U bent hier

Rechtspraak

12/08/2014

Criterium: Racisme

Onderwerp: Een man klopt een paar spijkers in een lat en trekt er mee op pad. Hij had problemen gekend in het drugsmilieu en o.m. met een persoon van Turkse afkomst. Tijdens zijn uitstap loopt hij een jongen van Turkse afkomst tegen het lijf die hij met zijn zelfgemaakt wapen slagen toedient.

16/07/2014

Criterium: Handicap

Onderwerp: Een journalist vraagt, via een agent, een interview aan met een artiest. Hij verduidelijkt dat hij zich verplaatst in een rolstoel en vraagt hiermee rekening te houden bij de keuze van de locatie waar het interview zal plaatsvinden. De agent, in bijzonder onaangename bewoordingen, stelt dat dit niet zijn probleem is en herhaalt zijn standpunt in het bijzijn van andere personen.

02/07/2014

Criterium: Godsdienst

Onderwerp: Een ijssalon weigerde de toegang aan twee vrouwen met een islamitische hoofddoek; in het huishoudelijk reglement van de zaak stond dat hoofddeksels er verboden waren.

26/06/2014

Criterium: Raciale criteria

Onderwerp:  Een koppel kandidaat-huurders was door een vastgoedmakelaar geweigerd vanwege hun afkomst (die uit hun namen was gebleken).

25/06/2014

Criterium: Racisme

Onderwerp: Na afloop van een stage bij een administratie ontvangt de stagiair een negatief verslag. Verontwaardigd belaagt hij zijn hiërarchische overste zowel per telefoon als per mail. Zijn boodschappen betreffen o.m. de afkomst van het slachtoffer.

24/06/2014

Criterium: Handicap

Onderwerp: Een winkel weigerde toegang aan een vrouw die vergezeld werd van een duidelijk herkenbare assistentiehond. De eigenaar motiveerde zijn weigering op grond van zijn allergie en zijn angst voor honden.

06/05/2014

Criteria: Huidskleur, nationaliteit, vermogen

Thema: Een eigenaar en zijn mandataris weigerden te verhuren aan “zwarten, niet Belgen en onvermogenden”.

30/04/2014

Criterium: Seksuele geaardheid

Onderwerp: Een man begaf zich zich met een bijl naar een park dat bekendstond als ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen. Hij doodde er een andere man.

Gelet op de bekentenissen van de dader, op getuigenissen en op het verslag van de wetsdokter besloot de jury bij arrest van 27 maart 2014 dat er sprake was van doodslag met verzwarende omstandigheden.

Pagina's