U bent hier

Rechtspraak

13/10/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Onderwerp: Een man was het slachtoffer van bruut en zinloos homofoob geweld. De dader was minderjarig; zijn ouders werden eveneens gedagvaard als burgerlijk aansprakelijken.

12/10/2015

Criterium : Leeftijd, gezondheidstoestand

Thema: Een personeelslid is langdurig ziek. De werkgever betaalt een vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds tot ze de leeftijd van 60 jaar bereikt. Vanaf 60 jaar kan ze zonder verlies aanspraak maken op de uitbetaling van de groepsverzekering. De werkgever beëindigt ook de arbeidsovereenkomst wegens meer dan zes maand afwezigheid omwille van ziekte.

08/10/2015

Criterium: Huidige of toekomstige gezondheidstoestand

Onderwerp: Een man werd aangeworven als monteur buitendienst in het statuut van arbeider. Een jaar later werd hij aangesteld als technical manager, waardoor hij ook verantwoordelijk was voor een team.  In 2012 en 2013 was hij enkele malen arbeidsongeschikt. In 2014 was hij drie maanden ononderbroken afwezig. Hij werd ontslagen omdat zijn afwezigheden het werk ontwrichtten, maar hij bleekt ook te botsen met collega’s en er waren klachten over zijn onvoldoende commerciële houding.

02/10/2015

Criterium: Racisme

Onderwerp: Een man had racistische geschriften verspreid, zich met geweld tegen de verbalisanten verzet, en een persoon van vreemde origine bedreigd met een aanslag (op die persoon of zijn eigendommen).

29/09/2015

Criterium : Gezondheidstoestand

Thema: Een vrouw verbergt haar kaalheid ingevolge een chemotherapie met een hoofddoek. De dienster van de eetgelegenheid van een bowling weigert haar bestelling op te nemen.

15/09/2015

Criterium: Racisme

Thema: Een man van vreemde afkomst wordt beschimpt, bedreigd en met een mes aangevallen in het station te Gent. Een politie-inspecteur is getuige van de feiten.

08/09/2015

Criterium: Godsdienst, gezondheidstoestand

Thema: Een fitnessketen voorziet in haar huishoudelijk reglement onder meer een algemeen verbod op hoofddeksels en voor abonnees een verbod op uiterlijke tekenen van politieke en religieuze overtuigingen. Een dame wordt geweigerd omwille van haar hoofddoek die ze draagt om religieuze redenen, een andere dame die een hoofddoek draagt omwille van gezondheidsredenen overkomt hetzelfde. De onderhandelingen brengen geen soelaas. De keten doet enkel aanpassingen voor gezondheidsredenen en mits overleg.

07/09/2015

Criterium: Leeftijd 

Onderwerp: Het arbeidshof in Brussel oordeelde bij arrest van 28 mei 2013 dat er geen sprake was van discriminatie op grond van leeftijd bij het ontslag van een bediende, voorheen werknemer van de ASLK. Volgens het hof was de leeftijd geen reden of criterium voor het ontslag maar enkel, in combinatie met de anciënniteit, een criterium om het einde te bepalen van de periode van versterkte bescherming tegen ontslag. Die werknemers genoten van een versterkte bescherming tegen ontslag tot ze de leeftijd van 60 jaar bereikten.

Pagina's