U bent hier

Rechtspraak

10/02/2015

Criterium: racisme

Thema: In een aantal kantoren van een uitzendbureau worden in het kader van een strafonderzoek aanwijzingen teruggevonden dat bepaalde kantoren ingaan op de discriminatoire wensen van klanten. Het strafonderzoek draait op een sisser uit wegens de taal waarin het gevoerd werd. Er wordt dan een zaak aangespannen voor de burgerlijke rechtbank. Deze acht de feiten, op grond van wat zich in het strafbundel bevindt, bewezen in die zin dat de feiten blijkbaar gekend waren tot op het niveau van het bestuur dat zijn kantoorhouders niet bijstond en voorrang gaf aan de omzet. Maar van een algemeen discriminatoir beleid van het bedrijf kan volgens de rechtbank, zoals geformuleerd bij vonnis van 31 mei 2011, geen sprake zijn.

02/02/2015

Criterium: geloofsovertuiging

Thema: In het voorjaar 2014 werden een aantal spandoeken, plakkaten, graffiti en stickers aangebracht op openbare plaatsen (marktplein, bruggen, pittazaak, ontmoetingsplaats van de Turkse gemeenschap,…) met een duidelijke boodschap gericht tegen de moslimgemeenschap. 

22/01/2015

Criterium : Handicap

Thema: Een werknemer lijdt aan multiple sclerose. Hij laat zijn handicap erkennen door de VDAB zodat de werkgever tussenkomst in de loonkost kan aanvragen (VOP). De werknemer vraagt een arbeidsduurvermindering aan (ADV) die gecompenseerd kan worden door de VOP. De werkgever weigert en eist een nieuwe overeenkomst met tijdskrediet. De dag voor het tijdskrediet ingaat wordt de werknemer ontslaan.

19/12/2014

Criterium: Syndicale overtuiging

Onderwerp: Een politieagent werd op het matje geroepen door zijn overste. De ruzie liep hoog op, en was te horen vanuit de nabije kantoren, toen de agent zijn overste bestempelde als ‘leugenaar’. De agent kreeg daarop een lichte berisping. Hij vocht die beslissing aan voor de Raad van State. Hij riep onder meer discriminatie op grond van syndicale overtuiging in als een van de redenen van de sanctie.

17/12/2014

Criterium: Handicap

Onderwerp: De ouders van een jongen, verlengd minderjarig, spanden een geding aan tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hun zoon zat sinds zijn jeugd al veertien jaar in een voorziening in Nederland, op 15 kilometer van hun woonplaats. Ze wilden hem daar houden, te meer vanwege de lange wachtlijsten in Vlaanderen. Het VAPH weigerde een verdere financiële tussenkomst.

08/12/2014

Criterium: Racisme

Thema: Een huiszoeking verliep bijzonder ‘woelig’; de bewoner ondertekende het proces-verbaal met de naam van een bekende SS-overste. Toen de politieagenten in hun dienstwagen stapten, kwam de man naar buiten en bracht de Hitlergroet. Op een later document, nog steeds betreffende de huiszoeking, zou hij een swastika aanbrengen.

03/12/2014

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Twee mannen van Afghaanse afkomst dienden slagen toe aan een Gambiaan en zijn vriend. Ze gebruikten ook bewoordingen die verwezen naar de seksuele geaardheid van het slachtoffer. De mannen waren daags voordien al in een woordenwisseling verwikkeld geraakt.

28/11/2014

Criterium: Racisme

Onderwerp: Een man van Iraanse afkomst diende zijn kandidatuur als zelfstandig bankagent in, maar werd niet geselecteerd. Hij meende dat zijn afkomst daarbij een rol speelde. Zijn raadsman diende een verzoekschrift in om een forfaitaire schadevergoeding te krijgen.

De voorzitter van de arbeidsrechtbank verklaarde zich bij uitspraak van 22 oktober 2012 onbevoegd en verwees de zaak door naar de arbeidsrechtbank.

Pagina's