U bent hier

Mensenhandel

Mensenhandel, dat vaak ook als een moderne vorm van slavernij bestempeld wordt, bestaat voornamelijk in de uitbuiting van mensen in diverse sectoren. Het kan gaan om seksuele uitbuiting (voornamelijk in het kader van prostitutie) of om economische uitbuiting (door arbeid). Mensensmokkel betekent profijt halen uit de hulp die aan vreemdelingen geboden wordt bij hun illegale immigratie.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel, dat vaak ook als een moderne vorm van slavernij bestempeld wordt, bestaat voornamelijk in de uitbuiting van mensen in diverse sectoren. Het kan gaan om seksuele uitbuiting (voornamelijk in het kader van prostitutie) of om economische uitbuiting (door arbeid). Zo gebeurt het dat mensen uitgebuit worden bijvoorbeeld in de bouwsector, de horeca of huisarbeid.

Statuut

Sinds het begin van de jaren 90 beschikt België over een systeem van verblijfstatuut voor slachtoffers van mensenhandel. Het Belgisch systeem ter bestrijding van mensenhandel berust op een broos evenwicht tussen enerzijds de wil om de slachtoffers te beschermen en hen een zeker toekomstperspectief te bieden en anderzijds de noodzaak om efficiënt tegen de netwerken op te treden. Het is binnen deze context dat de slachtoffers die samenwerken met de gerechtelijke instanties van een specifiek verblijfsstatuut kunnen genieten.

Rol centrum

Sinds 1995 was het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding belast met de specifieke opdracht om het beleid inzake mensenhandel te stimuleren, te coördineren en op te volgen. Door de wet van 10 augustus 2005 werd deze opdracht uitgebreid tot de mensensmokkel.

Een multidisciplinaire aanpak

België heeft voor een multidisciplinaire aanpak gekozen zodat verschillende actoren in de strijd tegen mensenhandel betrokken zijn:

Centra slachtoffers

België heeft gekozen voor een multidisciplinaire aanpak van de strijd tegen mensenhandel. Gevolg is dat er naast de vervolging van de daders ook specifieke aandacht aan de slachtoffers wordt besteed.

Documentatie

Hier vindt u een overzicht van de verschillende on line documenten die het Centrum rond mensenhandel verzameld heeft.

Film "10 minutes" 18 oktober 2008