U bent hier

Rechtspraak

21/05/2015

Thema: Militairen die niet meer in dienst zijn moeten een keuze maken tussen hun pensioen of hun verloning wanneer ze deze verwerven in het kader van een activiteit bij een openbare dienst en het bedrag ervan een bepaalde grens overschrijdt.

18/05/2015

Criterium: Geloofsovertuiging

Thema: Een jong meisje werkt al verschillende jaren als jobstudente in een groot warenhuis. Telefonisch deelt ze aan haar werkgever mee dat ze voortaan een hoofddoek wil dragen. Haar verzoek wordt niet toegestaan aangezien de bedrijfsleider wijst op de neutraliteitspolitiek die gehanteerd wordt.

05/05/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Een man weigert een poetshulp binnen te laten. De poetshulp ontvangt verschillende sms-en met beledigingen omwille van zijn seksuele geaardheid. Deze berichten worden ook naar andere personen toegestuurd.

05/05/2015

Criterium: Vermogen

Thema: Een verhuurder eist dat zijn kandidaat huurders beschikken over een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of minstens een arbeidsovereenkomst. Het Centrum ontvangt verschillende meldingen aangaande dergelijke gedragingen van dezelfde huurder die na gelijkaardige situaties nochtans beloofd had zich aan de wet te houden.

29/04/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Een man pleegt op zijn buurman, met wie hij bevriend is, een bijzonder brutale moord. Het slachtoffer is homoseksueel en de vraag wordt gesteld naar de toepassing van artikel 405quater Swb.

27/04/2015

Criterium: Seksuele geaardheid

Thema: Twee broers slaan en schoppen rond zich in een café. Hun slachtoffers zijn homoseksueel. Ook de inboedel van het café moet er aan geloven. De daders zijn reeds in contact geweest met het gerecht omwille van o.m. hun agressief gedrag.

23/04/2015

Criterium: Handicap

Thema: Een kinderverzorgster bezeert zich bij een ongeval thuis waardoor ze haar beroep moeilijk kan uitoefenen, vooral het tillen en heffen. Ze is voor een tijd arbeidsongeschikt en komt vervolgens op de tijdelijke werkloosheid terecht. De geneesheer van de RVA meent dat ze op haar ziekenfonds beroep moet doen en de werkgever ontslaat haar uiteindelijk wegens overmacht om medische redenen.

01/04/2015

Criterium: Racisme

Thema: Op 22 april 2013 werd een politieman veroordeeld door de Correctionele rechtbank te Brussel wegens slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden zowel ten aanzien van een collega als ten aanzien van een arrestant.

Pagina's