U bent hier

Rechtspraak

09/03/2015

Criterium: handicap

Thema: Een werknemer van een begrafenisondernemer lijdt aan multiple sclerose. Hij vraagt, via een medisch attest, een aanpassing van zijn functie. Deze aanpassing wordt geweigerd en hij wordt ontslaan.

09/03/2015

Criterium: geloofsovertuiging

Thema: Het Arbeidshof oordeelde op 23 december 2011 dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank op 27 april 2010 dat een werkgever aan zijn voltallige personeel een verbod mag opleggen om religieuze overtuigingen te veruiterlijken om het neutrale imago van het (commerciële) bedrijf te vrijwaren.

02/03/2015

Criterium: racisme

Thema: Racistische geweldpleging tegen een Turks koppel, waaronder een dame (vijf maanden zwanger) met hoofddoek op een parking langs de autosnelweg (art. 405 quater Sw.). Koppel was aan het picknicken op de parking en keerden terug van een bruiloft naar Duitsland. De supporters hielden hun klassieke stop na het bijwonen van een voetbal wedstrijd in september 2012.

26/02/2015

Criterium: Gezondheidstoestand

Thema: Een buschauffeur wordt ontslagen nadat hij terugkomt uit ziekteverlof. Hij meent dat het ontslag discriminatoir is. De werkgever daarentegen stoelt het ontslag op de talrijke klachten van klanten, het wantrouwen van de man ten aanzien van het bedrijf en zijn collega’s alsook de moeilijke werkorganisatie door de talrijke afwezigheden.

24/02/2015

Criterium: seksuele geaardheid

Thema: Beklaagde valt een homopaar dat in de stad wandelde lastig en gaf één van hen een duw en een slag met een pak papier. Daarbij gaf hij uiting aan zijn aversie voor homoseksuelen.

18/02/2015

Criterium: Racisme

Thema: 7 werknemers van Marokkaanse afkomst worden tegelijk ontslagen, terwijl sommigen onder hen al lang voor het bedrijf werkten. Er werken ook tal van andere ‘nationaliteiten’ in het tuinbouwbedrijf. De problemen schijnen ontstaan te zijn nadat 2 werknemers voor 6 weken in het volle hoogseizoen zonder toestemming op vakantie vertrokken.

16/02/2015

Criterium: racisme

Thema: Naar aanleiding van een probleem in de buurt van een recreatiedomein wordt de politie opgeroepen. Eens ze ter plaatse zijn krijgt een van de agenten racistische verwijten naar het hoofd geslingerd in het bijzijn van zijn collega en tal van families die in het domein aankomen of het net verlaten.

10/02/2015

Criterium: racisme

Thema: In een aantal kantoren van een uitzendbureau worden in het kader van een strafonderzoek aanwijzingen teruggevonden dat bepaalde kantoren ingaan op de discriminatoire wensen van klanten. Het strafonderzoek draait op een sisser uit wegens de taal waarin het gevoerd werd. Er wordt dan een zaak aangespannen voor de burgerlijke rechtbank. Deze acht de feiten, op grond van wat zich in het strafbundel bevindt, bewezen in die zin dat de feiten blijkbaar gekend waren tot op het niveau van het bestuur dat zijn kantoorhouders niet bijstond en voorrang gaf aan de omzet. Maar van een algemeen discriminatoir beleid van het bedrijf kan volgens de rechtbank, zoals geformuleerd bij vonnis van 31 mei 2011, geen sprake zijn.

Pagina's