U bent hier

Rechtspraak

13/01/2016

Criterium: Racisme

Thema: Naar aanleiding van een verkeersprobleem krijgt een man racistische bewoordingen naar zijn hoofd geslingerd en wordt hij geslagen. De feiten worden vastgesteld door de verbalisanten en een onafhankelijke getuige.

15/12/2015

Criterium: Racisme

Thema: Racistische geweldpleging/incident ten aanzien van twee minderjarigen (Somaliër en Irakees) op de Lijn in Hasselt.  Feiten dateren van 29/11/2013. De dader, een 33 jarige Bilzenaar, maakte de Hitlergroet (bewijs via camerabeelden) , greep de slachtoffers bij de keel en dreigde met een mes. De buschauffeur zette de passagier uit de bus, maar de man bleef agressief en koelde vervolgens zijn woede af op de bus.

14/12/2015

Criterium: Gezondheidstoestand

Thema:  Een dame is, na medisch geschikt te zijn bevonden, sinds 2004 werkzaam als erkend havenarbeider van het logistiek contingent van de haven van Antwerpen. Ze postuleert voor een job als containermarkeerder bij het algemeen contingent. Voor deze job dient ze opnieuw een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de criteria vastliggen in een zogenaamd 'Kwaliteitshandboek'. Omwille van haar diabetes type 1 wordt ze automatisch afgewezen zonder functiespecifiek onderzoek. Haar zaak wordt door de Arbeidsrechtbank afgewezen bij vonnis dd. 2 maart 2010.

07/12/2015

Criterium : Racisme

Thema: Een leraar Duits stelt, tijdens zijn lessen aan jongeren, verschillende keren dat de gaskamers niet bestaan hebben.

25/11/2015

Criterium: Racisme, handicap, seksuele geaardheid

Thema: Een Franse komiek, die in eigen land al verschillende veroordelingen heeft opgelopen, doet tijdens een optreden in België uitspraken diie aanzetten tot rassenhaat, die rassensuperioriteit aanhangen en die een inbreuk vormen op de Negationismewet.

16/11/2015

Criterium: Geloof of levensbeschouwing

Onderwerp: Drie werkneemsters van een openbare instelling dragen een hoofddoek op het werk. Het arbeidsreglement is aangepast en stelt voortaan neutraliteit voorop. De vrouwen vrezen ontslagen te zullen worden.

06/11/2015

Criterium: geloof of levensbeschouwing

Onderwerp: De ouders van een minderjarig meisje hebben in naam van hun dochter hoger beroep ingediend tegen een beslissing in eerste aanleg, geveld in Verviers. De zaak gaat over het verbod om een hoofddoek te dragen in een lagere school; de materie heeft betrekking op het decreet van de Franse Gemeenschap dd. 12 december 2008.

06/11/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Onderwerp: Twee mannen worden vanwege hun seksuele geaardheid herhaaldelijk belaagd en zelfs geslagen.

Pagina's