U bent hier

VN-Verdrag Handicap

30/01/2012 - 00:00

Op de Interministeriële Conferentie van dinsdag 12 juli hebben de federale overheid, gewesten en gemeenschappen in uitvoering van artikel 33 § 2 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap beslist om het mandaat van “een onafhankelijk mechanisme om de uitvoering van het Verdrag te bevorderen, te beschermen en op te volgen” toe te kennen aan het Centrum. Hiertoe werd de nieuwe Dienst Verdrag Rechten van personen met een Handicap opgericht die de taak heeft toe te zien op de bevordering, bescherming en opvolging van de toepassing van het Verdrag. Meer weten ?