangen over een kettingmail waarin staat dat in  basisschool Sint-Jan in Lommel een Turkse juf is aangenomen om les te geven aan de kleuters van Turkse origine. Vervolgens stelt de auteur dat Vlamingen slachtoffer zijn van een beleid waarbij alleen maar voordelen worden toegekend aan Turken, Marokkanen en Franstaligen. Vlamingen moeten zich steeds vaker ‘aanpassen’ en zijn aldus slachtoffer van racisme.

Om inzicht te krijgen in de feiten namen we contact op met de directeur van de school uit de kettingmail.

Al snel bleek dat sommige feiten verzonnen zijn. De kettingmail is gebaseerd op een artikel uit Het Belang van Limburg uit 2011.

De directeur van de school, Danny Huijsmans, liet ons weten dat er op dat artikel heel wat reactie is gekomen. Niet lang daarna dook de kettingmail voor het eerst op. Ook op de school werden de leerkrachten en de directie ermee geconfronteerd. Uiteindelijk besloot de directeur een recht van antwoord te publiceren. Aan de afzenders van de kettingmail en aan mensen met vragen over de maatregel van zijn school stuurde hij de onderstaande mail, die de context van de maatregel goed toelicht. Het Centrum is zo vrij om alleen die stukken te hernemen die ons inziens relevant zijn. Voor het integrale antwoord verwijzen wij u rechtstreeks door naar meneer Huijsmans.

'Geachte,

Bij deze wil ik als directeur van de school even reageren op uw e-mail en de onderstaande tekst.

1. Eerst en vooral is het verhaal dat verscheen in een brochure van Het Vlaams Belang totaal uit zijn context gehaald en met bepaalde bedoelingen geschreven.

Daarna is deze tekst overgenomen in een kettingmail waar u gretig aan meedoet.

Er wordt in mijn school trouwens geen Turkse les gegeven. De mevrouw die dit doet ondersteunt de juf, helpt een brug te slaan tussen de thuistaal van enkele kinderen waar de thuistaal niet het Nederlands is maar Turks. Onderzoek heeft aangetoond dat dit geen goed Turks is. Als die begeleidster samen met de juf een rijkere thuistaal kan gaan koppelen aan het Nederlands dan is dit een goede zaak voor dat kind.

Is wat wij doen een goede oplossing? Is het wel goed dat die mevrouw geen Nederlands spreekt? Waarschijnlijk zijn er betere oplossingen. Dit ga ik niet in vraag stellen. Alleen ervaren wij dit als een meerwaarde in het taalbeleid van de school, het is één klein onderdeel om de taal van kinderen te verrijken, van alle kinderen.

3. Ik ben als directeur verantwoordelijk voor alle kinderen die aan mij zijn toevertrouwd ongeacht hun, kleur, geloof, thuissituatie...

Welbevinden is één van mijn drijfveren om kinderen alle kansen te geven. Dus ook die 2,5 jarige peuter met een andere thuistaal heeft dat recht.

Na 2 maanden ervaren we deze extra hulp als heel positief. Deze 2 peuters worden meer betrokken bij de talige  activiteiten van de juf en komen graag naar school.

De begeleidster ondersteunt ook de ouders om thuis de taalschat van dit kind rijker te maken.

Je moet me niet geloven maar de "Vlaamse" kleuters van en in LOMMEL worden niet gediscrimineerd. Zei een professor uit Leuven niet " Een school die goed is voor zijn allochtone kinderen is automatisch ook goed voor zijn autochtone kinderen" ? Het taalbeleid in mijn school bewijst dit.

Het compliment van één van de Vlaamse parlementsleden deed wel deugd: "Misschien denkt deze directeur al veel verder na. Iets wat wij nog niet durven."

Onze school wil naast een waardevolle ook een waardevolle school zijn !

Conclusie

Het Centrum raadt aan om de kettingmail niet door te sturen, omdat daarmee opzettelijk de boodschap wordt verspreid dat Turken en Marokkanen zich niet aanpassen en een bedreiging vormen voor de eigenheid van het ‘eigen’ volk.

Kettingmail: 'Wat deed ze fout?'

De mail (fragment)

Wat deed ze fout

DIT IS HET SOORT SMEERLAPPEN DAT

Door 20 Islamieten misbruikt en daarna gruwelijk vermoord in Syrie.

Haar misdaad: ze was Christelijk...

Belgen open uw ogen voor de Islam ze sluit!

Ce qui qu'ils confondent

C'EST LE GENRE DE SALAUDS QUE

Et puis assassiné horriblement maltraité par 20 islamistes en Syrie.

Son crime : elle était chrétienne...

Belges ouvrir les yeux sur l'Islam, ils se connectent!

Ce lâcher alentour d'Europe et du reste du monde

Laat dit rond gaan over Europa en de rest van de Wereld

Analyse van het Centrum

Oorsprong van deze kettingmail: wereldwijd, 2011.

Boodschap: anti-islampropaganda.

Commentaar van het Centrum

De feiten

In de kettingmail met de titel ‘Wat deed ze fout?’ zijn twee foto’s te zien van een meisje dat brutaal is vermoord; de tweede foto toont haar op een bed liggende, bebloede, levenloze lichaam, met een groot kruis in de mond. In de tekst bij de foto's wordt beweerd dat Syrische moslims haar hebben verkracht en vermoord omdat ze christen was.

Een zoektocht via Google Images bracht ons bij Rémy Couture, een artiest uit Montreal (Canada) die make-up- en special effects verzorgt voor horrorfilms. In de trailer van één van zijn films, 'Inner Depravity' uit 2005, die beslist niet voor gevoelige kijkers bestemd is, komt een aan de foto in de kettingmail verwant beeld voor van een vrouw liggend op een bed.

Rémy Couture, over wie de documentaire 'Art/Crime' is gemaakt, is niet onbesproken. In Canada is hij ooit aangeklaagd omdat men dacht dat er werkelijk mensen gedood waren tijdens de opnames van zijn films - zo echt leken de beelden.

Hoe dan ook: de foto uit de kettingmail wordt al een paar jaar voor anti-islampropaganda ingezet. Het International Network Against Cyberhate gaf het Centrum informatie over verschillende gevallen:

- Duitsland, 2011: de foto wordt door christelijke groepen gebruikt in een haatmail gericht aan bepaalde politici, naar aanleiding van hun uitspraken over de toenmalige paus Benedictus XVI.

- Griekenland 2012: de foto wordt omschreven als die van een christelijke vrouw die is verkracht door een Egyptische moslim - een gevolg van de Egyptische Lente.

- De foto verscheen ook op islamofobe blogs en sites in Spanje, Nederland en op Facebook.

De kettingmail ziet er geloofwaardig uit omdat er ook een foto van het meisje vóór de zogezegde moord bij staat, samen met een tekst in het Arabisch.

Conclusie

De kettingmail is misleidend en stimuleert angst en haatgevoelens tegenover de moslims. Hem verspreiden om aan te zetten tot haat tegenover moslims kan een inbreuk zijn op de Belgische antidiscriminatiewetgeving. Krijgt u de mail toegestuurd, stuur deze analyse dan naar de afzender. Laat hem of haar ook weten dat u zulke mails niet wilt ontvangen.