U bent hier

Rechtspraak

26/06/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Na een cafébezoek wachten twee mannen hun slachtoffer op tot die het café zelf verlaat. Hij wordt bijzonder zwaar toegetakeld. Uit de verhoren blijkt dat de seksuele geaardheid van de man aanleiding was voor de slagen.

23/06/2015

Criterium: Racisme

Thema: Een ex-parlementslid ontkent op zijn website, die voor het publiek toegankelijk is, het bestaan van de gaskamers. Hij keurt de uitspraken van een Franse oud-politicus goed, die hier overigens zelf eerder voor veroordeeld werd. Hij staaft de inhoud van zijn boodschap door te refereren aan de werken van professor F., eveneens veroordeeld voor negationisme.

23/06/2015

Criterium: Racisme

Onderwerp: Tijdens een zitting van de jeugdrechtbank bedreigde een man de rechter en de advocate van zijn dochter. Verder noemde hij alle Belgen 'leugenaars' en 'uitschot dat zou moeten uitgeleverd worden aan de Islamitische Staat'.

21/05/2015

Thema: Militairen die niet meer in dienst zijn moeten een keuze maken tussen hun pensioen of hun verloning wanneer ze deze verwerven in het kader van een activiteit bij een openbare dienst en het bedrag ervan een bepaalde grens overschrijdt.

18/05/2015

Criterium: Geloofsovertuiging

Thema: Een jong meisje werkt al verschillende jaren als jobstudente in een groot warenhuis. Telefonisch deelt ze aan haar werkgever mee dat ze voortaan een hoofddoek wil dragen. Haar verzoek wordt niet toegestaan aangezien de bedrijfsleider wijst op de neutraliteitspolitiek die gehanteerd wordt.

06/05/2015

Criterium: Handicap

Onderwerp: Een schrijnwerker is tot tweemaal toe slachtoffer van een arbeidsongeval en wordt ontslagen vanwege overmacht op grond van medische redenen. Zijn werkgever had hem ingeschreven voor een opleiding tot kraanbestuurder, maar maakte voor het einde van de opleiding een einde aan de arbeidsrelatie.

05/05/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Een man weigert een poetshulp binnen te laten. De poetshulp ontvangt verschillende sms-en met beledigingen omwille van zijn seksuele geaardheid. Deze berichten worden ook naar andere personen toegestuurd.

05/05/2015

Criterium: Vermogen

Thema: Een verhuurder eist dat zijn kandidaat huurders beschikken over een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens een arbeidsovereenkomst. Het Centrum ontvangt verschillende meldingen aangaande dergelijke gedragingen van dezelfde huurder die na gelijkaardige situaties nochtans beloofd had zich aan de wet te houden.

Pagina's