U bent hier

Vlaamse Gemeenschap veroordeeld ...

29/07/2009 - 00:00

...  wegens discriminatie van dove leerlingen

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding verheugt zich over de recente en baanbrekende uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Enkele ouders van dove leerlingen spanden een rechtszaak aan tegen de Vlaamse gemeenschap en enkele Vlaamse scholen omdat er onvoldoende tolkuren Vlaamse Gebarentaal ter beschikking werden gesteld tijdens de lesuren. De ouders werden in hun aanklacht gesteund door de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado), een meldpunt waarmee het Centrum een samenwerkingsakkoord heeft. De rechtbank oordeelde dat er inderdaad sprake is van discriminatie t.a.v. dove leerlingen.

 

De rechter van eerste aanleg te Gent beveelt de Vlaamse gemeenschap om de discriminatie op grond van handicap te staken en dit op basis van het Gelijke kansen- en gelijke behandelingsdecreet dat op 10 juli 2008 werd goedgekeurd. Het manifest gebrek aan tolkenondersteuning werd door de rechtbank beschouwd als een weigering van redelijke aanpassing voor de betrokken dove leerlingen. Meer informatie leest u in het persbericht van Fevlado.

 

 

Het Centrum publiceerde onlangs de brochure 'Discriminatie van personen met een handicap. Wat is het en wat doe je eraan? Praktische info en tips'. Hierin vindt u meer informatie over discriminatie van personen met een handicap en het begrip redelijke aanpassingen.