U bent hier

Rechtspraak

09/03/2015

Criterium: geloofsovertuiging

Thema: Het Arbeidshof oordeelde op 23 december 2011 dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform. In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank op 27 april 2010 dat een werkgever aan zijn voltallige personeel een verbod mag opleggen om religieuze overtuigingen te veruiterlijken om het neutrale imago van het (commerciële) bedrijf te vrijwaren.

26/02/2015

Criterium: Gezondheidstoestand

Thema: Een buschauffeur wordt ontslagen nadat hij terugkomt uit ziekteverlof. Hij meent dat het ontslag discriminatoir is. De werkgever daarentegen stoelt het ontslag op de talrijke klachten van klanten, het wantrouwen van de man ten aanzien van het bedrijf en zijn collega’s alsook de moeilijke werkorganisatie door de talrijke afwezigheden.

18/02/2015

Criterium: Racisme

Thema: 7 werknemers van Marokkaanse afkomst worden tegelijk ontslagen, terwijl sommigen onder hen al lang voor het bedrijf werkten. Er werken ook tal van andere ‘nationaliteiten’ in het tuinbouwbedrijf. De problemen schijnen ontstaan te zijn nadat 2 werknemers voor 6 weken in het volle hoogseizoen zonder toestemming op vakantie vertrokken.

10/02/2015

Criterium: racisme

Thema: In een aantal kantoren van een uitzendbureau worden in het kader van een strafonderzoek aanwijzingen teruggevonden dat bepaalde kantoren ingaan op de discriminatoire wensen van klanten. Het strafonderzoek draait op een sisser uit wegens de taal waarin het gevoerd werd. Er wordt dan een zaak aangespannen voor de burgerlijke rechtbank. Deze acht de feiten, op grond van wat zich in het strafbundel bevindt, bewezen in die zin dat de feiten blijkbaar gekend waren tot op het niveau van het bestuur dat zijn kantoorhouders niet bijstond en voorrang gaf aan de omzet. Maar van een algemeen discriminatoir beleid van het bedrijf kan volgens de rechtbank, zoals geformuleerd bij vonnis van 31 mei 2011, geen sprake zijn.

02/02/2015

Criterium: geloofsovertuiging

Thema: In het voorjaar 2014 werden een aantal spandoeken, plakkaten, graffiti en stickers aangebracht op openbare plaatsen (marktplein, bruggen, pittazaak, ontmoetingsplaats van de Turkse gemeenschap,…) met een duidelijke boodschap gericht tegen de moslimgemeenschap. 

22/01/2015

Criterium : Handicap

Thema: Een werknemer lijdt aan multiple sclerose. Hij laat zijn handicap erkennen door de VDAB zodat de werkgever tussenkomst in de loonkost kan aanvragen (VOP). De werknemer vraagt een arbeidsduurvermindering aan (ADV) die gecompenseerd kan worden door de VOP. De werkgever weigert en eist een nieuwe overeenkomst met tijdskrediet. De dag voor het tijdskrediet ingaat wordt de werknemer ontslaan.

06/01/2015

Criterium: handicap

Thema: Een man moet voor de politierechtbank verschijnen voor het rijden met overdreven snelheid en zonder geldig keuringsbewijs. Maar hij kan met zijn rolstoel het gebouw niet binnen en de politierechter vindt het mensonwaardig de zaak op de parking te behandelen.

19/12/2014

Criterium: Syndicale overtuiging

Onderwerp: Een politieagent werd op het matje geroepen door zijn overste. De ruzie liep hoog op, en was te horen vanuit de nabije kantoren, toen de agent zijn overste bestempelde als ‘leugenaar’. De agent kreeg daarop een lichte berisping. Hij vocht die beslissing aan voor de Raad van State. Hij riep onder meer discriminatie op grond van syndicale overtuiging in als een van de redenen van de sanctie.

Pagina's