U bent hier

Racisme

Het Centrum vervolledigt meerdere activiteiten op basis van de beschermde criteria die opgenomen zijn in de wet tegen het racisme:

  • de behandeling van meldingen over racisme en xenofobie,
  • informatie, sensibilisering en vorming,
  • het uitvoeren van studies,
  • het formuleren van adviezen en aanbevelingen.

Wat is racisme?

Het begrip racisme is moeilijk objectief te omlijnen. De antiracismewet geeft geen definitie van racisme zodat het in zijn gebruikelijke betekenis begrepen moet worden. Het begrip racisme vertrekt vanuit de voorveronderstelling dat er verschillende menselijke rassen zouden bestaan. In de huidige stand van de wetenschap wordt het bestaan van verschillende mensenrassen niet langer aanvaard (zie definitie : ‘zogenaamd ras’).

Nationaliteit

Het begrip ‘nationaliteit’ wordt niet gedefinieerd in de antiracismewet, zodat het in zijn gebruikelijke betekenis begrepen moet worden.

Zogenaamd ras

Het begrip ‘(zogenaamd) ras’ wordt niet in de antiracismewet zelf gedefinieerd, zodat het in zijn gebruikelijke betekenis begrepen moet worden. Daarnaast vindt men ook een verduidelijking in de parlementaire voorbereiding van de wet.

Huidskleur

Het begrip huidskleur wordt niet in de antiracismewet zelf gedefinieerd, zodat het in zijn gebruikelijke betekenis begrepen moet worden.

Afkomst

Dit begrip berust op een nuance ten aanzien van het begrip ‘nationale of etnische afstamming’.

Het begrip ‘afkomst’ is overgenomen uit het Internationaal antiracismeverdrag van 7 maart 1966. Door de invoeging van dit begrip wenst men namelijk het hoofd te bieden aan het antisemitisme (vijandschap tegen de Joden).