U bent hier

Reactie Centrum op BBET

08/09/2006 - 00:00

Reactie van het Centrum op de huiszoekingen en arrestaties bij groeperingen van georganiseerd racisme

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding volgt al jaren dossiers op van allerhande groeperingen van georganiseerd racisme zoals Blood and Honour, BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw), splintergroepen van deze organisaties, skinheads, voetbalhooligans, en de websites van dit soort groeperingen.

Al sinds de oprichting van het Centrum in 1993 krijgt het regelmatig meldingen binnen over ernstige incidenten met racistische inslag waarbij dergelijke groeperingen betrokken waren. Het Centrum heeft hierover al meermaals zijn bezorgdheid geuit bij de bevoegde instanties. In een aantal gevallen heeft het Centrum klacht neergelegd bij het Parket, is het naar de rechtbank gestapt … Dikwijls is het onmogelijk om dit soort van bijeenkomsten preventief te verbieden omdat er terecht vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering is.

Op 15 maart 2005 heeft het Centrum een klacht tegen BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) ingediend bij het Parket wegens inbreuk op de antiracismewet van 1981 en de negationismewet van 1995. Het Parket heeft hierover toen een dossier geopend.

Het Centrum zal deze zaak van dichtbij blijven volgen en zien welke verdere juridische stappen mogelijk en wenselijk zijn.

De actie ondernomen door politie en gerecht situeert zich binnen de lijnen van het tienpuntenplan tegen racisme dat in juli 2004 door de Regering-Verhofstadt afgekondigd werd.

Bovendien wordt België door een internationaal verdrag, meer bepaald artikel 4 van het Internationaal verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, verplicht om racistische groeperingen te verbieden. Het Centrum meent dat de omzetting van deze internationale verplichting mogelijk is met respect voor de vrijheid van meningsuiting, van vergadering en vereniging.

Dergelijke groeperingen, die steunen op een racistische, antisemitische of negationistische ideologie, vormen de voedingsbodem voor sommige individuen die daardoor overgaan tot actie. Heel recent hebben er zich verscheidene ernstige gewelddadige acties met racistisch motief voorgedaan. Het verbod van deze groeperingen is één van de middelen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Een aanpassing van de wetgeving in deze zin is volgens het Centrum dus nodig.